Η βιώσιμη γεωργία στο επίκεντρο της συνόδου του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας

Η γεωργία χαμηλού άνθρακα συζητήθηκε στην άτυπη σύνοδο του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας στο Στρασβούργο.

Την ανάγκη ύπαρξης ενός συστήματος πιστοποίησης δέσμευσης άνθρακα, απλού, διαφανούς και εύκολα εφαρμόσιμου που θα είναι ισότιμο και επικερδές για τους αγρότες, ζήτησε ο ΓΓ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Μπαγινέτας κατά τη διάρκεια της άτυπης συνόδου του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας που πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο, στο πλαίσιο της γαλλικής Προεδρίας στο Συμβούλιο της Ευρώπης κατά το 1ο εξάμηνο 2022.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι παρευρισκόμενοι αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τις πρακτικές μείωσης των εκπομπών και αποθήκευσης άνθρακα, τις δυνατότητες ιδιωτικής χρηματοδότησης και τα συστήματα πιστοποίησης, καθώς επίσης και στην παροχή κινήτρων στους αγρότες για τη χρήση τέτοιων συστημάτων πιστοποίησης, ως βασικό παράγοντα επιτυχίας της όλης προσπάθειας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ «αναφέρθηκαν πρακτικές αποθήκευσης άνθρακα που εφαρμόζονται ήδη στην Ελλάδα, σημειώνοντας ότι έχουν προβλεφθεί και στο Στρατηγικό μας Σχέδιο».

Επισημάνθηκε ότι «η επισιτιστική ασφάλεια στην Ένωση αποτελεί βασική μας προτεραιότητα, και ως εκ τούτου πρέπει να σχεδιάσουμε ένα ελκυστικό και βιώσιμο σύστημα για τους αγρότες μας που όχι μόνο θα αποζημιώνει τις επιπλέον προσπάθειες των αγροτών, αλλά θα τους εξασφαλίζει και επιπρόσθετο εισόδημα μέσω της πώλησης δικαιωμάτων εκπομπών άνθρακα».

Συμμετείχαν επίσης ο Πρόεδρος της Επιτροπής AGRI του Ευρ. Κοινοβουλίου, Norbert Lins, η Πρόεδρος της Copa, Christiane Lambert, ο Πρόεδρος της Cogeca, Ramon Armengol, η Πρόεδρος των Νέων Αγροτών (CEJA), Diana Lenzi καθώς και εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Γραφείου Περιβάλλοντος (ΕΕΒ) και του Γαλλικού Εθνικού Ινστιτούτου Έρευνας (INRAE).

Comments are closed.