ΥΠΑΑΤ: Αναβάθμιση των αλιευτικών καταφυγίων

Το Υπουργείο θα προμηθεύσει με εξοπλισμό αντιρρύπανσης το δημοτικό λιμενικό ταμείο Αβδήρων, συμβάλλοντας έτσι στην προστασία του περιβάλλοντος.

Στη βελτίωση, τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των καταφυγίων του δημοτικού λιμενικού ταμείου Αβδήρων, θα προχωρήσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Πρόκειται για έργο συνολικού προϋπολογισμού περίπου ενός εκατομμυρίου ευρώ (958.562,53) το οποίο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020. Αναλυτικά με βάση στην απόφαση που πήραν ο Υπουργός, Γιώργος Γεωργαντάς, σε συνεργασία με τον Υφυπουργό, Σίμο Κεδίκογλου, περιλαμβάνεται η προμήθεια εξοπλισμού αντιρρύπανσης και των απαραίτητων αποθηκευτικών χώρων, ενώ προβλέπονται τα εξής:

  • Στο Πόρτο Λάγος θα τοποθετηθούν ογδόντα τέσσερα φωτιστικά σώματα στο μέτωπο του λιμανιού στο οποίο ελλιμενίζονται σκάφη παράκτιας αλιείας και μηχανότρατες.
  • Στο αλιευτικό καταφύγιο Αβδήρων θα τοποθετηθούν εξήντα δύο φωτιστικά σώματα στο μέτωπο του λιμανιού στο οποίο ελλιμενίζονται παράκτια επαγγελματικά σκάφη της περιοχής και πολλά διερχόμενα.
  • Στο αλιευτικό καταφύγιο του Φαναρίου θα τοποθετηθούν εκατόν τέσσερα φωτιστικά σώματα στο οποίο ελλιμενίζονται σκάφη παράκτιας αλιείας και μηχανότρατες.
  •  Στο αλιευτικό καταφύγιο Ιμέρου θα τοποθετηθούν τριάντα τέσσερα φωτιστικά σώματα στο οποίο ελλιμενίζονται επαγγελματικά και ερασιτεχνικά αλιευτικά σκάφη.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, οι δράσεις θα έχουν ολοκληρωθεί σε διάστημα μικρότερο των δύο ετών, έως το τέλος του 2023. Η αναβάθμιση του δικτύου φωτισμού με νέας τεχνολογίας φωτιστικά και λαμπτήρες θα συμβάλει στην εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργικού κόστους για το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αβδήρων. Παράλληλα, ο αντιρρυπαντικός εξοπλισμός συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος.

Comments are closed.