Fit for the Future: Η βιωσιμότητα στο επίκεντρο των επιχειρήσεων

Σύμφωνα με τη νέα μελέτη του Vodafone Business η πλειοψηφία των επιχειρήσεων θεωρεί πως είναι καλά προετοιμασμένη για τους κινδύνους του μέλλοντος, ενώ η βιωσιμότητα βρίσκεται στο επίκεντρο.

Ο αριθμός των επιχειρήσεων παγκοσμίως που θεωρούνται “Fit for the Future” (FTFF), δηλαδή έτοιμες για το μέλλον, και είναι καλύτερα προετοιμασμένες να αντιμετωπίζουν μελλοντικές προκλήσεις, όπως ο αυξημένος ανταγωνισμός, οι μεταβαλλόμενες προσδοκίες των εργαζομένων, και η αυξανόμενη ζήτηση των πελατών, έχει αυξηθεί, σύμφωνα με μια νέα μελέτη του Vodafone Business. Επίσης, η πλειοψηφία των επιχειρήσεων δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη βιωσιμότητα, καθώς εκτιμούν ότι έχει καταστεί πιο σημαντική για εκείνες, ειδικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Σύμφωνα με την έρευνα, η συντριπτική πλειονότητα (94%) των FFTF επιχειρήσεων θεωρεί ότι ήταν καλά προετοιμασμένη για τους κινδύνους που αντιμετώπιζε, σε σύγκριση με μόνο το 58% των ερωτηθέντων συνολικά. Ενώ το 82% των επιχειρήσεων FFTF δήλωσε ότι το σχέδιο αδιάλειπτης επιχειρηματικής λειτουργίας τους έχει αποδώσει καρπούς.

Χάρη στην ετοιμότητα αυτή για κινδύνους, αλλαγές και απρόβλεπτους παράγοντες, οι επιχειρήσεις FFTF υπερτερούν ως προς την ανάπτυξή τους. Πρόσθετη ανάλυση της έρευνας, που διεξήχθη από το London School of Economics διαπίστωσε συσχέτιση μεταξύ των εταιρειών που είναι FFTF και της επιχειρηματικής απόδοσης. Οι επιχειρήσεις που σημείωσαν αύξηση 10 βαθμών στη βαθμολογία FFTF, είχαν περισσότερες πιθανότητες να ξεπεράσουν τους ανταγωνιστές τους κατά 36%.Έτσι, οι επιχειρήσεις FFTF έχουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, είναι κατάλληλα προετοιμασμένες για τις αναδυόμενες προκλήσεις και βρίσκονται σε καλύτερη θέση να ανταποκριθούν γρήγορα στις εξελισσόμενες απαιτήσεις εργαζομένων και πελατών.

Επιταχυνόμενος ψηφιακός μετασχηματισμός

Η έκθεση διαπίστωσε επίσης ότι οι επιχειρήσεις FFTF έχουν ωριμάσει από την άποψη του ψηφιακού μετασχηματισμού. Η πλειονότητα (89%) έχει δημιουργήσει έναν σαφή οδικό χάρτη, σε σύγκριση με μόλις το 60% των επιχειρήσεων γενικά. Χάρη στην προετοιμασία αυτή, οι επιχειρήσεις FFTF βρίσκονται σε καλύτερη θέση για να επιτύχουν την ψηφιακή επιτάχυνση κατά τη διάρκεια της πανδημίας και το 71% το έχει ήδη πράξει, σε σύγκριση με περίπου τις μισές επιχειρήσεις (55%) του
γενικού συνόλου.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, το 80% των επιχειρήσεων FFTF εκφράζουν ιδιαίτερη αισιοδοξία για τουλάχιστον μία από τις μελλοντικές τεχνολογίες που θα δοκιμαστούν, σε σύγκριση με το 66% του
συνόλου των επιχειρήσεων. Και το 86% των επιχειρήσεων FFTF αναφέρουν ότι αναλαμβάνουν δράση για να αντιμετωπίσουν έναν αυτοματοποιημένο κόσμο, σε σύγκριση με το 75% των
επιχειρήσεων συνολικά.

Οι επιχειρήσεις «Fit for the Future» προωθούν τη βιωσιμότητα

Παρά τις πολυάριθμες προκλήσεις που αντιμετώπισαν οι επιχειρήσεις τους τελευταίους 18 μήνες, οι επιχειρήσεις FFTF ανταποκρίθηκαν στην αυξανόμενη ζήτηση των καταναλωτών που αναμένουν από εκείνες να τηρούν ηθική στάση σε κοινωνικά ζητήματα. Το 69% των επιχειρήσεων FFTF θεωρεί ότι η βιωσιμότητα έχει καταστεί πιο σημαντική για εκείνες κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Αυτό τονίζεται από το 38% των επιχειρήσεων FFTF που θεωρούν τη βιωσιμότητα ως «απολύτως απαραίτητη», ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από τον αριθμό των γενικών επιχειρήσεων που είχαν την ίδια πεποίθηση (21%).

Αυτή η τάση φαίνεται ότι θα συνεχιστεί, με περισσότερες από τις μισές (51%) επιχειρήσεις FFTF να σχεδιάζουν να αυξήσουν τις δαπάνες τους σχετικά με το Περιβάλλον, την Κοινωνία και την Εταιρική Διακυβέρνηση (ESG) και την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR) το επόμενο έτος. Τα ευρήματα της έρευνας του LSE κατέδειξαν ότι οι επιχειρήσεις που αύξησαν τον δείκτη FFTF κατά 10 μονάδες μπορούν να αναμένουν ότι η δέσμευσή τους γύρω από τους δείκτες ESG θα βελτιωθεί κατά 6 μονάδες.

Αυξημένες προσδοκίες των εργαζομένων

Δεν είναι μόνο οι πελάτες των οποίων οι προσδοκίες έχουν αυξηθεί. Οι εργαζόμενοι περιμένουν επίσης περισσότερα από τους εργοδότες τους, συμπεριλαμβανομένης της μεγαλύτερης ευελιξίας
όσον αφορά τον χώρο εργασίας τους (50%), των μεγαλύτερων προσδοκιών για εργασία με την ελευθερία και την αυτονομία που τους ταιριάζει καλύτερα (50%) και των ωρών εργασίας (49%). Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τους εργαζόμενους της Gen-Z, καθώς το 57% των επιχειρήσεων διαπιστώνει ότι η συγκεκριμένη γενιά έχει μεγαλύτερες προσδοκίες όσον αφορά την ευελιξία του χώρου εργασίας της. Ωστόσο, αυτή η αυξανόμενη ανάγκη για ευελιξία δημιουργεί προκλήσεις για τις επιχειρήσεις όσον αφορά την εταιρική κουλτούρα, συνιστώντας μια συνδυαστική επιλογή που απαιτεί διαχείριση. Η έκθεση διαπιστώνει ότι το 73% των επιχειρήσεων πιστεύει ότι η εταιρική κουλτούρα καθίσταται πιο δύσκολη.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Vodafone Business, Vinod Kumar, δήλωσε: «Παρά τις προκλήσεις που έχουν αντιμετωπίσει όλες οι επιχειρήσεις τους τελευταίους 18 μήνες, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι όσες είναι “έτοιμες για το μέλλον” έχουν προσαρμοστεί πιο γρήγορα από τις υπόλοιπες. Η πανδημία έχει υποχρεώσει πολλές επιχειρήσεις να επανεξετάσουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, με μεγαλύτερη εστίαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Καθώς οι προσδοκίες τόσο από τους πελάτες όσο και από τους υπαλλήλους συνεχίζουν να αυξάνονται, αυτές είναι οι επιχειρήσεις που θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες και να αναπτυχθούν παγκοσμίως μετά την πανδημία.

Όπως έχει αποδείξει η έρευνα του LSE, οι εταιρείες που έχουν προχωρήσει στον ψηφιακό μετασχηματισμό είναι πιο επιτυχημένες οικονομικά και από άποψη ESG. Στο Vodafone Business, κατανοούμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις κατά τη δρομολόγηση του ψηφιακού τους μετασχηματισμού και μπορούμε να σταθούμε δίπλα τους ως συνεργάτες, βοηθώντας τις να ξεκινήσουν».

Ο Ομότιμος Καθηγητής Διοίκησης, Οικονομίας και Στρατηγικής, Saul Estrin, και η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, από το Τμήμα Διοίκησης στο London School of Economics, Christine Cote, δήλωσαν σχετικά: «Στο LSE, έχουμε συνεργαστεί με το Vodafone Business για να αναπτύξουμε μια αυστηρή μεθοδολογία, προκειμένου να αναδειχθεί εάν οι επιχειρήσεις “fit for the future” είναι πιο πιθανό να ευδοκιμήσουν εμπορικά μπροστά στις τρέχουσες επιχειρηματικές τάσεις, καθώς και να συμβάλουν περισσότερο στο κοινωνικό καλό. Από την έκθεση, είναι σαφές ότι η οικονομική απόδοση και η βαθμολογία ESG των επιχειρήσεων FFTF είναι σημαντικά υψηλότερες από τις αντίστοιχες των ανταγωνιστών. Οι επιχειρήσεις που προετοιμάζονται για το μέλλον θα καταβάλλουν πλέον διπλά μερίσματα: τόσο για τα κέρδη τους, όσο και για τον κοινωνικό τους αντίκτυπο».

Comments are closed.