ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε. : Έγινε η συγκρότηση του ΔΣ της εταιρείας

Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.», η οποία είναι υπεύθυνη για την απολιγνιτοποίηση.

Η πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «Ελληνική Εταιρεία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Α.Ε.» (ΕΛΕ.Δ.Α.Μ.) και διακριτικό τίτλο «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.», πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή του αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκου Παπαθανάση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

  • Θεόδωρος Λύτρας, Πρόεδρος
  • Ιωάννης Μπούκης, Διευθύνων Σύμβουλος
  • Γεώργιος Τοπαλίδης, μέλος
  • Δημήτριος Οικονόμου, μέλος
  • Θεοδώρα Πετρούλα, μέλος

Ο Ν. Παπαθανάσης, δήλωσε σχετικά: «Η δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα στοιχήματα για την πατρίδα μας. Έχουμε δομήσει ένα ευέλικτο σχέδιο για τον ομαλό μετασχηματισμό του παραγωγικού μοντέλου των περιοχών μετάβασης, διευκολύνοντας παράλληλα, την ανάπτυξη νέων επενδυτικών πρωτοβουλιών για την άμεση δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας. Χαιρετίζω τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΕ, προχωράμε μπροστά και εργαζόμαστε μαζί για την υλοποίηση του σχεδιασμού μας».

Ο Θ. Λύτρας, δήλωσε: «Σκοπός μας είναι να κάνουμε πράξη την αποστολή που μας ανατέθηκε και να υλοποιήσουμε τα προγράμματα της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης. Διασφαλίζουμε τη σωστή διαχείριση και αξιοποίηση των εδαφών που περιλαμβάνονται στις ζώνες απολιγνιτοποίησης, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη των περιοχών αυτών».

Comments are closed.