Επιμένει η Γερμανία: Η πυρηνική ενέργεια δεν είναι βιώσιμη

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση της χώρας σκοπεύει να αντιταχθεί στον νέο κανονισμό που προτείνει η Κομισιόν.

Η γερμανική κυβέρνηση θα αντιταχθεί στον κανονισμό που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προβλέπει τον χαρακτηρισμό της πυρηνικής ενέργειας ως «βιώσιμης», δήλωσαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Οικονομίας και Προστασίας του Κλίματος. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει μάλιστα ήδη ενημερώσει σχετικά τη γαλλική προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ.

«Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει εκφράσει την αντίθεσή της στους κανόνες ταξινομίας σχετικά με την πυρηνική ενέργεια. Αυτό το “όχι” αποτελεί σημαντικό πολιτικό μήνυμα το οποίο καθιστά σαφές ότι η πυρηνική ενέργεια δεν είναι βιώσιμη και δεν πρέπει, επομένως, να περιλαμβάνεται στην ταξινομία. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα ψηφίσει στο Συμβούλιο κατά της νομικής πράξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής», δήλωσαν τα δύο συναρμόδια υπουργεία.

Με αυτή τη νομική πράξη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει την έγκριση των κρατών – μελών της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το σχέδιό της να χαρακτηρίσει το φυσικό αέριο και την πυρηνική ενέργεια «κλιματικά φιλικές επενδύσεις». «Η πυρηνική ενέργεια δεν είναι βιώσιμη. Δεν μπορούν να αποκλειστούν σοβαρά ατυχήματα με μεγάλης κλίμακας διασυνοριακούς και μακροπρόθεσμους κινδύνους για τους ανθρώπους και το περιβάλλον. Η πυρηνική ενέργεια είναι ακριβή και το τελικό ζήτημα της διάθεσης (των αποβλήτων) δεν έχει επιλυθεί. Επιπλέον, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας απαιτούν ευέλικτα συστήματα που μπορούν είτε να ενισχυθούν είτε να κλείσουν γρήγορα, κάτι που δεν μπορεί να κάνει η πυρηνική ενέργεια», ανέφεραν οι εκπρόσωποι των υπουργείων.

Για να απορριφθεί η πρόταση της Επιτροπής πρέπει 20 από τα 27 κράτη – μέλη να την καταψηφίσουν. Ανάλογη στάση με αυτή της Γερμανίας έχουν έως τώρα εκφράσει η Αυστρία, το Λουξεμβούργο, η Δανία και η Ισπανία.

Comments are closed.