SIEMENS: Αυξημένα κέρδη το πρώτο τρίμηνο του 2022

Η εταιρεία κατέγραψε ισχυρά αποτελέσματα από τη 1η Οκτωβρίου έως τη 31η Δεκεμβρίου 2021, ενώ η κερδοφορία ανά μετοχή αυξήθηκε κατά 20%.

«Καταγράψαμε ένα πολύ επιτυχημένο ξεκίνημα για το χρηματοοικονομικό έτος 2022, με όλες τις επιχειρήσεις μας να συνεχίζουν την ανάπτυξη υψηλής αξίας. Καταγράψαμε ισχυρά αποτελέσματα και αυξήσαμε τα κέρδη ανά μετοχή κατά 20%, πριν από την κατανομή των τιμών της αγοράς. Παράλληλα συνεχίζουμε να ενισχύουμε το χαρτοφυλάκιό μας ως μια εταιρεία που εστιάζει στην τεχνολογία», δήλωσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Siemens AG, Roland Busch. «Τα αποτελέσματα αποδεικνύουν περίτρανα ότι είμαστε ηγέτης στην επιτάχυνση της ψηφιοποίησης αλλά και της βιωσιμότητας». «Η Siemens, για το πρώτο τρίμηνο του χρηματοοικονομικού έτους 2022, συνέχισε την πολύ ισχυρή οικονομική της απόδοση σε όλες τις βασικές μετρήσεις. Αποκτήσαμε σημαντικό πλεονέκτημα ευκαιριών ανάπτυξης σε πολλές βασικές αγορές, επιτυγχάνοντας παράλληλα ελεύθερες ταμειακές ροές άνω του €1 δισ.», πρόσθεσε ο Οικονομικός Διευθυντής της Siemens AG, Ralf P. Thomas.

 • Οι παραγγελίες για το πρώτο τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 52% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 24,2 δισεκατομμύρια ευρώ, λόγω διψήφιας αύξησης σε όλες τις Βιομηχανικές Δραστηριότητες, ενώ τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 17% σε ετήσια βάση, στα 16,5 δισεκατομμύρια ευρώ, με μια έναν εξαιρετικό δείκτη καταγραφής της τάσης πωλήσεων στο 1,47.
 • Οι παραγγελίες αυξήθηκαν κατά 42%, ομοίως και τα έσοδα κατά 9% σε συγκρίσιμη βάση, εξαιρουμένων των συναλλαγματικών μετατροπών και των επιπτώσεων στο χαρτοφυλάκιο, κυρίως με την απόκτηση της Varian Medical Systems, Inc. (Varian) μεταξύ των υπό εξέταση περιόδων.
 • Τα κέρδη Βιομηχανικών Επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 12% σε ετήσια βάση, στα 2,5 δισ. ευρώ και το περιθώριο κέρδους ανήλθε στο 15,7%.
 • Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 20% στα 1,8 δισ. ευρώ με αποτέλεσμα τα βασικά κέρδη ανά μετοχή (EPS) να ανέρχονται σε 2,05 ευρώ. Τα κέρδη ανά μετοχή πριν από την κατανομή των τιμών της αγοράς (EPS pre PPA) ήταν 2,24 €.
 • Ελεύθερες ταμειακές ροές από συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες ισχυρότερες από έτος σε έτος σε 1,1 δισ. ευρώ.

1o τρίμηνο του χρηματοοικονομικού έτους 2022

 •  Αυξημένες ευκαιρίες ανάπτυξης σε πολλές βασικές αγορές για τη Siemens, παρά το συνεχιζόμενο περίπλοκο μακροοικονομικό περιβάλλον, οι οποίες επηρεάζονται από την πανδημία του κορωνοϊού (COVID-19) και αποφυγή σημαντικών αναραταχών από αυξημένους κινδύνους της εφοδιαστικής αλυσίδας που σχετίζονται με ηλεκτρονικά εξαρτήματα, πρώτες ύλες και logistics.
 • Η εξαιρετική εισροή παραγγελιών στην Digital Industries και η σημαντική αύξηση στην Smart Infrastructure, οφείλονται εν μέρει στην προληπτική δραστηριότητα προμηθειών από τους πελάτες: οι παραγγελίες της Mobility σχεδόν διπλασιάστηκαν σε όγκο από μεγάλες παραγγελίες, συμπεριλαμβανομένου και ενός συμβόλαιου 1,5 δισ. ευρώ στη Γερμανία.
 • Αύξηση εσόδων σε όλες τις βιομηχανικές επιχειρήσεις και τις περιοχές αναφοράς, με διψήφια ανάπτυξη για την Digital Industries σε συγκρίσιμη βάση.
 • Οι συναλλαγματικές διαφορές προσέθεσαν τρεις ποσοστιαίες μονάδες η καθεμία στην αύξηση παραγγελιών και εσόδων. Τα αποτελέσματα χαρτοφυλακίου, που σχετίζονται κυρίως με την εξαγορά της Varian Medical Systems Inc. (Varian) το 3ο τρίμηνο του χρηματοοικονομικού έτους 2021, προσέθεσαν επτά ποσοστιαίες μονάδες στην παραγγελιοληψία και έξι ποσοστιαίες μονάδες στην αύξηση των εσόδων.
 • Τα κέρδη στις Βιομηχανικές Επιχειρήσεις αυξήθηκαν λόγω της ανάπτυξης σε όλες τις βιομηχανικές επιχειρήσεις. Η Digital Industries κατέγραψε ισχυρή αύξηση κερδών στις επιχειρήσεις αυτοματισμού, ενώ η επιχείρηση λογισμικού αναχαιτίστηκε από προγραμματισμένες δαπάνες, που σχετίζονται με τη μετάβαση τμημάτων της επιχείρησης στο λογισμικό ως υπηρεσία (SaaS). Στα ισχυρά κέρδη της Smart Infrastructure έχει συνεισφέρει ο τομέας των προϊόντων που σχετίζεται με την ηλεκτρική ενέργεια.
 • Απότομη αύξηση στα κέρδη προ φόρων στη Siemens Financial Services. Η συμφωνία με τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις επωφελήθηκε από κέρδη ύψους 0,3 δισ. ευρώ προ φόρων (0,2 δισ. ευρώ μετά φόρων) που σχετίζονται με την επένδυση στην Fluence Energy, LLC (Fluence), μετά την αρχική δημόσια προσφορά, ενώ οι αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν μετά από συνενώσεις των επιχειρήσεων, αυξήθηκαν κατά 0,1 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση, λόγω κυρίως της εξαγοράς της Varian.
 • Μετά από μια εξαιρετική επίδοση κατά το προηγούμενο χρηματοοικονομικό έτος, οι Βιομηχανικές Επιχειρήσεις δημιούργησαν ελεύθερες ταμειακές ροές ύψους 1.435 εκατομμυρίων ευρώ, σχεδόν αμετάβλητο από το 1ο τρίμηνο του 2021 με 1.468 εκατ. ευρώ.
 • Το απασχολούμενο κεφάλαιο ROCE αυξήθηκε λόγω των σημαντικά υψηλότερων καθαρών εσόδων και έφτασε στο εύρος του στόχου. Με την έναρξη του χρηματοοικονομικού έτους 2022, το απασχολούμενο κεφάλαιο ROCE εξαιρεί καθορισμένες επιδράσεις, που σχετίζονται με την απόκτηση της Varian.

Εκτιμήσεις

Οι εκτιμήσεις της εταιρείας για το χρηματοοικονομικό έτος 2022, παραμένουν αμετάβλητες. Βασίζονται κυρίως στη συνεχιζόμενη υγιή ανάπτυξη του παγκόσμιου ΑΕΠ, αν και με επιβράδυνση, και την προσδοκία ότι οι προκλήσεις για τις επιχειρήσεις μας από την COVID-19 και τους περιορισμούς της εφοδιαστικής αλυσίδας θα αμβλυνθούν κατά τη διάρκεια του δημοσιονομικού έτους 2022. Υπό αυτές τις συνθήκες, αναμένει από τις βιομηχανικές της επιχειρήσεις να συνεχίσουν την κερδοφόρα ανάπτυξή τους.

Για τον όμιλο Siemens αναμένεται μεσαία μονοψήφια συγκρίσιμη αύξηση εσόδων, χωρίς συναλλαγματικές μετατροπές και επιδράσεις στο χαρτοφυλάκιο, και δείκτη καταγραφής της
τάσης πωλήσεων πάνω από 1.

Η Digital Industries αναμένει για το χρηματοοικονομικό έτος 2022, να επιτύχει συγκρίσιμη αύξηση εσόδων από 5% έως 8% και περιθώριο κέρδους 19% έως 21%, συμπεριλαμβανομένων των ενάντιων ανέμων, έως και δύο ποσοστιαίων μονάδων που σχετίζονται με τη στρατηγική μετάβαση στο λογισμικό ως υπηρεσία (SaaS) σε μέρη των επιχειρήσεων λογισμικού της.

Η Smart Infrastructure αναμένει για το χρηματοοικονομικό έτος 2022, να επιτύχει συγκρίσιμη αύξηση εσόδων από 5% έως 8% ενώ το περιθώριο κέρδους αναμένεται να είναι 12% έως 13%.

Η Mobility αναμένει για το χρηματοοικονομικό έτος 2022 συγκρίσιμη αύξηση εσόδων από 5% έως 8%. Το περιθώριο κέρδους αναμένεται να είναι 10,0% έως 10,5%.

Αναμένεται ότι αυτή η κερδοφόρα ανάπτυξη των βιομηχανικών δραστηριοτήτων θα οδηγήσει σε αύξηση του βασικού EPS από το καθαρό εισόδημα πριν από την κατανομή των τιμών της
αγοράς, σε ένα εύρος από 8,70 € έως 9,10 €, από τα 8,32 € το χρηματοοικονομικού έτους 2021. Η εταιρεία πιστεύει ότι η δυναμική εκτέλεση της στρατηγικής βελτιστοποίησης χαρτοφυλακίου θα συνεισφέρει όπως και το χρηματοοικονομικό έτος 2021, όταν κατέγραψε € 1,5 δισ. σε καθαρά έσοδα από την πώληση των δραστηριοτήτων στην Flender, εκποιήσαμε τα μερίδια της στην Bentley Systems, Inc. και την ChargePoint Holdings, Inc., και επανεκτίμησε το μερίδιο της στην Thoughtworks Holding, Inc. Αυτές οι εκτιμήσεις εξαιρούνται από νομικά και κανονιστικά ζητήματα.

Comments are closed.