Goodyear: Θετικά ανταποκρίνονται οι στόλοι στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής

Η εταιρεία διεξήγαγε έρευνα με τη συμμετοχή 985 στόλων, προκειμένου να διαπιστώσει τη στρατηγική βιωσιμότητας που ακολουθούν.

Goodyear πραγματοποίησε την πρώτη Έρευνα Βιωσιμότητας για το 2021, με σκοπό να διαπιστώσει τι ενέργειες ακολουθούν επί του παρόντος οι εταίροι στον τομέα των μεταφορών για να μειώσουν το αποτύπωμά άνθρακα και τι σχεδιάζουν να επιτύχουν. Η έρευνα διεξήχθη μεταξύ Αυγούστου και Σεπτεμβρίου του 2021, σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό TreeNation. Στην έρευνα συμμετείχαν 985 στόλοι οχημάτων από 36 ευρωπαϊκές χώρες . Για κάθε συμμετέχοντα φυτεύτηκε ένα δέντρο, με στόχο να προαχθεί περαιτέρω η δέσμευση της Goodyear πάνω σε τέτοια θέματα αλλά και το πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας Better Future. Όπως προέκυψε από τις απαντήσεις η βιωσιμότητα κατέχει σημαντική θέση για τους διαχειριστές στόλων στον κλάδο των μεταφορών.  

Συγκεκριμένα, με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας πάρα πολύ σημαντική  είναι η περιβαλλοντική βιωσιμότητα για τους ελληνικούς στόλους καθώς το 97% αναγνωρίζει τη σημασία της σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας. Για να πετύχουν τους στόχους τους, αναφορικά με τη βελτίωση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας των δραστηριοτήτων τους, το 51% των στόλων εκπαιδεύουν τους οδηγούς τους σε πρακτικές χαμηλής κατανάλωσης καυσίμου και το 43% τοποθετούν αναγομωμένα ελαστικά. Επίσης, το 95% των στόλων είναι έστω μερικώς ενημερωμένοι σχετικά με την επερχόμενη περιβαλλοντική νομοθεσία, ενώ πιο οικονομικά αποτελεσματικές λύσεις πιθανόν θα αύξαναν το ποσοστό της υιοθέτησης τέτοιων μέτρων από τους στόλους. Όσον αφορά τους τρόπους βελτίωσης της βιωσιμότητας, περίπου το 60% των στόλων απάντησαν πως θεωρούν την οικονομική βοήθεια και κερδοφορία, μαζί με τις εύκολα εφαρμόσιμες λύσεις, το κλειδί για την επίτευξη αυτού του στόχου. 

Ψηλά στις προτεραιότητες οι βιώσιμες μεταφορές 

Αναλυτικότερα, κατά την έρευνα προκύπτει πως σε πανευρωπαϊκό επίπεδο πολύ ψηλά στη λίστα των προτεραιοτήτων βρίσκονται οι βιώσιμες μεταφορές. Εταιρείες όλων των μεγεθών δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα πια, στο πόσο σημαντική είναι η ενσωμάτωση όλο και περισσότερων περιβαλλοντικών πρακτικών. Τα τρία τέταρτα όλων των ερωτηθέντων αναγνώρισαν τη βιωσιμότητα ως ένα σημαντικό ή πολύ σημαντικό ζήτημα. Περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες δήλωσαν ότι η βιωσιμότητα είναι ουσιαστικό μέρος των εταιρικών τους αξιών. Ο Διευθυντής Marketing στην Goodyear στον τομέα  Commercial Business Europe, Maciej Szymanski δήλωσε για το θέμα :  «Οι απαντήσεις στην Έρευνα Βιώσιμης Πραγματικότητας 2021 της Goodyear είναι πολύ ενθαρρυντικές και αναδεικνύουν ότι η περιβαλλοντική βιωσιμότητα βρίσκεται ψηλά στην λίστα προτεραιοτήτων του κλάδου. Εκτός από τη στόχευση της μείωσης των εκπομπών ρύπων κατά τη διαδικασία κατασκευής νέων οχημάτων, οι διαχειριστές των στόλων προχωρούν σε συγκεκριμένες δράσεις. Ανταποκρίνονται με θετικό τρόπο στις κλιματικές προκλήσεις με σκοπό να επιτύχουν τους στόχους μείωσης εκπομπών άνθρακα και να υποστηρίξουν την τάση που επικρατεί προσδοκώντας σε ένα καλύτερο μέλλον όσον αφορά το κλίμα». 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, μέχρι το 2022, 4 στους 5 στόλους οχημάτων θα έχουν σαφείς περιβαλλοντικούς στόχους. Πλέον, οι στόλοι οχημάτων, οι οποίοι διαθέτουν πάνω  από 500 οχήματα πρωτοστατούν, ενσωματώνοντας στις καθημερινές δραστηριότητές τους μια κουλτούρα που είναι εστιασμένη στο περιβάλλον. Επίσης, το 70% των μεγαλύτερων στόλων οχημάτων έχει ξεκάθαρους και σαφείς βιώσιμους στόχους. Μάλιστα, 4 από τους 5 συνολικά στόλους οχημάτων που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν πως μέχρι το φθινόπωρο του 2022, θα εντάξουν KPI’s βιωσιμότητας, με μια αύξηση της τάξης του 38% σε σύγκριση με το 2021. Αναφορικά με το ζήτημα αυτό, ο Szymanski  υποστηρίζει ότι:«Ενώ ο κλάδος οδεύει προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον, βρίσκεται παράλληλα σε ένα κρίσιμο σημείο αφού οι πάροχοι μεταφορών και logistics/εφοδιασμού σε όλη την Ευρώπη αντιμετωπίζουν διακυμάνσεις στη ζήτηση και αυξανόμενες λειτουργικές προκλήσεις που χαρακτηρίζονται από πίεση χρόνου και κόστους, καθώς και αυξημένη πολυπλοκότητα στην καθημερινότητά τους. Παρατηρούμε, λοιπόν, μια σαφή ανάγκη για απλές λύσεις που να ανταποκρίνονται στους στόχους βιωσιμότητας και αποτελεσματικότητας. Για να επιταχυνθεί περαιτέρω μια τέτοια μεταστροφή, είναι βασικό να θεωρήσουμε το κομμάτι της βιωσιμότητας ως κάτι δεδομένο».

Τα πιο δημοφιλή μέτρα και η σημασία των κινήτρων 

Στις πιο συνηθισμένες ενέργειες με  περιβαλλοντικό προσανατολισμό συγκαταλέγεται η ανανέωση των στόλων των οχημάτων, με το 68% των διαχειριστών να ανανεώνουν τον στόλο τους προσφέροντας πιο βιώσιμες επιλογές. Τα εναλλακτικά συστήματα μετάδοσης κίνησης καταγράφουν μεγάλη αύξηση και σε στόλους οχημάτων με περισσότερα από 500 οχήματα, ένα ποσοστό της τάξης του 43% στρέφεται σε οχήματα ηλεκτρικά, υβριδικά ή οχήματα που κινούνται με φυσικό αέριο η LNG. Το 60% των στόλων οχημάτων χρησιμοποιεί ήδη ελαστικά με χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου. Σε αυτό το πλαίσιο,η Goodyear υποστηρίζει τους κατασκευαστές φορτηγών και τις εταιρείες μεταφορών στις προσπάθειες τους για ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Τα ελαστικά Goodyear FUELMAX ENDURANCE, που κυκλοφόρησαν πρόσφατα, έχουν χαμηλή αντίσταση τριβής η κύλισης και χαρακτηριστικά υψηλής αντοχής που βοηθούν τους στόλους οχημάτων να επιτύχουν τους στόχους βιωσιμότητας, χωρίς να κάνουν τις καθημερινές λειτουργίες τους πιο περίπλοκες. Για να μειώσουν περαιτέρω το αποτύπωμα άνθρακα, οι στόλοι οχημάτων επιλέγουν την αναγόμωση. Αυτή είναι μια ακόμα λύση για τους στόλους οχημάτων για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα μέσω της επαναχρησιμοποίησης του σκελετού του ελαστικού, της μείωσης των πρώτων υλών, της μείωση των αποβλήτων και αντίστοιχα της χρήση λιγότερης ενέργειας στην παραγωγή. Η αναγόμωση της Goodyear χρησιμοποιεί το ίδιο ποιοτικά πέλματα με τα καινούρια ελαστικά της, προσφέροντας την ίδια υψηλή απόδοση. Τα πρόσθετα μέτρα για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας των στόλων περιλαμβάνουν τη βελτιστοποίηση της οδηγικής συμπεριφοράς των οδηγών, μέσα από την ενσωμάτωση τεχνικών που προάγουν την οικολογική οδήγηση. Το 55% των διαχειριστών στόλων εφαρμόζουν ήδη αυτήν την πρακτική, ενώ ο καθορισμός των στόχων κατανάλωσης καυσίμου είναι κάτι που βρίσκεται, επίσης, σε εξέλιξη. Από τους στόλους οχημάτων που συμμετείχαν στην έρευνα, το 45% δηλώνει ότι είναι εξοικειωμένο με την επερχόμενη περιβαλλοντική νομοθεσία που θα ισχύει για τον κλάδο των μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών κινήτρων και των φορολογικών καθεστώτων, καθώς και άλλων περιοριστικών ρυθμίσεων. Τα οικονομικά κίνητρα, όπως οι φοροαπαλλαγές αποτελούν βασική προϋπόθεση για το 72% των στόλων οχημάτων που  αμφιταλαντεύονται ακόμα. Το ένα τρίτο των εταιρειών που συμμετείχαν στην έρευνα βλέπουν τη βιωσιμότητα ως τρόπο μείωσης του λειτουργικού κόστους. 

Κόστος και πολυπλοκότητα  βάζουν φρένο στην βιώσιμη κινητικότητα  

Το κόστος φαίνεται να λειτουργεί ως ανασταλτικός παράγοντας για τη λήψη ακόμη περισσότερων ενεργειών βιωσιμότητας, καθώς πάνω από το 60% των ερωτηθέντων υπέδειξαν ότι ορισμένες λύσεις είναι πολύ ακριβές. Στο ίδιο πλαίσιο το 79% των στόλων οχημάτων, με περισσότερα από 500 οχήματα, αναφέρει ότι αυτό που θα τους έδινε την απαραίτητη ώθηση να κάνουν μεγαλύτερες βελτιώσεις είναι τυχόν οικονομικά κίνητρα. Το 45% των εταιρειών δηλώνει ότι οι πιο βιώσιμες λύσεις είναι πολύ περίπλοκες για να ενσωματωθούν στην καθημερινότητα των δραστηριοτήτων τους. Ωστόσο, οι μεταφορείς αναγνωρίζουν τη δύναμη της ευφυΐας δεδομένων. Το 54% των διαχειριστών στόλων χρησιμοποιούν πλέον τηλεματικές λύσεις για τη βελτίωση της εξοικονόμησης καυσίμων και τη μείωση των εκπομπών ρύπων. 

Το πλήρες πακέτο της Goodyear, όσον αφορά τα πολυχρηστικά ελαστικά και τις λύσεις διαχείρισης στόλου, μπορεί εύκολα να ενσωματωθεί στις λειτουργίες του στόλου οχημάτων. Το Drive-Over-Readeκαι το DrivePoint της Goodyear  παρέχουν αυτοματοποιημένη ανάλυση ελαστικών σε δευτερόλεπτα, κάθε φορά που ένα όχημα επισκέπτεται την αντιπροσωπεία. Το Goodyear TPMS παρέχει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο στους διαχειριστές στόλων και επιτρέπει την πλήρη συνδεσιμότητα με το χαρτοφυλάκιο διαχείρισης στόλου οχημάτων FMS (FleetManagementSolutions) της ZF με την επωνυμία Transics, συμπεριλαμβανομένης μιας λύσης back-office που βασίζεται στο χρήση διαδικτύου (TX CONNECT) και ενός portal που παρέχει πληροφορίες για την τεχνική απόδοση και την υγεία των ρυμουλκούμενων οχημάτων (TX TRAILERFIT). 

Comments are closed.