Νέα wireless βιώσιμη πλατφόρμα επικοινωνίας από…φως!

H Vantage Towers και η Signify αναπτύσσουν ένα νέο ένα προϊόν για τη μετατροπή του εξωτερικού φωτισμού σε πλατφόρμα ασύρματης επικοινωνίας και εξυπηρέτησης πολιτών.

Η Vantage Towers, για υπηρεσίες παθητικών υποδομών φιλοξενίας και η Signify στον τομέα του φωτισμού, θα συνεργαστούν με 8 επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Συνδυάζοντας την τεχνογνωσία υποδομών και τις υπηρεσίες της Vantage Towers, με το χαρτοφυλάκιο ΒrightSites της Signify που περιλαμβάνει έξυπνους στύλους φωτισμού, ψηφιακούς κόμβους και συνδεδεμένο σύστημα και λογισμικό Interact IoT. Oι δύο εταιρείες θέλουν να δημιουργήσουν μια κοινή βιώσιμη επιχειρηματική πρόταση για τη μετατροπή του εξωτερικού φωτισμού σε πλατφόρμα ασύρματης επικοινωνίας και εξυπηρέτησης πολιτών.

Η Signify ηγείται του μετασχηματισμού της βιομηχανίας φωτισμού σε LED και ψηφιακές εφαρμογές. Μία από τις πιο πρόσφατες καινοτομίες της, έχει ως στόχο τον μετασχηματισμό του εξωτερικού φωτισμού, ώστε να εξυπηρετεί ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών για «έξυπνες πόλεις», όπως συστήματα παρακολούθησης, διαχείρισης κυκλοφορίας, ελέγχου καιρού και ρύπανσης, καθώς και φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Η ίδια πλατφόρμα επιτρέπει εφαρμογές για συγκέντρωση δεδομένων, όπως μικρές κυψέλες, σταθερή ασύρματη πρόσβαση (FWA), hotspots Wifi, μαζικά δίκτυα IoT και δίκτυα πανεπιστημιουπόλεων. Χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες των υποδομών της Vantage Towers, η Signify είναι σε θέση να αναπτύξει τις λύσεις αυτές σε όλη την Ευρώπη με γρήγορο, οικονομικό και βιώσιμο τρόπο.

Από κοινού, η Signify και η Vantage Towers σκοπεύουν να αναπτύξουν εμπορικά έργα που βασίζονται στη δημιουργία ενός ασύρματου δικτύου που προσομοιάζει με ίνα και το οποίο μπορεί να αναπαραχθεί σε μεγάλη κλίμακα. Αυτό επιτρέπει τη δημιουργία ουδέτερων δικτύων υποδοχής, για την κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης για συνδεσιμότητα σε πυκνά αστικά και αγροτικά περιβάλλοντα. Σύντομα ένα τρίμηνο πιλοτικό πρόγραμμα θα ξεκινήσει στην Ισπανία.

Ο Επικεφαλής Επιχειρήσεων και Ανάπτυξης Προϊόντων της Vantage Towers, Jaime Abril, δήλωσε σχετικά: «Ως ουδέτερος πάροχος υποδομών φιλοξενίας, καλωσορίζουμε τις νέες επιχειρηματικές ιδέες, όπως η καινοτόμος λύση BrightSites της Signify, που συμπληρώνει τις υποδομές και τις δυνατότητές μας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και υποστηρίζει την αποστολή μας να συμβάλλουμε στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ευρώπης. Ανυπομονούμε να αναπτύξουμε νέες εφαρμογές μαζί με τη Signify και να τις καταστήσουμε διαθέσιμες σε όλη την Ευρώπη».

Ο Επικεφαλής Λύσεων Συνδεσιμότητας της Signify, Khalid Aziz, τόνισε τέλος: «Είναι μεγάλη μας χαρά να συνεργαζόμαστε με την Vantage Towers για να επιταχύνουμε από κοινού τον ψηφιακό μετασχηματισμό στην Ευρώπη. Η καινοτόμος λύση φωτισμού που αναπτύξαμε, σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία της Vantage Towers ως ουδέτερου παρόχου υποδομών φιλοξενίας, θα αλλάξει το παιχνίδι για την ευρωπαϊκή αγορά. Προσφέρει μια εξαιρετική ευκαιρία για τη χρήση της υπάρχουσας υποδομής φωτισμού για την αειφόρο εξυπηρέτηση της συνεχώς αυξανόμενης ζήτησης γεφύρωσης του ψηφιακού χάσματος, την αύξηση της ασφάλειας και τη δημιουργία μιας πραγματικά συνδεδεμένης κοινωνίας».

Comments are closed.