Στα ύψη το κόστος των φωτοβολταϊκών έργων

Σύμφωνα με στοιχεία του ΣΠΕΦ το κόστος κατασκευής των φωτοβολταϊκών έργων έχει αυξηθεί κατά 15%.

Αύξηση του κόστους κατασκευής των φωτοβολταϊκών έργων – λόγω των διεθνών ανατιμήσεων – και επιμήκυνση του χρόνου που απαιτείται για την ικανοποίηση των αιτημάτων σύνδεσής τους στο δίκτυο καταγράφει ο Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας από φωτοβολταϊκά (ΣΠΕΦ) ύστερα από σχετική έρευνα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΠΕΦ η αύξηση του κόστους ενός μέσου φωτοβολταϊκού πάρκου της κατηγορίας ισχύος από 10 kW έως 1 MW στο ηπειρωτικό δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ κυμαίνεται στο 15% σε σχέση με πέρυσι. Συγκεκριμένα το κόστος των πάνελς σε σχέση με πέρυσι έχει αυξηθεί κατά 8 λεπτά/watt, δηλαδή 32.000 ευρώ για ένα τυπικό πάρκο των 400 kW. Επίσης λόγω της αύξησης στο χαλκό και στα υπόλοιπα μέταλλα το κόστος του υποσταθμού που ενσωματώνουν τα πάρκα αυτά έχει αυξηθεί κατά περίπου 8.000 ευρώ, τα καλώδια μεσοσταθμικά απορροφούν επιπλέον 3.000 – 4.000 ευρώ, ενώ από τις μεταλλικές βάσεις δεν υπάρχει καμία εξοικονόμηση παρά το ότι είναι λιγότερες ένεκα της μεγέθυνσης της ισχύος των πάνελς.

Αύξηση κόστους προέρχεται και από τα υπόλοιπα κέντρα κόστους ενός πάρκου, όπως οικοδομικά, περιφράξεις, συστήματα ασφαλείας κλπ και από τους όρους σύνδεσης του ΔΕΔΔΗΕ. «Πλην των όρων σύνδεσης η αύξηση στο κόστος κατασκευής ενός τυπικού Φ/Β πάρκου 400 kW φθάνει τις 45.000 – 50.000 ευρώ σε σχέση μόλις με πέρυσι», αναφέρει ο ΣΠΕΦ και προβάλλει το αίτημα να μην μειωθούν το 2022 οι εγγυημένες τιμές απορρόφησης της ενέργειας από την κατηγορία αυτή των έργων, αλλά να παραμείνουν στα 65,74 ευρώ ανά μεγαβατώρα που είναι η ισχύουσα τιμή.

Σε ό,τι αφορά τους χρόνους ο ΣΠΕΦ καταγράφει αύξηση του διαστήματος που απαιτείται για την έκδοση προσφοράς σύνδεσης από 1 μήνα το 2019, στους 3,4 μήνες το 2020 και στους 8,9 μήνες το 2021 και για την ηλέκτριση του έργου από 6,7 μήνες το 2019, στους 7,4 μήνες το 2020 και στους 8,8 μήνες το 2021.

Comments are closed.