ΥΚΚΠΠ: Θέλει να μάθει την άποψη των πολιτών για την κλιματική αλλαγή

Το Υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ανακοίνωσε την έναρξη ενός νέου ερευνητικού προγράμματος για την καταγραφή των αντιλήψεων των πολιτών για την κλιματική κρίση.

Ένα νέο ερευνητικό πρόγραμμα ξεκινά σήμερα το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό έρευνας και ανάλυσης διαΝΕΟσις με αντικείμενο την ανίχνευση και καταγραφή των αντιλήψεων των πολιτών για την κλιματική κρίση, τη σοβαρότητά της και την προσαρμογή σε αυτή. Το νέο αυτό ερευνητικό πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Εθνικού Διαλόγου για την κλιματική κρίση και τις προκλήσεις της, τον οποίο έχει ήδη εγκαινιάσει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με σκοπό την εκπόνηση μιας ολοκληρωμένης Εθνικής Στρατηγικής.

Βασικοί στόχοι του προγράμματος περιλαμβάνουν:

  • Τη διερεύνηση στάσεων και απόψεων σχετικά με την κλιματική αλλαγή, με έμφαση στην ατομική περιβαλλοντική κουλτούρα και τις πρακτικές που υιοθετούν ή είναι πρόθυμοι να υιοθετήσουν οι πολίτες.
  • Την αξιολόγηση πολιτικών αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής με έμφαση στην πρόληψη, την προσαρμογή και ευαισθητοποίηση των πολιτών.

Εκτός από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό έρευνας και ανάλυσης διαΝΕΟσις, ο οποίος, όπως αναφέρει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας συμμετέχει αφιλοκερδώς και έχει αναπτύξει σημαντική τεχνογνωσία σε θέματα κλιματικής αλλαγής με ειδικούς επιστήμονες, στο ερευνητικό πρόγραμμα θα συμβάλλει και η εταιρεία ερευνών κοινής γνώμης Metron Analysis.

Το πρόγραμμα θα είναι ανοιχτό στην κοινωνία και κατά τη διάρκειά του θα υλοποιηθούν συμμετοχικές δράσεις πολιτών και της επιστημονικής κοινότητας, όπως εργαστήρια ανταλλαγής ιδεών, δημόσιες παρουσιάσεις και δημοσιεύσεις.

«Πρόκειται για μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία που φέρνει την κοινωνία και τις ανάγκες της στο προσκήνιο της χάραξης πολιτικής για θέματα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και θα αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο για τη διαμόρφωση της Εθνικής Στρατηγικής για την Κλιματική Κρίση και την Πολιτική Προστασία, με συγκεκριμένες προτάσεις και δράσεις για την ασφάλεια και προστασία των πολιτών και για την αποτελεσματική διαχείριση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής», τονίζει το Υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

Comments are closed.