Ελληνικός Χρυσός: Πρωτοπόρος σε θέματα ισότητας και διαφορετικότητας στο εργασιακό περιβάλλον

Mε το Σήμα Ισότητας SHARE του Υπουργείου Εργασίας επιβραβεύτηκε πρόσφατα η κορυφαία μεταλλευτική εταιρεία στην Ελλάδα για την υποδειγματική εφαρμογή πολιτικών εταιρικής κουλτούρας ίσης μεταχείρισης των δύο φύλων, ισότητας στη λήψη των αποφάσεων και συμφιλίωσης επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, ανεξαρτήτως φύλου και άλλου είδους διάκρισης μεταξύ των εργαζομένων.

Στην δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που προάγει τη συμπερίληψη, την ισότητα και την ενσωμάτωση της διαφορετικότητας στο εργασιακό περιβάλλον πρωτοστατεί σε εθνικό επίπεδο η Ελληνικός Χρυσός, εφαρμόζοντας μία ενιαία στρατηγική για την ανάπτυξη μίας σύγχρονης και πρωτοπόρου εταιρικής κουλτούρας που προωθεί την ίση μεταχείριση των δύο φύλων, την ισότητα στη λήψη των αποφάσεων και τη συμφιλίωση επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής ανεξαρτήτως φύλου και άλλου είδους διάκρισης μεταξύ των εργαζομένων.

Στην προσπάθεια για την επίτευξη αυτής της καινοτόμου φιλοσοφίας για τα ελληνικά δεδομένα, η Ελληνικός Χρυσός έχει αναπτύξει ένα σύστημα πρωτοβουλιών και πολιτικών που καθορίζει -με τρόπο διαφανή και αξιοκρατικό– το πλαίσιο για την εκπαίδευση, την αξιολόγηση και την ανάπτυξη των στελεχών και του προσωπικού της, απώτερο στόχο τη δημιουργία ενός αποδοτικού και ταυτόχρονα δίκαιου και συμπεριληπτικού εργασιακού περιβάλλοντος, το οποία προωθεί και εκτιμά τη διαφορετικότητα, την προσωπική ανάπτυξη και την καινοτομία.

Ανάμεσα στις πιο σημαντικές πολιτικές που εφαρμόζει το τελευταίο διάστημα με ιδιαίτερη επιτυχία η Ελληνικός Χρυσός συμπεριλαμβάνονται:

  • Συγκεκριμένοι δείκτες και στόχοι σχετικά με την εκπροσώπηση των γυναικών στο εργατικό δυναμικό του οργανισμού και την ισότητα των φύλων. Οι επιδόσεις της εταιρείας καταγράφονται ανά 6μήνο και δρομολογούνται ενέργειες στο πλαίσιο της διαρκούς βελτίωσης
  • Συνεχείς εκπαιδεύσεις των στελεχών σε θέματα ηγεσίας που ενδυναμώνουν τις πρακτικές συμπερίληψης
  • Έναρξη υλοποίησης έρευνας σε θέματα συμπερίληψης σε ετήσια βάση και συνεχή αξιολόγηση και σύγκριση των αποτελεσμάτων
  • Ενεργή Πολιτική κατά της βίας και της παρενόχλησης
  • Διαδικασία συνεντεύξεων και δημοσίευσης θέσεων εργασίας με τρόπο διαφανή και χωρίς αποκλεισμούς λόγω φύλου ή άλλης ιδιότητας
  • Μηχανισμό αναφορών που επιτρέπει στους εργαζόμενους να αναφέρουν οποιοδήποτε περιστατικό παρενόχλησης με ασφάλεια
  • Αναβάθμιση της διαδικασίας συνεντεύξεων και της δημοσίευσης ανοιχτών θέσεων εργασίας διαφάνεια και χωρίς προσδιορισμούς που ενδεχομένως να αποκλείουν υποψηφιότητες βάσει φύλου ή άλλου χαρακτηριστικού
  • Υποστήριξη της γονεϊκότητας με δυνατότητες για ελαστικό ωράριο ή/και εξ αποστάσεως εργασία για άνδρες και για γυναίκες
  • Καμπάνιες ευαισθητοποίησης σε θέματα συμπερίληψης και ενσωμάτωσης της διαφορετικότητας και συμμετοχή σε διεθνή προγράμματα ενδυνάμωσης των γυναικών στον κλάδο, όπως το International Women in Mining.

Γι’ αυτό άλλωστε η κορυφαία μεταλλευτική εταιρεία στην Ελλάδα επιβραβεύτηκε -από τις πρώτες 18 επιχειρήσεις– τον προηγούμενο μήνα με το Σήμα Ισότητας SHARE του Υπουργείου Εργασίας, για την προώθηση πρακτικών και πρωτοβουλιών για την ισότητα των φύλων κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών καθώς ανταποκρίθηκε με επιτυχία στα κριτήρια αξιολόγησης και απέσπασε τη θετική εισήγηση της ανεξάρτητης Επιτροπής Αξιολόγησης, που υλοποιεί το ευρωπαϊκό πρόγραμμα στην Ελλάδα.

Το πρόγραμμα «SHARE: Προώθηση της εξισορρόπησης της εργασιακής και οικογενειακής ζωής στις επιχειρήσεις και καλύτερης κατανομής των υποχρεώσεων φροντίδας μεταξύ ανδρών και γυναικών» υλοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (Συντονιστής Φορέας) σε συνεργασία με το ΚΕΘΙ και τον Οργανισμό για την Επαγγελματική Ενδυνάμωση των Γυναικών Women On Top, με τη συγχρηματοδότηση του Προγράμματος «Rights, Equality and Citizenship» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία του Υπουργείου Εργασίας να θεσμοθετήσει το Σήμα Ισότητας SHARE στην Ελληνική επιχειρηματική πραγματικότητα. Ειδικά σε περιόδους μεγάλων προκλήσεων όπως αυτή που αντιμετωπίζουμε σήμερα, οι επιχειρήσεις πρέπει να έρθουν ακόμα πιο κοντά στους ανθρώπους τους για να μπορέσουν να μακροημερεύσουν. Η ισότητα, ο σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην ισορροπία προσωπικής και εργασιακής ζωής, είναι αξίες χωρίς τις οποίες καμία σύγχρονη επιχείρηση δεν μπορεί να ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία» δήλωσε κατά την παραλαβή του Σήματος ο Senior Business Partner της Δ/νσης Ανθρωπίνου Δυναμικού της Ελληνικός Χρυσός, Νίκος Μπίρης.

Υπογραφή της «Χάρτας Διαφορετικότητας»

Παράλληλα, η Ελληνικός Χρυσός υπέγραψε στις 31 Μαρτίου την «Χάρτα Διαφορετικότητας», μία πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Κυττάρου Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων (ΚΕΑΝ) και του Diversity Charter Greece, για την προώθηση της ισότητας και της διαφορετικότητας στις Ελληνικές επιχειρήσεις.

Με την αποδοχή των όρων που υπαγορεύονται από τη «Χάρτα Διαφορετικότητας», η Ελληνικός Χρυσός επιβεβαίωσε εμπράκτως τη δέσμευσή της για την ανάπτυξη ενός εργασιακού περιβάλλοντος ίσων ευκαιριών χωρίς αποκλεισμούς. Κινητήριος δύναμη για την ανάληψη αυτής της πρωτοβουλίας αποτελεί η κοινή πεποίθηση σύσσωμης της διοικητικής ομάδας της εταιρείας ότι το δικαίωμα στη διαφορετικότητα είναι βασικό κριτήριο για την επαγγελματική ευημερία και εξέλιξη των ανθρώπων, αλλά και του ίδιου του οργανισμού που επενδύει σε μία κουλτούρα υψηλής απόδοσης και αξιοκρατίας.

«Με την υπογραφή της Χάρτας Διαφορετικότητας, υπογραμμίζουμε ταυτόχρονα τη ρητή μας δέσμευση να προάγουμε έμπρακτα τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη σε όλο τον Οργανισμό, ανεξαρτήτως φύλου ή πεποιθήσεων. Αναπτύσσουμε πολιτικές και σχεδιάζουμε προγράμματα που θωρακίζουν τη μοναδικότητα κάθε συναδέλφου, δίνοντας ίσες ευκαιρίες στον καθένα ώστε να αναπτύσσει τις δεξιότητές του, κομίζοντας στο τραπέζι του διαλόγου νέες και διαφορετικές γνώμες και οπτικές, που είναι τελικά το ζητούμενο» δήλωσε ο Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής Ελλάδας της Eldorado Gold, Χρήστος Μπαλάσκας παρουσία του Προέδρου του ΚΕΑΝ και Ιδρυτή του Diversity Charter Greece, Σταύρου Μηλιώνη.

Η Χάρτα Διαφορετικότητας, είναι μία πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση της Διαφορετικότητας στις επιχειρήσεις. Η Ελλάδα έγινε η 23η χώρα που υπέγραψε τη Χάρτα το 2019. Στόχος της είναι να λειτουργήσει ως μέσο δέσμευσης για την εφαρμογή της ισότητας των ίσων ευκαιριών και της διαφορετικότητας σε κάθε εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα. Στη χώρα μας, η Χάρτα Διαφορετικότητας υλοποιείται από το Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων (ΚΕΑΝ).

Με την εφαρμογή αυτών των πολιτικών η Ελληνικός Χρυσός επενδύει στη διαρκή εξέλιξη και στη βελτίωση των πρακτικών απασχόλησης, ώστε να διασφαλίζεται ένα θετικό εργασιακό περιβάλλον που προάγει την επαγγελματική και ηθική αριστεία.

Η Ελληνικός Χρυσός, είναι μια μεταλλευτική εταιρεία χρυσού, αργύρου, μόλυβδου και ψευδαργύρου, η οποία λειτουργεί με υπευθυνότητα, ασφάλεια και υπό τους αυστηρότερους περιβαλλοντικούς όρους τα Μεταλλεία Κασσάνδρας στη βορειοανατολική Χαλκιδική και υλοποιεί μια από τις εμβληματικότερες άμεσες ξένες επενδύσεις στη Ελλάδα, απασχολώντας περισσότερους από 1.000 άμεσα και 600 έμμεσα εργαζόμενους, με το 84% του προσωπικού να προέρχεται από το Δήμο Αριστοτέλη.

Από το 2012, αποτελεί μέρος της Eldorado Gold Corporation, της καναδικής μεταλλευτική εταιρεία, η οποία διαθέτει 25 χρόνια εμπειρίας στην έρευνα, ανάπτυξη και λειτουργία μεταλλείων ανά τον κόσμο.

Αξίζει να σημειωθεί πως μέχρι σήμερα η Ελληνικός Χρυσός έχει επενδύσει σχεδόν 25 εκατομμύρια ευρώ σε κοινωνικές επενδύσεις και έργα στο Δήμο Αριστοτέλη και τις τοπικές κοινωνίες υποστηρίζοντας την ανάπτυξη και ευημερία της περιοχής, ενώ στο πλαίσιο της νέας Επενδυτικής Συμφωνίας σχεδιάζει επιπρόσθετες επενδύσεις περί των 70 εκ. ευρώ, σε έργα κοινωνικής μέριμνας και τοπικής ανάπτυξης.

Comments are closed.