Γιώργος Αμυράς: Έρχονται νέα μέτρα για την προστασία της άγριας ζωής

Ο Yφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα θα παρουσιαστούν οι Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Σε διαβούλευση καλεί 18 περιβαλλοντικές οργανώσεις, μέσω τηλεδιάσκεψης, ο Yφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Αμυράς την ερχόμενη Δευτέρα, για να τους παρουσιάσει τα σχέδια των δύο Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων που περιλαμβάνονται στον ευρύτερο σχεδιασμό του ΥΠΕΝ για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Η πρώτη ΚΥΑ ορίζει την οργάνωση και λειτουργία για το Δίκτυο Παρακολούθησης και Διαχείρισης Εκβρασμών Ειδών Θαλάσσιας ‘Αγριας Πανίδας, με στόχο να αντιμετωπίζονται με τον καλύτερο επιστημονικό τρόπο τα περιστατικά εκβρασμών για κητώδη, φώκιες, θαλάσσιες χελώνες και καρχαριοειδή.

Η δεύτερη ΚΥΑ θα καθορίζει τα κριτήρια και τη διαδικασία αναγνώρισης και εποπτείας για τα Κέντρα Περίθαλψης Ειδών της ‘Αγριας Πανίδας (ΚΕΠΕΑΠ).

Το ΥΠΕΝ επιδιώκει οι δομές και τα εθελοντικά δίκτυα άμεσης επέμβασης να συγκροτήσουν ένα αξιόπιστο και σύγχρονο δίκτυο υπηρεσιών περίθαλψης της άγριας πανίδας.

Όπως έγινε γνωστό, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, ΑΝΙΜΑ, Αρίων, Αρκτούρος, ΑΡΧΕΛΩΝ, Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών, Καλλιστώ, Greenpeace, iSea, MEDASSET, ΜΟm, WWF Ελλάς, Δράση για την άγρια Ζωή, Αρχιπέλαγος, Πέλαγος και Κέντρο Προστασίας και Περίθαλψης ‘Αγριας Ζωής (ΚΕΠΠΑΖ) θα κληθούν, από την πλευρά τους, βάσει της πολυετούς εμπειρίας τους στη διαχείριση και περίθαλψη άγριων ζώων, να προσκομίσουν τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους το συντομότερο δυνατό προκειμένου να ενσωματωθούν στο οριστικό σχέδιο των ΚΥΑ για να προχωρήσει η υπογραφή τους από τους αρμόδιους υπουργούς.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, με την υπογραφή και εφαρμογή των ΚΥΑ θα δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης κρίσεων σε περιπτώσεις εκβρασμών θαλάσσιων θηλαστικών, καθώς και ένα συντεταγμένο θεσμικό πλαίσιο για τη νόμιμη και εύρυθμη λειτουργία κατάλληλων υποδομών περίθαλψης των ειδών άγριας πανίδας.

Comments are closed.