Νέος Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, ο Πέτρος Βαρελίδης

Ο Πέτρος Βαρελίδης παρέλαβε τη θέση από τον Κωνσταντίνο Αραβώση- Όλες οι πληροφορίες για τον Νέο Γενικό Γραμματέα.

Νέος Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων ορίστηκε ο Πέτρος Βαρελίδης, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου.  Η Κυβέρνηση προχώρησε σε γενικότερες αλλαγές Γενικών και Ειδικών Γραμματέων. Ανάμεσα σε αυτές ήταν η δημιουργία της Γενικής Γραμματείας Δασών η οποία φανερώνει το αυξημένο ενδιαφέρον της Κυβέρνησης για την προστασία των δασών και του περιβάλλοντος. Προηγούμενος Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων υπήρξε ο Κωνσταντίνος Αραβώσης, ο οποίος ορίστηκε Γενικός Γραμματέας Δασών.

Ποιος είναι ο Πέτρος Βαρελίδης;

Ο Πέτρος Βαρελίδης γεννήθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 1969 στην Αθήνα. Σπούδασε Χημικός Μηχανικός στο ΕΜΠ (1991) και στη συνέχεια έκανε διδακτορικό στο ΕΜΠ (1999).Παράλληλα, αποφοίτησε και από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2004). Μιλάει αγγλικά, γαλλικά και ισπανικά. Από το 1992 έως το 2001 ασχολήθηκε με την εκπόνηση μελετών για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Στη συνέχεια από το 2001 έως το 2005 υπήρξε ειδικός επιστήμονας στο Γραφείο Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών & Άλλων Προϊόντων, όπου συμμετείχε στη σύνταξη του θεσμικού πλαισίου για τα θέματα ανακύκλωσης αποβλήτων.Έπειτα, από τον Νοέμβριο του 2005 έως τον Φεβρουάριο του 2009 υπήρξε Ακόλουθος Περιβάλλοντος της Ελλάδας στην ΕΕ, ενώ συμμετείχε στη διαπραγμάτευση θεμάτων αποβλήτων, υδάτων, αέριας ρύπανσης, κλιματικής αλλαγής, αειφόρου ανάπτυξης, βιοποικιλότητας κλπ..
Από τον Μάρτιο του 2009 έως τον Οκτώβριο του ίδιου έτους διετέλεσε ειδικός επιστήμονας στη Δ/νση Διεθνών και Ευρ. Δραστηριοτήτων. Την περίοδο μεταξύ Ιανουαρίου του 2010 και Απριλίου του 2012 υπήρξε ειδικός Σύμβουλος των διαδοχικών Γεν. Γραμματέων του ΥΠΕΚΑ, ενώ συμμετείχε, μεταξύ άλλων, στη σύνταξη του ν. 4014/2011 για την περιβαλλοντική αδειοδότηση και των σχετικών υπουργικών αποφάσεων. Έπειτα από τον Απρίλιο του 2012 έως τον Ιανουάριο του 2013 ήταν Ακόλουθος Περιβάλλοντος της Κύπρου στην ΕΕ. Μάλιστα, προήδρευε στην Ομάδα Εργασίας Περιβάλλοντος του Ευρ. Συμβουλίου με αντικείμενο νομοθετικές προτάσεις όπως η ανακύκλωση των πλοίων, η χημική ρύπανση των υδάτων, η ανακύκλωση των μπαταριών, οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τα οχήματα κλπ..

Τον Φεβρουάριο του 2013 διετέλεσε ειδικός Σύμβουλος διαδοχικών Υπουργών ΠΕΚΑ για θέματα περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής με συμμετοχή, μεταξύ άλλων, στην ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Στη θέση αυτή παρέμεινε μέχρι τον Ιούλιο του ίδιου έτους. Στη συνέχεια από τον Αύγουστο του 2013 έως τον Απρίλιο του 2015 έγινε Ακόλουθος Περιβάλλοντος της Ελλάδας στην ΕΕ. Κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας προήδρευε της Ομάδας Εργασίας Περιβάλλοντος για θέματα βιοποικιλότητας και ΓΤΟ, καθώς και περιβαλλοντικών προδιαγραφών βιομηχανικών εγκαταστάσεων και οχημάτων.

Από τον Απρίλιο του 2015 έως τον Οκτώβριο του 2016 ήταν ειδικός επιστήμονας στη Δ/νση Διεθνών και Ευρ. Δραστηριοτήτων, με συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις των ενωσιακών Οδηγιών και Κανονισμών συμπεριλαμβανομένου του ETS και της δημιουργίας του ειδικού πόρου για την απανθρακοποίηση των ελληνικών νησιών καθώς και των εγχειριδίων των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών, στις εναρμονίσεις του ενωσιακού δικαίου κλπ.. Τον Οκτώβριο του 2016 ορίστηκε Διευθυντής Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής αλλαγής (πρώην ΕΚΠΑΑ), όπου, μεταξύ άλλων, ήταν υπεύθυνος για τη σύνταξη των δύο τελευταίων εκθέσεων περιβάλλοντος της χώρας και είχε συμμετοχή στην εναρμόνιση του ενωσιακού δικαίου (Οδηγία 2016/2284 NEC, Οδηγία 2014/52 για τις ΜΠΕ, Οδηγία 2015/2193 για τις μεσαίου μεγέθους εγκαταστάσεις καύσης, Οδηγία 2015/412 για τη μονομερή απαγόρευση της καλλιέργειας των ΓΤΟ, Οδηγία 2015/720 για την πλαστική σακούλα, ΚΥΑ για την κοστολόγηση και τιμολόγηση των υπηρεσιών ύδατος κλπ.). Στη θέση αυτή παρέμεινε μέχρι τον Φεβρουάριο του 2021. Από τον Δεκέμβριο του 2019 είναι επίσης εκπρόσωπος της Ελλάδας στο ΔΣ του Ευρ. Οργανισμού Περιβάλλοντος.

Από τον Φεβρουάριο του 2021 είναι ειδικός επιστήμονας στη Δ/νση Διεθνών και Ευρ. Δραστηριοτήτων με συμμετοχή, μεταξύ άλλων, στη σύνταξη του σχεδίου Εθνικού Κλιματικού Νόμου, της αναθεώρησης του θεσμικού πλαισίου για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις, του ν. 4819/2021 «Ολοκληρωμένο πλαίσιο Διαχείρισης αποβλήτων» και της ΚΥΑ 90439/1846 «Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων». Είναι εκπρόσωπος του ΥΠΕΝ σε θέματα ταξινομίας και εμπειρογνώμονας για θέματα περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής στην ομάδα παρακολούθησης του ΕΣΕΚ. Επίσης, είναι μέλος της ομάδας έργου για την απανθρακοποίηση των ελληνικών νησιών στο πλαίσιο του ειδικού πόρου που έχει δημιουργηθεί στην Οδηγία ΕΤS, ενώ συμμετέχει και στην ομάδα διαπραγμάτευσης της αναθεώρησης της Οδηγίας ETS κλπ.. Αναφορικά με την προσωπική του ζωή είναι παντρεμένος και έχει δύο παιδιά.

Comments are closed.