Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο η Ελλάδα εξαιτίας της ρύπανσης του αέρα

Η Κομισιόν παραπέμπει την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, καθώς όπως υποστηρίζει η χώρα μας δεν τηρεί τις ετήσιες οριακές τιμές διοξειδίου του αζώτου(ΝΟ₂).

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσέφυγε εναντίον της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, καθώς σύμφωνα με όσα καταγγέλλει η χώρα μας υπερβαίνει τις ετήσιες οριακές τιμές διοξειδίου του αζώτου(ΝΟ₂).

Με βάση τις ετήσιες εκθέσεις της Ελλάδας αναφορικά με την ποιότητα του αέρα για την περίοδο 2010-2014, η Κομισιόν εκτίμησε πως στην περιοχή της Αττικής δεν τηρήθηκε η προβλεπόμενη ετήσια οριακή τιμή διοξειδίου του αζώτου (ΝΟ₂). Επίσης, εκτίμησε ότι στην ίδια ζώνη δεν εκπονήθηκε κανενός είδους σχέδιο για την ποιότητα του αέρα, έτσι ώστε να μπορέσει να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις οριακές τιμές ΝΟ₂ σε όσο το δυνατόν συντομότερο χρονικό διάστημα.

Δεν είναι η πρώτη φορά που υπάρχουν καταγγελίες για ρύπανση της ατμόσφαιρας εναντίον της χώρας μας. Τον περασμένο Δεκέμβριο είχε προηγηθεί ακόμα μια παραπομπή. Συγκεκριμένα, η παραπομπή είχε να κάνει με την κακή ποιότητα του αέρα της Θεσσαλονίκης από το 2005 έως σήμερα. Η κακή αυτή ποιότητα οφείλεται στα υψηλά επίπεδα αιωρούμενων σωματιδίων (ΑΣ10).

Στην οδηγία 2008/50/ΕΚ για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα έχουν καθοριστεί οι στόχοι για την ποιότητα του αέρα, για τη βελτίωση της ανθρώπινης υγείας και την ποιότητα του περιβάλλοντος. Με βάση λοιπόν, την οδηγία αυτή, τα κράτη μέλη πρέπει να περιορίζουν την έκθεση των πολιτών, μεταξύ άλλων, στο διοξείδιο του αζώτου (ΝΟ₂).

Τον Ιανουάριο του 2019, η Ελλάδα είχε δεχθεί μια προειδοποιητική επιστολή. Αφότου λοιπόν η χώρα μας απέτυχε να απαντήσει ικανοποιητικά, η Επιτροπή αποφάσισε να της αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη τον Φεβρουάριο του 2020. Ειδικότερα, οι εκθέσεις για την ποιότητα του αέρα που διαβίβασαν οι ελληνικές αρχές για τα έτη 2017 -2018 επιβεβαίωσαν ότι εξακολουθούσε η σχετική παραβίαση.

Με τη σειρά της, η Ελλάδα αφού απάντησε στη γνώμη της Επιτροπής τον Ιούνιο του 2020, κοινοποίησε τις ετήσιες εκθέσεις για τα έτη 2015-2016 στις 18 Μαρτίου 2021. Με λίγα λόγια απάντησε με καθυστέρηση τριών και τεσσάρων ετών αντίστοιχα, καθώς και την έκθεση για το 2019. Τον Σεπτέμβριο του 2021 η Ελλάδα κοινοποίησε τα στοιχεία για την ποιότητα του αέρα για το έτος 2020. Η Κομισιόν όμως διαπίστωσε για άλλη μια φορά παραβιάσεις.

Τον Οκτώβριο του 2021, η Επιτροπή άσκησε ενώπιον του ΔΕΕ προσφυγή λόγω παραβάσεως προκειμένου να διαπιστωθεί ότι η Ελλάδα δεν τήρησε:

  • Τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την οδηγία, αφενός, έχοντας υπερβεί κατά τρόπο συστηματικό και διαρκή τις ετήσιες οριακές τιμές για το ΝΟ2, όσον αφορά τον οικισμό Αθηνών (EL0003) από το 2010, και, αφετέρου, παραλείποντας να θεσπίσει, από τις 11 Ιουνίου 2010, κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση της συμμορφώσεως προς την ετήσια οριακή τιμή για το ΝΟ2 στον ίδιο οικισμό.
  • Την υποχρέωσή της να λάβει να απαραίτητα μέτρα ώστε η περίοδος υπερβάσεως οριακών τιμών να είναι όσο το δυνατόν συντομότερη.

Comments are closed.