ΔΕΗ: Νέο ανοιχτό συνέδριο για τη δενδροφύτευση

Διοργανώνεται με αφορμή την ολοκλήρωση του ερευνητικού έργου ονόματι «COFORMIT», ενώ θα πραγματοποιηθεί αύριο και μεθαύριο.

Συνέδριο με τίτλο «Δέσμευση άνθρακα από τις δενδροφυτεύσεις των έργων αποκατάστασης περιβάλλοντος»πραγματοποιείται αύριο και μεθαύριο, με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης του ερευνητικού έργου COFORMIT(CΟntribution FORest MITigation), ανακοίνωσε η ΔΕΗ.

Το συνέδριο θα διεξαχθεί μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, ανοιχτής σε παρακολούθηση από κοινό και ειδικούς.

Στο ερευνητικό έργο COFORMIT, η ΔΕΗ συμμετείχε μέσω του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας και της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, σε σύμπραξη με το Τµήµα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης και την εταιρεία ena – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.

Κατά την υλοποίηση του COFORMIT επιτεύχθηκε η επιστημονική τεκμηρίωση της συνεισφοράς των δενδροφυτεύσεων στις αποκατεστημένες εκτάσεις του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, στην προστασία του περιβάλλοντος και στο μετριασμό της κλιματικής αλλαγής.

Επισημαίνεται ότι το Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας εφαρμόζει επί σειρά δεκαετιών εκτεταμένα προγράμματα αποκατάστασης εδαφών τα οποία περιλαμβάνουν δενδροφυτεύσεις, διαμορφώσεις τελικών επιφανειών, δοκιμαστικές καλλιέργειες, εξωραϊσμό και καθαριότητα των χώρων των ορυχείων.

Με τα προγράμματα αυτά έχουν φυτευτεί εκατομμύρια δέντρα σε χιλιάδες στρέμματα, με τα αποκατεστηµένα νέα εδάφη να αποτελούν οικοσυστήµατα ιδιαίτερης ομορφιάς όπου ενδημεί ποικιλία πανίδας. Οι δενδροφυτείες στα αποκατεστημένα εδάφη των ορυχείων απορροφούν το διοξείδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα με τη λειτουργία της φωτοσύνθεσης και το δεσμεύουν στην παραγόμενη βιομάζα.

Με το ερευνητικό έργο COFORMIT υπολογίστηκε η συνολική βιομάζα και οι απορροφήσεις διοξειδίου του άνθρακα από τις δενδροφυτείες ενώ εκτιμήθηκε και ο βαθμός κατακράτησης των αιωρούμενων σωματιδίων.

Παράλληλα, εγκαταστάθηκε σύστημα παρακολούθησης για τη μόνιμη καταγραφή της δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα από τις δενδροφυτείες και συνέβαλε στη δημιουργία ενός πρότυπου πάρκου αναψυχής και περιβαλλοντικής ενημέρωσης, στο όριο της αποκατάστασης των ορυχείων της ΔΕΗ με τους οικισμούς Καρυοχώρι και Άγιος Χριστόφορος. Το πάρκο συμβάλλει σημαντικά στη διατήρηση και ανάδειξη της βιοποικιλότητας στην περιοχή.

Comments are closed.