ΕΤαΕ: Επενδύει στη βιωσιμότητα των θαλάσσιων υποδομών

70 εκατ. ευρώ διέθεσε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων στο Ταμείο Βιώσιμων Θαλάσσιων Υποδομών.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) πραγματοποίησε αρχική επένδυση ύψους 70 εκατ. ευρώ στο Ταμείο Βιώσιμων Θαλάσσιων Υποδομών, διαχειρίστρια του οποίου είναι η Eurazeo.

Οι επενδύσεις του ΕΤαΕ υποστηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), τον κύριο πυλώνα του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη. Το Ταμείο Βιώσιμων Θαλάσσιων Υποδομών αποσκοπεί στη στήριξη της μετάβασης της παγκόσμιας ναυτιλιακής βιομηχανίας προς μια οικονομία με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα έως το 2050.

Αυτός ο στόχος συνάδει με τον στόχο που περιλαμβάνεται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία για μηδενικές καθαρές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050. Με συνολικό ποσό 200 εκατ. ευρώ μέχρι στιγμής, το Ταμείο έχει ήδη καταφέρει να συγκεντρώσει πάνω από το μισό ποσό-στόχο.

Η συνολική επένδυση θα συμβάλει στη χρηματοδότηση τριών βασικών μέσων: σκάφη εξοπλισμένα με φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες που χρησιμοποιούν εναλλακτικά ή πιο αποδοτικά καύσιμα, καινοτόμο λιμενικό εξοπλισμό και υποδομές για τη στήριξη της πράσινης μετάβασης, καθώς και μέσα που στηρίζουν την ανάπτυξη υπεράκτιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Ο Επίτροπος Οικονομίας, Πάολο Τζεντιλόνι, δήλωσε σχετικά: «Δεδομένου του μεγάλου όγκου εμπορευμάτων που μεταφέρονται καθημερινά στους ωκεανούς μας, είναι βέβαιο ότι ο ναυτιλιακός τομέας πρέπει να συμβάλει σημαντικά στον στόχο μας για ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα έως το 2050.

Το γεγονός ότι το επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη συμβάλλει στη στήριξη του Ταμείου Βιώσιμων Θαλάσσιων Υποδομών αποτελεί εξαιρετική είδηση. Η στήριξη αυτή θέτει τα θεμέλια μιας ισχυρής χρηματοδότησης για πιο βιώσιμα σκάφη και λιμενικές υποδομές, με στόχο την προώθηση της ανάπτυξης υπεράκτιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας».

Μέχρι στιγμής, το επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη έχει κινητοποιήσει 546,5 δισ. ευρώ σε επενδύσεις προς όφελος περισσότερων από 1,4 εκατ. μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο.

Comments are closed.