ΕY: Πώς το cloud κάνει βιώσιμους νευραλγικούς κλάδους της οικονομίας

Σειρά webcasts της EY Ελλάδος με την υποστήριξη της Microsoft, για την υιοθέτηση του cloud σε σημαντικούς κάδους της οικονομίας, μεταξύ των οποίων αυτούς του πετρελαίου και αερίου.

Τα οφέλη, οι στρατηγικές, αλλά και οι προκλήσεις της μετάβασης στο cloud για κρίσιμους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, αποτέλεσαν το αντικείμενο σειράς webcasts που διοργάνωσε η EY Ελλάδος με την υποστήριξη της Microsoft.

Συγκεκριμένα, η εκδήλωση της Τετάρτης 15 Δεκεμβρίου εστίασε στον χρηματοπιστωτικό κλάδο και τον κλάδο των ασφαλίσεων, ενώ την Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου, το webcast επικεντρώθηκε στους κλάδους του πετρελαίου και αερίου, και της προηγμένης μεταποίησης (advanced manufacturing). Τις διαδικτυακές εκδηλώσεις παρακολούθησαν ανώτατα στελέχη ελληνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους αντίστοιχους κλάδους.

Tα δύο webcasts προλόγισε ο Εταίρος στο Τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της EY Ελλάδος και υπεύθυνος για τη σχέση της EY με τη Microsoft Ελλάδος, Παναγιώτης Παπαγιαννακόπουλος ο οποίος παρατήρησε ότι η πανδημία επιτάχυνε τις επενδύσεις και τον ρυθμό υιοθέτησης του cloud, με τις περισσότερες επιχειρήσεις παγκοσμίως να υιοθετούν multi-cloud στρατηγικές.

Σύμφωνα με τα ευρήματα ερευνών της EY για την υιοθέτηση του cloud στον τραπεζικό και στον ασφαλιστικό κλάδο, ο Παναγιώτης Παπαγιαννακόπουλος τόνισε ότι η μετάβαση στο δημόσιο cloud αναμένεται να μετασχηματίσει τις τράπεζες και τους ασφαλιστικούς παρόχους, παραθέτοντας τους κορυφαίους στόχους, προκλήσεις, κινδύνους και μέσα για τον κάθε κλάδο.
Για να επιτύχουν τη μετάβαση αυτή, μεταξύ άλλων, οι τράπεζες θα πρέπει να επενδύσουν σε ειδικά καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, ενώ οι ασφαλιστικές εταιρείες θα πρέπει να επανεξετάσουν τη στρατηγική τους για να επωφεληθούν από τις native cloud υπηρεσίες.

Αντίστοιχα, για τους κλάδους του πετρελαίου και αερίου και της προηγμένης μεταποίησης, σημείωσε ότι οι επιχειρήσεις πασχίζουν να επιτύχουν βιώσιμες επιδόσεις μέσω των παραδοσιακών προσεγγίσεων βιομηχανικής αριστείας, υπογραμμίζοντας ότι η ανθεκτικότητα επιτυγχάνεται μέσω της ψηφιακής ενίσχυσης του ανθρώπινου κεφαλαίου και της μετάβασης σε zero-touch διεργασίες με τη βοήθεια της τεχνολογίας και των δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό, παρουσίασε συνοπτικά το EY Smart Factory, μία λύση για τη βιομηχανία βασισμένη στην cloud πλατφόρμα Microsoft Azure, η οποία ενισχύει τις δυνατότητες του ανθρώπινου δυναμικού και περιορίζει τις διεργασίες χαμηλής προστιθέμενης αξίας, επιταχύνοντας τη μετάβαση σε ένα zero trust μοντέλο.

Κατά τη διάρκεια των webcasts, εξετάστηκαν ζητήματα υιοθέτησης του cloud, όπως το λειτουργικό μοντέλο cloud, οι οικονομικές παράμετροι που αφορούν την επιχείρηση, η μετάβαση στο Azure, ο μετασχηματισμός σε επίπεδο οργανισμού και το πλαίσιο υιοθέτησης cloud.

Συγκεκριμένα, κατά την πρώτη ενότητα ο Senior Manager, στο Τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της ΕΥ Ελλάδος, Γιώργος Κλεάνης, επικεντρώθηκε στους στόχους, στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση ενός βιώσιμου λειτουργικού μοντέλου για την απρόσκοπτη μετάβαση στο Cloud (Cloud Operating Model – COM), ενώ προχώρησε, επίσης, και σε μία ανάλυση των οικονομικών μεγεθών που άπτονται της μετάβασης στο cloud, τόσο από πλευράς επένδυσης, όσο και οφέλους των επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα, αναλύθηκαν, τόσο οι λειτουργικές δαπάνες (OPEX), όσο και οι κεφαλαιακές (CAPEX), καθώς και ο πυλώνας της βιώσιμης ανάπτυξης που επιτυγχάνουν οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις από τη μετάβαση στο cloud, καταθέτοντας εμπράκτως το θετικό περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα.

Σε ζητήματα που σχετίζονται με την υιοθέτηση του cloud εστίασαν κατά τη δεύτερη ενότητα οι Microsoft Azure Solution Specialists, Βαγγέλης Κάππας και Πάνος Παταρίδης. Οι ομιλητές παρουσίασαν το ταξίδι της μετάβασης στην πλατφόρμα Azure και τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους οι επιχειρήσεις για να το επιτύχουν, ενώ αναφέρθηκαν και στις δυνατότητες ανάλυσης επιχειρηματικής αξίας (business value assessment – BVA) που προσφέρει το Azure. Επιπρόσθετα, ανέλυσαν το πλαίσιο της Microsoft για την υιοθέτηση του Cloud στο Azure, τις περιοχές προσέγγισης και σχεδιασμού (Landing Zones/Design Areas) και την αρχιτεκτονική προσέγγιση “enterprise-scale” για έναν μετασχηματισμό κατά μήκος του οργανισμού.

Στην τρίτη και τελευταία ενότητα, οι Φώτης Σωφρόνης, Senior Manager και Ευθύμιος Γράψας, Manager στο Τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της EY Ελλάδος, εστίασαν στις διάφορες προεκτάσεις τις διαχείρισης του cloud, όπως το μοντέλο διακυβέρνησης, η κρισιμότητα παρακολούθησης και ελέγχου του κόστους μετάβασης κατά τη διάρκεια υιοθέτησης ενός cloud μοντέλου, οι πολιτικές και διαδικασίες ελέγχου και διαχείρισης του cloud κατά τη φάση μετάβασης, η εξασφάλιση ενός επιπέδου αναφοράς ασφάλειας (Security Baseline) και η διαχείριση ταυτοτήτων και δικαιωμάτων στο cloud, η συνέπεια χρήσης πόρων (Resource Consistency), καθώς και μεθόδους προσέγγισης της επιτάχυνσης και ανάπτυξης εφαρμογών (DevOps/DevSecOps), και της επέκτασης και εφαρμογής στο cloud και τα πιθανά ρίσκα που επιφυλάσσει.

Κλείνοντας, οι ομιλητές μοιράστηκαν χρήσιμες πληροφορίες και συμβουλές από την εμπειρία τους σε παρόμοια έργα μεγάλων οργανισμών στο εξωτερικό.

Comments are closed.