Ηράκλειο: Αναβαθμίζεται η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων

Ο προϋπολογισμός του έργου φτάνει τα 3,3 εκατ. ευρώ, ενώ έχει ορίζοντα υλοποίησης τον έναν χρόνο.

Υπεγράφη σήμερα το πρωί, από τον Πρόεδρο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου (ΔΕΥΑΗ), Γιώργο Βουρεξάκη και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας, η σύμβαση για τη βελτίωση και αναβάθμιση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων του Ηρακλείου.

Το ποσό του έργου ανέρχεται στα 3,3 εκατ. ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», με χρονικό ορίζοντα υλοποίησης τον έναν χρόνο.

Η παρέμβαση αφορά στην αντικατάσταση του υφιστάμενου και παλαιωμένου εξοπλισμού με καινούργιο, με σκοπό τη βελτιστοποίηση των επιμέρους διεργασιών που λαμβάνουν χώρα.

Η αντικατάσταση σημαντικού τμήματος του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, ο οποίος είναι ενεργειακά αναβαθμισμένος, καθώς και η βελτιστοποίηση της διαχείρισης της λυματολάσπης, αναμένεται να μειώσει σημαντικά την ενεργειακή κατανάλωση της επεξεργασίας των λυμάτων.

Comments are closed.