Νίκη Κεραμέως: Ο ρόλος της εκπαίδευσης στη βιώσιμη ανάπτυξη

Η Υπουργός Παιδείας παρουσίασε τις σχετικές θέσεις της στο διεθνές συνέδριο "Global Engagement and Empowerment Forum on Sustainable Development".

Το ρόλο της Παιδείας στην επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης και της εξωστρέφειας, παρουσίασε η Yπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, στο διεθνές συνέδριο “Global Engagement and Empowerment Forum on Sustainable Development” (Φόρουμ για την Παγκόσμια Δέσμευση και Ενδυνάμωση σχετικά με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη), σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Πρόκειται για ένα ετήσιο διεθνές συνέδριο, που έχει σκοπό τη συνεργασία για την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το 2030. Το φετινό συνέδριο πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά από το Yonsei University της Νότιας Κορέας.

Κατά την ομιλία της η Ν. Κεραμέως αναφέρθηκε σε μεταρρυθμίσεις που έχουν πραγματοποιηθεί προς την κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης στην Ελλάδα. Αναφερόμενη στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση επεσήμανε τα 166 νέα Προγραμμάτα Σπουδών καθώς και την ένταξη των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων στα σχολεία, ενώ ως προς την ενίσχυση της εξωστρέφειας, υπογράμμισε την εισαγωγή των Αγγλικών από την ηλικία των 4 ετών στο Νηπιαγωγείο.

«Εφαρμόζουμε πολιτικές απόλυτα ευθυγραμμισμένες με τους στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη ώστε να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι μαθητές μας έχουν τη γνώση αλλά και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την επίτευξή τους», σημείωσε.

Η Ν. Κεραμέως περιέγραψε «την αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που συντελείται ανάμεσα σε άλλα και μέσω της διασύνδεσης της με τις ανάγκες της κοινωνίας», επισημαίνεται στην ανακοίνωση. Ως προς την τριτοβάθμια εκπαίδευση, η Υπουργός εστίασε «στην εξωστρέφεια των ελληνικών πανεπιστημίων και τη διασύνδεσή τους με τη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα».

«Είναι σημαντικό να ενσωματώσουμε την έννοια της βιωσιμότητας από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση μέχρι το πανεπιστήμιο και τη δια βίου μάθηση. Μόνο έτσι θα διασφαλίσουμε ότι οι κοινές μας προσπάθειες θα έχουν αποτέλεσμα, ώστε να επιτύχουμε τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης», κατέληξε η Ν. Κεραμέως σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Ανάμεσα στους συμμετέχοντες ήταν ο τέως Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Μπαν Κι Μουν.

Comments are closed.