Ελληνικός Χρυσός: Δημιουργώντας ένα εργασιακό περιβάλλον ισότητας και διαφορετικότητας

Με το Σήμα Ισότητας SHARE του Υπουργείου Εργασίας επιβραβεύτηκε πρόσφατα η κορυφαία μεταλλευτική εταιρεία στην Ελλάδα, για την υποδειγματική εφαρμογή πολιτικών εταιρικής κουλτούρας ίσης μεταχείρισης των δύο φύλων, ισότητας στη λήψη των αποφάσεων και συμφιλίωσης επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, ανεξαρτήτως φύλου ή άλλου είδους διάκρισης μεταξύ των εργαζομένων.

Η Ελληνικός Χρυσός (100% θυγατρική της Eldorado Gold Corporation) λειτουργεί τα Μεταλλεία Κασσάνδρας στη βορειοανατολική Χαλκιδική και αποτελεί μια από τις εμβληματικότερες άμεσες ξένες επενδύσεις στη Ελλάδα, απασχολώντας περισσότερους από 1.000 άμεσα και 600 έμμεσα εργαζόμενους, με το 84% του προσωπικού να προέρχεται από το Δήμο Αριστοτέλη.

Με αυξημένο αίσθημα ευθύνης προς τον άνθρωπο η εταιρεία έχει προχωρήσει στη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που προάγει τη συμπερίληψη, την ισότητα και την ενσωμάτωση της διαφορετικότητας στο εργασιακό περιβάλλον, εφαρμόζοντας μία ενιαία στρατηγική για την ανάπτυξη μίας σύγχρονης και πρωτοπόρου εταιρικής κουλτούρας που προωθεί την ίση μεταχείριση των δύο φύλων, την ισότητα στη λήψη των αποφάσεων και τη συμφιλίωση επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής ανεξαρτήτως φύλου ή οποιουδήποτε άλλου είδους διάκρισης μεταξύ των εργαζομένων.

Στην προσπάθεια για την επίτευξη αυτής της καινοτόμου για τα ελληνικά δεδομένα φιλοσοφίας, η Ελληνικός Χρυσός έχει αναπτύξει ένα σύστημα πρωτοβουλιών και πολιτικών που καθορίζει -με τρόπο διαφανή και αξιοκρατικό– το πλαίσιο για την εκπαίδευση, την αξιολόγηση και την ανάπτυξη των στελεχών και του προσωπικού της, με απώτερο στόχο τη δημιουργία ενός αποδοτικού και ταυτόχρονα δίκαιου και συμπεριληπτικού εργασιακού περιβάλλοντος, το οποία προωθεί και εκτιμά τη διαφορετικότητα, την προσωπική ανάπτυξη και την καινοτομία.

Ανάμεσα στις πιο σημαντικές πολιτικές που εφαρμόζει με ιδιαίτερη επιτυχία η Ελληνικός Χρυσός συμπεριλαμβάνονται:

  • Συγκεκριμένοι δείκτες και στόχοι σχετικά με την εκπροσώπηση των γυναικών στο εργατικό δυναμικό του οργανισμού και την ισότητα των φύλων. Οι επιδόσεις της εταιρείας καταγράφονται ανά 6μήνο και δρομολογούνται ενέργειες στο πλαίσιο της διαρκούς βελτίωσης
  • Συνεχείς εκπαιδεύσεις των στελεχών σε θέματα ηγεσίας που ενδυναμώνουν τις πρακτικές συμπερίληψης
  • Υλοποίηση έρευνας σε θέματα συμπερίληψης σε ετήσια βάση και συνεχή αξιολόγηση και σύγκριση των αποτελεσμάτων
  • Ενεργή Πολιτική κατά της βίας και της παρενόχλησης
  • Διαδικασία συνεντεύξεων και δημοσίευσης θέσεων εργασίας με τρόπο διαφανή και χωρίς αποκλεισμούς λόγω φύλου ή άλλης ιδιότητας
  • Μηχανισμό αναφορών που επιτρέπει στους εργαζόμενους να αναφέρουν οποιοδήποτε περιστατικό παρενόχλησης με ασφάλεια
  • Αναβάθμιση της διαδικασίας συνεντεύξεων και της δημοσίευσης ανοιχτών θέσεων εργασίας διαφάνεια και χωρίς προσδιορισμούς που ενδεχομένως να αποκλείουν υποψηφιότητες βάσει φύλου ή άλλου χαρακτηριστικού
  • Υποστήριξη της γονεϊκότητας με δυνατότητες για ελαστικό ωράριο ή/και εξ αποστάσεως εργασία για άνδρες και για γυναίκες
  • Καμπάνιες ευαισθητοποίησης σε θέματα συμπερίληψης και ενσωμάτωσης της διαφορετικότητας και συμμετοχή σε διεθνή προγράμματα ενδυνάμωσης των γυναικών στον κλάδο, όπως το International Women in Mining.

Με την εφαρμογή αυτών των πολιτικών, η Ελληνικός Χρυσός επενδύει στη διαρκή εξέλιξη και στη βελτίωση των πρακτικών απασχόλησης, ώστε να διασφαλίζεται ένα θετικό εργασιακό περιβάλλον που προάγει την επαγγελματική και ηθική αριστεία.

Ο κ. Νικόλαος Μπίρης HR Senior Business Partner της Ελληνικός Χρυσός, η κ. Μαρία Συρεγγέλα, Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και η κ. Έρικα Ξηρουχάκη, Διευθύντρια Επικοινωνίας & Εταιρικών Υποθέσεων Ελλάδας της Eldorado Gold κατά την απονομή του σήματος Ισότητας SHARE στην Ελληνικός Χρυσός

Γι’ αυτό άλλωστε η εταιρεία επιβραβεύτηκε -από τις πρώτες 18 επιχειρήσεις– με το Σήμα Ισότητας SHARE του Υπουργείου Εργασίας, για την προώθηση πρακτικών και πρωτοβουλιών για την ισότητα των φύλων αλλά και κάθε είδους διάκρισης μεταξύ των εργαζομένων καθώς ανταποκρίθηκε με επιτυχία στα κριτήρια αξιολόγησης και απέσπασε τη θετική εισήγηση της ανεξάρτητης Επιτροπής Αξιολόγησης, που υλοποιεί το ευρωπαϊκό πρόγραμμα στην Ελλάδα.

Υπογραφή της «Χάρτας Διαφορετικότητας»

Παράλληλα, η Ελληνικός Χρυσός υπέγραψε πρόσφατα την «Χάρτα Διαφορετικότητας», μία πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Κυττάρου Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων (ΚΕΑΝ) και του Diversity Charter Greece, για την προώθηση της ισότητας και της διαφορετικότητας στις Ελληνικές επιχειρήσεις.

Με την αποδοχή των όρων που υπαγορεύονται από τη «Χάρτα Διαφορετικότητας», η Ελληνικός Χρυσός επιβεβαιώνει εμπράκτως τη δέσμευσή της για την ανάπτυξη ενός εργασιακού περιβάλλοντος ίσων ευκαιριών χωρίς αποκλεισμούς. Κινητήριος δύναμη για την ανάληψη αυτής της πρωτοβουλίας αποτελεί η κοινή πεποίθηση σύσσωμης της διοικητικής ομάδας της εταιρείας, ότι το δικαίωμα στη διαφορετικότητα είναι βασικό κριτήριο για την επαγγελματική ευημερία και εξέλιξη των ανθρώπων, αλλά και του ίδιου του οργανισμού που επενδύει σε μία κουλτούρα υψηλής απόδοσης και αξιοκρατίας.

 

Χρήστος Μπαλάσκας, Αντιπρόεδρος & Γενικός Διευθυντής Ελλάδας της Eldorado Gold και Σταύρος Μηλιώνης, Πρόεδρος του ΚΕΑΝ κατά την τελετή υπογραφής της χάρτας διαφορετικότητας από την Ελληνικός Χρυσός

Αξίζει να σημειωθεί πως μέχρι σήμερα η Ελληνικός Χρυσός έχει επενδύσει σχεδόν 25 εκατομμύρια ευρώ σε κοινωνικές δράσεις και έργα στο Δήμο Αριστοτέλη, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη και την ευημερία της περιοχής, ενώ στο πλαίσιο της νέας Επενδυτικής Συμφωνίας σχεδιάζει επιπρόσθετες επενδύσεις περί των 70 εκ. ευρώ, σε έργα κοινωνικής μέριμνας και τοπικής ανάπτυξης που θα αποτελέσουν παρακαταθήκη για τις μελλοντικές γενιές.

Comments are closed.