EDPR: Τα 66 εκατ. ευρώ άγγιξαν τα καθαρά κέρδη στο α’ τρίμηνο του 2022

Κατά τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η εταιρεία, η κερδοφορία της ήταν κατά 75% υψηλότερη από το προηγούμενο έτος.

Η EDP Renewables, η τέταρτη μεγαλύτερη εταιρεία στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στον κόσμο, κατέγραψε καθαρά κέρδη ύψους 66 εκατομμυρίων ευρώ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022, κατά 75% υψηλότερα από το προηγούμενο έτος. Το ποσό αυτό εν μέρει αντισταθμίστηκε, μεταξύ άλλων, από υψηλότερους φόρους, χρηματοοικονομικά και υψηλότερες μη ελέγχουσες συμμετοχές. Η EDPR κατέχει σήμερα ένα χαρτοφυλάκιο λειτουργικών περιουσιακών στοιχείων 14 GW, εκ των οποίων τα 13 GW πλήρως ενοποιημένα και τα 1,1 GW ενοποιημένα με ίδια κεφάλαια (Ισπανία, Πορτογαλία, ΗΠΑ, APAC και Offshore).

Κατά το α’ τρίμηνο του 2022, η EDPR πρόσθεσε συνολικά 465 MW αιολικής και ηλιακής ισχύος, εκ των οποίων τα 450 MW πλήρως ενοποιημένα, συγκεκριμένα 46 MW στην Ευρώπη, 3 MW στη Βόρεια Αμερική και 401 MW στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού (APAC). Η καθαρή ενοποιημένη αξία αυξήθηκε κατά 15 MW χάρη στα νέα ηλιακά έργα στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού. Οι προσθήκες δυναμικότητας οφείλονται κυρίως στην επιτυχή ενσωμάτωση των περιουσιακών στοιχείων της Sunseap από την APAC, τα οποία αντιπροσωπεύουν πλέον το 3% του χαρτοφυλακίου της EDPR. Επιπλέον, τον Μάρτιο του 2022 η EDPR διέθετε υπό κατασκευή δυναμικότητα 2,4 GW, εκ των οποίων τα 1.569 MW αφορούσαν χερσαία αιολικά και τα 805 ηλιακή τεχνολογία.

Κατά την περίοδο του α΄ τριμήνου, η EDPR παρήγαγε 9,2 TWh καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας ( +14% σε ετήσια βάση), αποφεύγοντας 6 εκατ. τόνους εκπομπών CO2. Αυτή η ενδοετήσια πορεία ευνοείται από τις προσθήκες δυναμικότητας κατά τους τελευταίους 12 μήνες μαζί με ένα υψηλότερο δυναμικό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.Επιπλέον, η EDPR σημείωσε συντελεστή φορτίου 35% (μία ποσοστιαία μονάδα υψηλότερα από το προηγούμενο οικονομικό έτος), αντανακλώντας έναν δείκτη ΑΠΕ 2% υψηλότερο από τον αναμενόμενο μακροπρόθεσμο μέσο όρο του Ακαθάριστου Συντελεστή Δυναμικότητας ( +5 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση).

Όπως δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της EDP Renewables, Miguel Stilwell d’Andrade: «Τα αποτελέσματα αντικατοπτρίζουν τη σταθερή μας ανάπτυξη και την ισχυρή μας θέση ως παγκόσμιου ηγέτη της αγοράς. Διαθέτουμε πλέον παρουσία σε όλες τις σημαντικές αναπτυσσόμενες περιοχές, η ομάδα μας έχει ισχυροποιηθεί και αποκτήσει μεγαλύτερη συνοχή, ενώ το 50% της δυναμικότητας που στοχεύει το στρατηγικό μας σχέδιο για την περίοδο 2021-2025 έχει ήδη εξασφαλιστεί. Είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε να ηγούμαστε της ενεργειακής μετάβασης».

Οικονομικά αποτελέσματα

Τα έσοδα της EDPR αυξήθηκαν στα 569 εκατ. ευρώ ( +27% διαχρονικά), δηλαδή κατά 121 εκατ. ευρώ υψηλότερα σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Το γεγονός αυτό οφείλεται στον αντίκτυπο από την πρόσθετη δυναμικότητα MW ( +79 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση) σε συνδυασμό με την αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (+20 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση), τη θετική συναλλαγματική ισοτιμία και άλλα (+27 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση), τα οποία ήταν παραπάνω από αρκετά για να αντισταθμίσουν την αρνητική επίδραση από τη μέση τιμή πώλησης (-5 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση) λόγω της επίδρασης του μείγματος χαρτοφυλακίου.

Τα λοιπά λειτουργικά έσοδα ανήλθαν σε 81 εκατ. ευρώ ( +65 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση). Τα λειτουργικά έξοδα (Opex) ανήλθαν στα 241 εκατ. ευρώ ( +62 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση), δεδομένης της υψηλότερης λειτουργικής δυναμικότητας και του προκαταβολικού κόστους για την επιτάχυνση της ανάπτυξης. Σε συγκρίσιμους όρους, το Core Opex ανά μέσο MW, προσαρμοσμένο κατά το κόστος offshore, τις αμοιβές υπηρεσιών, τα έκτακτα έξοδα και το συνάλλαγμα, αυξήθηκε κατά 13% διαχρονικά.

Το EBITDA ανήλθε στα 394 εκατ. ευρώ ( +46% σε ετήσια βάση) και το EBIT στα 232 εκατ. ευρώ ( +83% σε ετήσια βάση), αποτέλεσμα το οποίο οφείλεται κυρίως στην καλύτερη εξέλιξη της πρώτης γραμμής χάρη στις άριστες λειτουργικές επιδόσεις του βασικού χαρτοφυλακίου. Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα αυξήθηκαν και ανήλθαν στα 74 εκατ. ευρώ ( +20 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση), με την ετήσια σύγκριση να επηρεάζεται κυρίως από τον υψηλότερο δανεισμό, το υψηλότερο μέσο κόστος δανεισμού σε ετήσια βάση σε συνδυασμό με τη συναλλαγματική ισοτιμία.

Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 66 εκατ. ευρώ ( +75% σε ετήσια βάση), αντισταθμιζόμενα εν μέρει από τους υψηλότερους φόρους, τα χρηματοοικονομικά και τις υψηλότερες μη ελέγχουσες συμμετοχές στα 61 εκατ. ευρώ ( +51 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση), ως αποτέλεσμα των θετικών επιδόσεων του χαρτοφυλακίου NCI.

Στο κλείσιμο του Μαρτίου 2022 το καθαρό χρέος ανήλθε στα 4.217 εκατ. ευρώ ( + 1.282 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2021), γεγονός που αντανακλά την επενδυτική στρατηγική της EDPR και την πρόσφατη εξαγορά της Sunseap, που αντισταθμίζει 365 εκατ. ευρώ των εσόδων από την εναλλαγή περιουσιακών στοιχείων που εξαργυρώθηκαν τον Ιανουάριο σε μια συναλλαγή στην Πορτογαλία.

Οι υποχρεώσεις θεσμικής σύμπραξης ανήλθαν στα 1.517 εκατ. ευρώ ( -20 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2021), αντανακλώντας τα οφέλη που απορρέουν από τα έργα.

Comments are closed.