ΑΠΘ: Σημαντική δράση για την ανακύκλωση φαρμάκων

Από τις 23 Μαρτίου ξεκινά η συγκέντρωση ληγμένων η μη χρησιμοποιούμενων φαρμάκων με σκοπό την ανακύκλωση τους και τη διάθεση τους σε απόρους.

Δράση συγκέντρωσης φαρμάκων (μη χρησιμοποιούμενων ή ληγμένων) ξεκινά στις 23 Μαρτίου στο ΑΠΘ με τη συνεργασία της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ και της Επιστημονικής Φοιτητικής Οργάνωσης «Aristotle Team of Pharmacy – A.T.P.» του Τμήματος Φαρμακευτικής. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία η οποία, με αφετηρία το ΑΠΘ θα επεκταθεί, σταδιακά, σε όλη την πόλη στοχεύοντας στην ανακύκλωση και στη διάθεσή τους σε άπορους μέσω εθελοντικών οργανώσεων γιατρών. Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας έχουν κατασκευαστεί, σε πρώτο στάδιο, ειδικά κυτία με οπές, κλειδιά και σχετική σήμανση, που θα τοποθετηθούν σε είκοσι σημεία – περάσματα σε διάφορα Τμήματα του ΑΠΘ. Στα κυτία αυτά θα συλλέγονται φάρμακα (ληγμένα ή μη χρησιμοποιούμενα), τα οποία θα συγκεντρώνονται 2-3 φορές την εβδομάδα, θα κατηγοριοποιούνται και θα αξιοποιούνται κατά περίπτωση.

«Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση φοιτητών και ευρύτερου κοινού για την ανάγκη ανακύκλωσης των φαρμάκων, στη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων με τη χορηγία δωρεά φαρμάκων και στην ευρύτερη ιατροκοινωνική ευαισθητοποίηση των φοιτητών αναφέρει» ο κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας, Θεόδωρος Δαρδαβέσης.

Ο Θ. Δαρδαβέσης σημειώνει ότι η έναρξη αυτής της δράσης θα γίνει στις 23 Μαρτίου 2022 και ώρα 11:00 το πρωί με εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο ισόγειο του κτιρίου Διοίκησης του ΑΠΘ . Στη διάρκεια της εκδήλωσης θα γίνει η παρουσίαση της πρωτοβουλίας αυτής στην πανεπιστημιακή κοινότητα και στους δημοσιογράφους, θα τοποθετηθούν όλα τα κυτία συλλογής φαρμάκων στο ισόγειο του κτιρίου Διοίκησης, θα γίνουν σύντομες αναφορές για τον σκοπό της πρωτοβουλίας και στη συνέχεια θα μεταφερθούν προς τοποθέτηση σε προκαθορισμένα σημεία Τμημάτων του ΑΠΘ.

Comments are closed.