Ο Nextcelerator προωθεί την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών AgTech

Η Agricover, η SeedBlink και η Microsoft εγκαινιάζουν τον ψηφιακό επιταχυντή, Nextcelerator, για να βοηθήσουν τις γεωργικές Startups της Κεντρικής και Αν. Ευρώπης.

Η Agricover μαζί με SeedBlink και Microsoft εγκαινιάζουν το Nextcelerator, έναν νέο ψηφιακό επιταχυντή για να βοηθήσει τις εταιρείες AgTech. Συγκεκριμένα, ο accelerator θα ενισχύσει τις νεοφυείς εταιρείες που βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο προκειμένου να προωθήσουν την καινοτομία στον γεωργικό τομέα της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

Ο Όμιλος Agricover, ο κύριος παίκτης της Ρουμανίας στον αγροτικό επιχειρηματικό τομέα, στις χρηματοδοτήσεις αγροτικού ενδιαφέροντος και γενικότερα στο AgTech για πάνω από 20 χρόνια, σε συνεργασία με τη SeedBlink, την ευρωπαϊκή πλατφόρμα επενδύσεων για τεχνολογικές νεοφυείς επιχειρήσεις, και τον κλάδο της Microsoft που έχει επικεντρωθεί στην υποστήριξη καινοτόμων νεοσύστατων επιχειρήσεων, αναζητούν καινοτόμες εταιρείες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του κλάδου.

Το Nextcelerator – The Digital Agriculture Hub, που έχει ξεκινήσει από τις 20 Δεκεμβρίου, είναι ανοιχτό σε επιχειρηματίες του AgTech τομέα με Startup σε πρώιμο στάδιο που να έχει ιδρυθεί στη ζώνη της Ευρώπης, ήδη δοκιμασμένο MVP και επιχειρηματικά σχέδια ανάπτυξης.

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει mentoring sessions για να εντοπιστούν τα κενά και οι ευκαιρίες των νεοφυών επιχειρήσεων και στη συνέχεια θα αναπτύξει τους κατάλληλους μηχανισμούς υποστήριξης με τη μορφή κατάρτισης, επιχειρηματικού σχεδιασμού, καθοδήγησης, μάθησης από ομοτίμους και εισαγωγής στη γεωργία.

Στόχος αυτού του προγράμματος είναι να αναπτύξει την ικανότητα των έτοιμων για την αγορά (market ready) νεοφυών επιχειρήσεων και επιχειρηματιών στον τομέα της αγροτικής τεχνολογίας στην ΚΑ Ευρώπη, ώστε να έχουν μεγαλύτερες δυνατότητες να δημιουργήσουν βιώσιμα έσοδα, και να τις συνδέσει με επενδυτικούς εταίρους αναπτυξιακών κεφαλαίων για την υλοποίηση των σχεδίων ανάπτυξής τους.

Οι Startups που θα επιλεγούν θα έχουν πρόσβαση σε 4 εβδομαδιαίες ατομικές συνεδρίες καθοδήγησης που θα επικεντρώνονται σε επιχειρηματικές δεξιότητες, όπως η ανάπτυξη ενός επιχειρηματικού μοντέλου, η χρηματοδότηση μιας επιχείρησης και ο σχεδιασμός για την έναρξη λειτουργίας, καθώς και σε μια σειρά μοναδικών masterclasses προσαρμοσμένων στις ανάγκες της επιχείρησης. Τα θέματα θα κυμαίνονται από την πώληση σε αγρότες και τη συνεργασία έως την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και την τεχνητή νοημοσύνη στη γεωργία.

Περισσότερες πληροφορίες για αιτήσεις εδώ.

Comments are closed.