Χανία: Ενεργειακή αναβάθμιση για τα σχολεία του Δήμου Πλατανιά

Το έργο εντάσσεται στο «ΠΕΠ Κρήτης 2014-2020», ενώ ο προϋπολογισμός μελέτης του αγγίζει τα 295 χιλιάδες ευρώ.

Στην ενεργειακή αναβάθμιση του σχολικού συγκροτήματος που στεγάζει το Γυμνάσιο και το Λύκειο Βουκολιών, προχωρά ο Δήμος Πλατανιά καθώς σήμερα ο Δήμαρχος, Γιάννης Μαλανδράκης, υπέγραψε με τον ανάδοχο του έργου τη σχετική σύμβαση με προϋπολογισμό μελέτης 295 χιλιάδες ευρώ.

Το έργο ενέταξε ο Δήμος στο «ΠΕΠ Κρήτης 2014-2020» και είναι εγγεγραμμένο στο τεχνικό πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό του 2022.

Στο πλαίσιο του έργου προβλέπονται παρεμβάσεις που έχουν ως στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων, την εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων, την επίτευξη χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και την αξιοποίηση των διαθέσιμων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ).

Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν:

  • Αντικατάσταση κουφωμάτων στον όροφο του κτιρίου.
  • Τοποθέτηση αντλίας θερμότητας.
  • Αντικατάσταση συστήματος θέρμανσης (σωληνώσεις, σώματα τύπου fancoils).
  • Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με ενεργειακό συμψηφισμό (net metering).
  • Αντικατάσταση των φωτιστικών με νέα τεχνολογία LED.
  • Εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης κτηρίων BMS.
  • Εξωτερικούς χρωματισμούς του συνολικού κελύφους με θερμοανακλαστικά χρώματα.
  • Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 365 ημερολογιακές μέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Comments are closed.