ΥΠΟΙΚ: Η εναρκτήρια συνάντηση της Ομάδας Εργασίας για τη «πράσινη» μετάβαση

Η σύσταση της έχει ως στόχο την ανάδειξη των κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων και των οικονομικών πολιτικών για την επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας.

Διεξήχθη χθες, διαδικτυακά, με τη συμμετοχή του Υπουργού Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα, η εναρκτήρια συνάντηση της Ομάδας Εργασίας για τη Βιώσιμη Χρηματοδότηση και τη Πράσινη Οικονομική Μετάβαση.

Κατά την τοποθέτησή του, ο Υπουργός Οικονομικών χαιρέτισε την άμεση ανταπόκριση των συμμετεχόντων στην Ομάδα στο κάλεσμα για συνεργασία, δίνοντας έμφαση στη σημασία της σύμπραξης του Υπουργείου Οικονομικών, των ρυθμιστικών και εποπτικών αρχών, του ιδιωτικού και τραπεζικού τομέα και των ακαδημαϊκών στο κρίσιμο αυτό εγχείρημα.

Στη συνέχεια, τονίστηκε η ανάγκη χαρτογράφησης των χρηματοδοτικών και επενδυτικών αναγκών της χώρας για την επίτευξη της πράσινης οικονομικής μετάβασης, λαμβάνοντας υπόψη τον διακριτό ρόλο που καλούνται να επιτελέσουν ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας, και σε συνάρτηση με τους ευρωπαϊκούς και εθνικούς στόχους για το κλίμα.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ομάδα Εργασίας αναμένεται να προχωρήσει εντός των επόμενων μηνών στην κατάρτιση στρατηγικών κατευθύνσεων, με στόχο:

 •  Την ανάδειξη των ενδεδειγμένων βιώσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων και οικονομικών πολιτικών για την πράσινη μετάβαση της πραγματικής οικονομίας, με ιδιαίτερη αναφορά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
 • Την αποτελεσματική συμβολή της δημοσιονομικής πολιτικής και της εκδοτικής στρατηγικής του Ελληνικού Δημοσίου, προκειμένου να επιτευχθεί η περαιτέρω κινητοποίηση πόρων για την πράσινη μετάβαση, με ταυτόχρονη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής.
 • Να διασφαλιστεί ότι η πράσινη οικονομική μετάβαση της χώρας, θα αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης και εξωστρέφειας, καθώς και εργαλείο ενίσχυσης της ανθεκτικότητας της ελληνικής οικονομίας.

Η Ομάδα Εργασίας για τη βιώσιμη χρηματοδότηση και την πράσινη οικονομική μετάβαση συστάθηκε με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών στα τέλη του προηγούμενου μήνα (ΦΕΚ Β΄ 1313/21.03.2022).

Η σύνθεση της Ομάδας ανά φορέα έχει ως εξής:

Υπουργείο Οικονομικών:

 •  Μιχάλης Αργυρού, Πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, ως Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας.
 • Νικόλαος Κουλοχέρης, Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής.
 • Εμμανουήλ Μαστρομανώλης, Γενικός Γραμματέας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας.
 •  Αθανάσιος Πετραλιάς, Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής.
 • Ελισάβετ Καραΐσκου, οικονομολόγος, συνεργάτιδα στο γραφείο του Υπουργού Οικονομικών.
 • Ζαφείρα Καστρινάκη, επικεφαλής του Τομέα Οικονομικής Μεγέθυνσης και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων.

Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους:

 •  Δημήτρης Τσάκωνας, Γενικός Διευθυντής.

Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση:

 • Αθηνά Καλύβα, επικεφαλής της Μονάδας Οικονομικής Πολιτικής.

Τράπεζα της Ελλάδος:

 • Θεοδώρα Αντωνακάκη, Διευθύντρια του Κέντρου Κλιματικής Αλλαγής και Βιωσιμότητας.

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς:

 • Βασιλική Λαζαράκου, Πρόεδρος.

Ελληνική Ένωση Τραπεζών:

 • Σταύρος Ιωάννου, Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής.

Μέλη Πανεπιστημιακών & Ερευνητικών Ιδρυμάτων:

 • Νικόλαος Βέττας, Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ, Καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 • Παντελής Κάπρος, Ομότιμος Καθηγητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
 • Αναστάσιος Σεπετής, Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Εμπειρογνώμονες του ιδιωτικού τομέα:

 • Μαρία Αλεξίου, μέλος της Επιτροπής Εργασίας Σχεδιασμού του Ευρωπαϊκού Προτύπου Δημοσιοποίησης Πληροφοριών Βιωσιμότητας (EFRAG, PTFERS).
 • Αθανάσιος Κουρεμένος, Μηχανολόγος Μηχανικός, εμπειρογνώμονας σε θέματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Comments are closed.