Έρχεται πρόγραμμα «Εξοικονομώ» και για το νερό!

Σύμφωνα με πληροφορίες του GreenBusiness το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχεδιάζει να υλοποιήσει ένα νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ», αποκλειστικά για το νερό

Μέχρι σήμερα τα προγράμματα «Εξοικονομώ» που κατά καιρούς «έτρεχε» η Πολιτεία είχαν ως αιχμή του δόρατός τους την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών και μια ευρεία σειρά από επιλέξιμες δαπάνες: Από την αντικατάσταση κουφωμάτων μέχρι την τοποθέτηση και την αναβάθμιση της θερμομόνωσης και από την αναβάθμιση των συστημάτων θέρμανσης και ψύξης μέχρι παρεμβάσεις εξοικονόμησης στα πλαίσια της υιοθέτησης μιας smart home λογικής και πρακτικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του GreenBusiness το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχεδιάζει να υλοποιήσει ένα νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ», αποκλειστικά για το νερό. Απώτερος στόχος του θα είναι η αποτελεσματικότερη διαχείριση του υδάτινου αποθέματος, δια μέσω της χρηστής όσο και ορθολογικής χρήσης του, που θα επιτευχθεί μέσω της βελτίωσης του συστήματος τροφοδοσίας και αποχέτευσης, της έγκαιρης ανίχνευσης διαρροών, αλλά και της προληπτικής συντήρησης των εμπλεκόμενων υποδομών.

Μάλιστα, αναμένεται να δοθούν δελεαστικά οικονομικά κίνητρα προς τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ» για το νερό, ενώ την ίδια στιγμή το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν σχετικών ερευνών και εξειδικευμένης μελέτης, προβλέπει πως κατά την προσεχή δεκαετία θα απαιτηθεί το συνολικό ποσό των 6 δισεκατομμυρίων ευρώ αποκλειστικά για έργα και διαδικασίες που σχετίζονται με την βελτίωση των δικτύων υδροδότησης και αποχέτευσης σε ολόκληρη την χώρα.

Μέγεθος, που βρίσκει σύμφωνη και την Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.), τα μέλη της οποίας κατά την διάρκεια της τελευταίας διετίας έχουν ήδη προβεί σε έργα, ενέργειες και δράσεις που σχετίζονται με την συνολικότερη αναβάθμιση των υφιστάμενων δικτύων υδροδότησης, συγκέντρωσης και αποθήκευσης υδάτων, αλλά και αποχέτευσης, εισάγοντας πολλαπλά «smart» στοιχεία, όπως λ.χ. την αξιοποίηση εξειδικευμένων εφαρμογών, την τοποθέτηση αισθητήρων, την εισαγωγή ΙοΤ και ΑΙ τεχνολογικών στοιχείων και διαδικασιών κ.ο.κ.

Comments are closed.