Αυτές είναι οι ελληνικές υποψηφιότητες για το The Earthshot Prize 2022

Το Ινστιτούτο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του EPLO υπέβαλλε επισήμως τις προτάσεις της Ελλάδας για το πιο διάσημο βραβείο «πράσινων» λύσεων στον κόσμο.

Η αναζήτηση για τους υποψηφίους του Βραβείου The Earthshot Prize 2022 ολοκληρώθηκε και το Ινστιτούτο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του EPLO, ως επίσημος Εισηγητής υπέβαλε έξι υποψηφιότητες για το υψηλού κύρους βραβείο.

Ως Επίσημος Εισηγητής, το Ινστιτούτο είναι ένας από τους 250 οργανισμούς από όλο τον κόσμο, που έχουν προσκληθεί να υποβάλουν υποψηφιότητες. Οι Εισηγητές επιλέχθηκαν για την ικανότητά τους να εντοπίζουν τις πιο αποτελεσματικές λύσεις σε όλους τους τομείς της οικονομίας.

Οι έξι υποψηφιότητες που υπέβαλλε το Ινστιτούτο καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα γεωγραφικού χώρου και λύσεων για τις πέντε θεματικές του Βραβείου, από start-up επιχειρήσεις μέχρι πανεπιστημιακές και κυβερνητικές πρωτοβουλίες, και οι οποίες επιλέχθηκαν με τη χρήση του εργαλείου Verimpact για αξιολόγηση με βάση τα κριτήρια ESG ώστε η διαδικασία της εύρεσης των υποψηφιοτήτων να βασίζεται στη βιωσιμότητα και τη διαφάνεια.

Γνωρίστε τους Υποψήφιους  (με αλφαβητική σειρά στα αγγλικά):

Balloon Tech Co., a good machine company

Η Balloon Tech Co. έχει σχεδιαστεί για την ανίχνευση πυρκαγιών και για την παρατήρηση της γης. Αλλάζουν δραματικά το χρόνο που απαιτείται για την αναγνώριση και απόκριση στις πυρκαγιές δίνοντας ακριβή στοιχεία για τις φωτιές από Πλατφόρμες Μεγάλου Υψομέτρου (Αερόστατα) στην Πυροσβεστική και στους πρώτους διασώστες. Η τεχνολογία μας μειώνει τις καταστροφές που προξενούνται σε ανθρώπους και περιουσίες καθώς επιτρέπει καλύτερη, εμπεριστατωμένη και συγχρονισμένη λήψη αποφάσεων. Τέλος, σκοπεύει να αξιοποιήσει την εμπειρία της και για την παρακολούθηση θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών και για έρευνα για παράνομη υλοτομία και εξόρυξη.
www.goodmachine.studio

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/51680510/admin/

BLUECYCLE. Beyond marine plastic waste

Η BlueCycle είναι μία γαλάζια επιχείρηση Κυκλικής Οικονομίας, που εφαρμόζει το πρώτο πρόγραμμα στη Ευρώπη που επικεντρώνεται στην ανακύκλωση των πλαστικών απορριμμάτων στη θάλασσα, τα οποία δημιουργούνται από δραστηριότητες αλιείας και ναυτιλίας, μέσα από μια ολιστική προσέγγιση. Με τη χρήση τελευταίας τεχνολογίας, η BlueCycle παράγει πρώτες ύλες από πλαστικό υψηλής ποιότητας, καθώς και μία σειρά από ανιχνεύσιμα και κυκλικά προϊόντα υψηλής ποιότητας.

https://bluecycle.com/
Linkedin: @BlueCycle Greece

Concrete4Change

Το σκυρόδεμα είναι το υλικό που καταναλώνεται περισσότερο στον κόσμο (μετά από το νερό) και αντιπροσωπεύει το 8% των παγκόσμιων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Η Concrete4Change Ltd. (C4C) αναπτύσσει μια τεχνολογία ικανή να απορροφά σημαντικές ποσότητες CO2 σε σκυρόδεμα. Η απορρόφηση του CO2 έχει ως αποτελέσματα την ενίσχυση της αντοχής του σκυροδέματος και ως εκ τούτου, τη μείωση της ποσότητας τσιμέντου που απαιτείται για την παραγωγή σκυροδέματος ισοδύναμης αντοχής. Η τεχνολογία έχει τη δυνατότητα να μειώσει τις εκπομπές CO2 κατά 2 δισεκατομμύρια τόνους, που ισοδυναμούν με το 4% των παγκόσμιων εκπομπών CO2.

https://www.concrete4change.com/

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/concrete4change-ltd

CLIMPACT

Το Εθνικό Δίκτυο για την Κλιματική Αλλαγή – CLIMPACT, είναι ένα εθνικό ερευνητικό δίκτυο πρώτης γραμμής για την Κλιματική Αλλαγή, το οποίο σήμερα αποτελείται από 20 Ελληνικά Επιστημονικά Ιδρύματα, για τη διερεύνηση σε βάθος των επιστημονικών ζητημάτων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, την ανάπτυξη επιστημονικής συνεργασίας, την επιλογή, επεξεργασία και ελεύθερη διανομή κλιματικών δεδομένων στους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς, ενώ παράλληλα αναπτύσσει καινοτόμα εργαλεία και συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης όσον αφορά τις φυσικές καταστροφές (πλημμύρες, δασικές πυρκαγιές, ατμοσφαιρική ρύπανση, κ.λπ.) για τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στο περιβάλλον, την οικονομία και την κοινωνία.

https://climpact.gr/main/

https://www.facebook.com/CLIMPACTGR

ENALEIA – «Mediterranean Clean-Up»

Η Enaleia είναι μια μη-κερδοσκοπική κοινωνική επιχείρηση που ασχολείται με δύο συναφή προβλήματα για το θαλάσσιο περιβάλλον, τη μείωση των αλιευτικών αποθεμάτων και την
θαλάσσια ρύπανση από πλαστικά. Σύμφωνα με το Ίδρυμα Ellen MacArthur, μέχρι το 2050 θα υπάρχουν περισσότερα πλαστικά από ψάρια στη θάλασσα, ενώ οι διεθνείς βιομηχανίες
θαλάσσιου εμπορίου και αλιείας αντιπροσωπεύουν το 20% των πλαστικών που εισέρχονται στη Μεσόγειο Θάλασσα κάθε χρόνο ως αλιευτικός εξοπλισμός (Έκθεση WWF – 2019). Το έργο «Mediterranean Clean-Up» της Enaleia φιλοδοξεί να πραγματοποιήσει έναν εκτεταμένο καθαρισμό στην περιοχή της Μεσογείου, αξιοποιώντας το διευρυμένο δίκτυο της που αποτελείται από αλιείς. Το θαλάσσιο πλαστικό που συλλέγουν οι αλιείς και ο χρησιμοποιημένος αλιευτικός εξοπλισμός ανακυκλώνεται και επαναχρησιμοποιείται, μπαίνοντας έτσι στην κυκλική οικονομία. Με αυτόν τον τρόπο, το έργο της ευθυγραμμίζεται με τρεις πυλώνες: Εκπαίδευση, Μετριασμός και Πρόληψη.

Ελληνικό Εθνικό Σχέδιο Αναδάσωσης

Στο πλαίσιο της Στρατηγικής της ΕΕ για τα Δάση μέχρι το 2030, η Ελλάδα πρόκειται να εφαρμόσει το Εθνικό Σχέδιο Αναδάσωσης, το μεγαλύτερο πρόγραμμα αναδάσωσης της χώρας, για μια δεκαετή περίοδο (2020-2030), και ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα αναδάσωσης πανευρωπαϊκά, με πολλά οικολογικά, περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά οφέλη. Το συνολικό κόστος του είναι περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ, έχοντας εξασφαλίσει περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αποκατάσταση θα έχει έκταση 16.500 εκταρίων σε αρκετά υποβαθμισμένα δασικά οικοσυστήματα σε ολόκληρη τη χώρα, σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών ελλείψεων της χώρας. Επιδιώκει να μετριάσει τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, να διατηρήσει τη βιοποικιλότητα και να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης.

www.ypen.gr
@ypen_gr

Μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για το Βραβείο, το ρόλο μας ως Επίσημος Εισηγητής και τη διαδικασία 5 σταδίων για την επιλογή των νικητών στο σύνδεσμο www.earthshotprize.org.

Comments are closed.