Σε συνέδριο για τη βιώσιμη κινητικότητα συμμετέχει το Ρέθυμνο

Το δίκτυο CIVINET Greece-Cyprus, διοργανώνει συνέδριο με θέμα «Η Ελληνική Κοινωνία απέναντι στην Πρόκληση της Βιώσιμης Κινητικότητας με ορίζοντα το 2030».

Στις εργασίες του συνεδρίου του Δικτύου CIVINET Greece-Cyprus, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 9 και 10 Δεκεμβρίου 2021, στην Ελλάδα, με κεντρικό θέμα «Η Ελληνική Κοινωνία απέναντι στην Πρόκληση της Βιώσιμης Κινητικότητας με ορίζοντα το 2030», συμμετέχει το Ρέθυμνο εκπροσωπούμενο από τον Δήμαρχο Γιώργη Μαρινάκη.

Σκοπός του συνεδρίου είναι η αξιόπιστη και επαρκής ενημέρωση των πολιτών σε πρακτικές που αφορούν τη βιώσιμη κινητικότητα και η προώθηση των περιβαλλοντικά φιλικών, κοινωνικά δίκαιων, τεχνολογικά έξυπνων & οικονομικά αποδοτικών τρόπων μετακίνησης. Παράλληλα, εκπρόσωποι φορέων της επιστήμης, διεθνών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν βέλτιστες πρακτικές από την ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί, δεδομένων των ιδιαίτερα απαιτητικών και δύσκολων συνθηκών που έχουν επιφέρει η πανδημία του COVID-19 και η κλιματική αλλαγή.

Ως εκπρόσωπος του Δήμου Ρεθύμνης, ο Δήμαρχος θα παρουσιάσει το στρατηγικό σχεδιασμό και τις δράσεις-έργα που έχει υλοποιήσει στον τομέα της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), καθώς επίσης και τις δράσεις που υλοποίησε στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, ως παράδειγμα βέλτιστων πρακτικών, για τις οποίες μάλιστα έχει αποσπάσει πλήθος διακρίσεων.

Το Δίκτυο CIVINET Greece-Cyprus ιδρύθηκε το 2018 έχοντας μέλη 120 δήμους, 6 περιφέρειες, 4 υπουργεία, 10 μητροπολιτικούς ή εθνικούς οργανισμούς και θεσμούς, καθώς και 35 επιστημονικούς φορείς. Αποτελεί το ελληνόφωνο δίκτυο πόλεων του CIVITAS, με κύρια αποστολή του τη προώθηση των αρχών και των στόχων του CIVITAS σε τοπικό επίπεδο, αλλά και την ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων και των επιτευγμάτων των ελληνικών και κυπριακών ΟΤΑ στην Ευρώπη. Επιπλέον, προωθεί τη δράση του θεσμού ELTIS της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο λειτουργεί ως παρατηρητήριο και πλατφόρμα τεχνογνωσίας για την βιώσιμη κινητικότητα στον ευρωπαϊκό χώρο.

Comments are closed.