EE: Νέα συμφωνία για τον ενεργειακό εφοδιασμό πριν τον χειμώνα

Το ελάχιστο επίπεδο αποθήκευσης φυσικού αερίου ορίζεται στο 80% έως την 1η Νοεμβρίου 2022.

Οι διαπραγματευτές του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου κατέληξαν την Πέμπτη σε συμφωνία σχετικά με τον νέο κανονισμό που θα ορίζει το υποχρεωτικό ελάχιστο επίπεδο φυσικού αερίου στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης στο 80% έως την 1η Νοεμβρίου 2022. Τα κράτη μέλη και οι φορείς εκμετάλλευσης θα πρέπει να προσπαθήσουν να φθάσουν το 85%. Ο στόχος θα είναι το 90% για τα επόμενα έτη με στόχο την προστασία των Ευρωπαίων από πιθανούς κλυδωνισμούς στον εφοδιασμό.

Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, οι ευρωβουλευτές άσκησαν επιτυχώς πιέσεις για την επίδειξη μεγαλύτερης φιλοδοξίας σε σχέση με τους στόχους και την χάραξη πορείας. Από το 2023 και μετά, θα χαραχθούν ατομικές πορείες αναπλήρωσης με την Επιτροπή. Οι ευρωβουλευτές διαπίστωσαν ότι ο κανονισμός υπογραμμίζει την ανάγκη οι χώρες της ΕΕ να διαφοροποιήσουν τις πηγές εφοδιασμού με φυσικό αέριο και να ενισχύσουν τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης.

Τα κράτη μέλη χωρίς υπόγειες αποθηκευτικές δυνατότητες θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τουλάχιστον το 15% της μέσης κατανάλωσής τους κατά την τελευταία πενταετία θα αποθηκεύεται σε κάποιο άλλο κράτος μέλος. Εναλλακτικά, θα πρέπει να αναπτύξουν έναν μηχανισμό επιμερισμού βαρών που θα προβλέπει χρηματοδοτική στήριξη για την επίτευξη των στόχων ανεφοδιασμού.

Από κοινού προμήθεια

Έως την 1η Αυγούστου 2022, η Επιτροπή θα εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον τρόπο χρήσης ενός μηχανισμού για την από κοινού προμήθεια φυσικού αερίου, ο οποίος θα μπορεί να ενεργοποιηθεί εθελοντικά από δύο ή περισσότερα κράτη μέλη.

Υποχρεωτική πιστοποίηση των δυνατοτήτων αποθήκευσης φυσικού αερίου

Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό, η δυνατότητα αποθήκευσης θα καταστεί υποδομή ζωτικής σημασίας. Όλοι οι φορείς αποθήκευσης θα πρέπει να υποβληθούν σε μία νέα υποχρεωτική πιστοποίηση για να αποφεύγονται οι κίνδυνοι εξωτερικών παρεμβολών.

Οι ευρωβουλευτές άσκησαν πιέσεις ώστε η φάση πιστοποίησης να είναι όσο το δυνατόν συντομότερη. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να δημοσιεύσουν τα σχέδια αποφάσεων πιστοποίησης έως τον Νοέμβριο του 2022. Οι φορείς εκμετάλλευσης που δεν θα εξασφαλίζουν την πιστοποίηση αυτή θα πρέπει να παραιτηθούν από την κυριότητα ή τον έλεγχο των ευρωπαϊκών εγκαταστάσεων αποθήκευσης φυσικού αερίου. Επιπλέον, οι φορείς εκμετάλλευσης δεν θα είναι σε θέση να κλείσουν μια εγκατάσταση αποθήκευσης φυσικού αερίου χωρίς την άδεια της εθνικής ρυθμιστικής αρχής.

«Οι ιδιαίτερες περιστάσεις απαιτούν εξαιρετική ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Επιτύχαμε και στα δύο μέτωπα», δήλωσε ο ευρωβουλευτής Jerzy Buzek (ΕΛΚ, Πολωνία), ο οποίος ηγείται της διαπραγματευτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. «Από το 2010 το Κοινοβούλιο υποστηρίζει την κοινή αγορά φυσικού αερίου στην ΕΕ. Το ΕΚ κατόρθωσε να συμπεριλάβει διάταξη σχετικά με έναν τέτοιο μηχανισμό για την από κοινού προμήθεια φυσικού αερίου στη νέα νομοθεσία. Πιστεύω ότι τα κράτη μέλη (με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) θα αξιοποιήσουν στο έπακρο τη δυνατότητα να ενώσουν την αγοραστική τους δύναμη κατά την προμήθεια φυσικού αερίου στην παγκόσμια αγορά ενέργειας. Η πανδημία έδειξε ότι είμαστε ισχυρότεροι όταν είμαστε ενωμένοι, ας αξιοποιήσουμε ακόμη περισσότερο την εμπειρία αυτή».

«Οι συννομοθέτες ανταποκρίθηκαν στην πρόκληση και κατέληξαν σε συμφωνία με στόχο να διασφαλιστεί ότι οι Ευρωπαίοι θα έχουν αρκετό φυσικό αέριο για τον επόμενο χειμώνα και ότι θα προστατεύονται από εκείνους που επιδιώκουν να χρησιμοποιήσουν τον ενεργειακό εφοδιασμό ως όπλο», δήλωσε ο εισηγητής και Πρόεδρος της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, Cristian Buşoi (ΕΛΚ, Ρουμανία). «Θα καταπολεμήσουμε τους φορείς εκμετάλλευσης που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του εφοδιασμού μας χάρη σε μια διαδικασία πιστοποίησης που θα διασφαλίζει ότι οι υποδομές αποθήκευσης ζωτικής σημασίας δεν θα βρίσκονται στα χέρια αυτών από τους οποίους προέρχεται ο κίνδυνος», πρόσθεσε.

Comments are closed.