ΑΔΜΗΕ: Ψάχνει την ελίτ των νέων Ελλήνων επιστημόνων

Με το νέο πρόγραμμα «IPTO talent» αναζητάει ανθρώπινο δυναμικό νεαρής ηλικίας υψηλών προσόντων για εξειδικευμένα και πρωτοποριακά projects.

Ο ΑΔΜΗΕ – Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Independent Power Transmission Operator – IPTO) ανακοίνωσε την έναρξη του προγράμματος προσέλκυσης νέων ταλαντούχων μηχανικών «IPTO talent». Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να συμβάλει στην προσπάθεια ανάσχεσης του brain drain, δηλαδή της «εκροής» ανθρώπινου δυναμικού νεαρής ηλικίας και υψηλών προσόντων από την Ελλάδα προς το εξωτερικό. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις αιτήσεις τους έως τις 9/2/2022.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε διπλωματούχους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, διπλωματούχους Μηχανολόγους Μηχανικούς και πτυχιούχους Πληροφορικής με μεταπτυχιακό τίτλο και με ελάχιστη (έως 2 έτη) ή καθόλου εργασιακή εμπειρία.

Οι βασικές απαιτήσεις για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι οι εξής:

 • Δίπλωμα ή πτυχίο της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, νομίμως αναγνωρισμένο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Πληροφορικής.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών συναφής με το αντικείμενο της θέσης.
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών (για Διπλωματούχους).
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Μέσα από διαδικασίες των συνεντεύξεων και της αξιολόγησης δεξιοτήτων, θα επιλεγούν 10 νέοι συνεργάτες. Οι νέοι αυτοί συνεργάτες θα έχουν την ευκαιρία να ξεκινήσουν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία στο υψηλών προδιαγραφών περιβάλλον εργασίας του ΑΔΜΗΕ, όπου θα υπογράψουν σύμβαση διάρκειας ενός χρόνου. Οι νέοι μηχανικοί θα λάβουν εισαγωγική εκπαίδευση και θα έχουν καθοδήγηση από έμπειρα στελέχη του Διαχειριστή. Ακόμη, θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμαστούν σε διάφορες θέσεις εργασίας είτε στις Κεντρικές Υπηρεσίες της Εταιρείας είτε σε Κέντρα Ελέγχου Ενέργειας στην Αττική, μέχρι να ενταχθούν στις τελικές ομάδες εργασίας.

Οι επιτυχόντες θα κληθούν να εργαστούν πάνω σε 10 νέα projects της Εταιρείας. Τα δέκα projects είναι τα εξής :

 • Ανάπτυξη λογισμικού και μεθοδολογιών DevOps για την ενοποίηση/συσχέτιση των δεδομένων της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από τα πολλαπλά συστήματα// Απαιτούνται: Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ή Πτυχιούχοι Πληροφορικής με μεταπτυχιακό τίτλο στην πληροφορική.
 • Δράσεις κυβερνοασφάλειας και ενίσχυσης ανθεκτικότητας των κρίσιμων υποδομών//Απαιτούνται: Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ή Πτυχιούχοι Πληροφορικής με μεταπτυχιακό τίτλο στην ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων.
 • Ανάπτυξη συστημάτων επιτήρησης πρωτεύοντος εξοπλισμού//Απαιτούνται: Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί.
 • Εκπόνηση προκαταρκτικής μελέτης για τον εκσυγχρονισμό των ηλεκτρικών υποδομών των Κέντρων Ελέγχου Ενέργειας//Απαιτούνται: Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί.
 • Ανάπτυξη μεθοδολογίας και λογισμικού για την παρακολούθηση των προσφορών ενέργειας και ισχύος των Οντοτήτων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης//Απαιτούνται: Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί ή Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί με μεταπτυχιακό τίτλο στο χώρο των ενεργειακών αγορών.
 • Ανάπτυξη μεθοδολογίας και λογισμικού για την ανάλυση και εκτίμηση της Μεσοσταθμικής Τιμής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας//Απαιτούνται: Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί με μεταπτυχιακό τίτλο στο χώρο των ενεργειακών αγορών.
 • Ανασκόπηση κανόνων και μέσων ασφάλειας των συνεργείων κατασκευών Υ/Σ-ΚΥΤ//Απαιτούνται: Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί.
 • Οργάνωση και θέση σε πλήρη λειτουργία ενός σύγχρονου μελετητικού συστήματος εναερίων Γραμμών Μεταφοράς//Απαιτούνται: Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί με μεταπτυχιακό σε πληροφοριακά ή γεω-πληροφοριακά συστήματα.
 • Έλεγχος ποιότητας των υλικών του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας//Απαιτούνται: Διπλωματούχοι Ηλεκρολόγοι Μηχανικοι.
 • Υποστήριξη οργάνωσης, παρακολούθησης και σχεδιασμού ηλεκτρομηχανολογικών έργων, στον υπεύθυνο Μηχανολόγο Μηχανικό του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής//Απαιτούνται: Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί.

Πρόσθετες πληροφορίες

Η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων θα είναι ενεργή έως τις 9/2/2022. Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία .doc, .docx, .pdf., κτλ.) στα κατάλληλα πεδία της αίτησης.

Διευκρινίζεται ότι είναι στη διακριτική ευχέρεια του ΑΔΜΗΕ η κατανομή των υποψηφίων που θα επιλεγούν για κάθε project.

Αξίζει να σημειωθεί πώς για όλες τις αιτήσεις θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα πατήστε εδώ.

Για υποβολή αιτήσεων ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμό:https://apply.workable.com/admie/j/36D623C16B/apply/

Comments are closed.