Cepal Hellas: Ενημερώνει για τη μεταβίβαση απαιτήσεων και διαχείριση προσωπικών δεδομένων

Η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν επηρεάζει τη θέση των οφειλετών ή άλλων ενεχομένων προσώπων, ούτε τους όρους αποπληρωμής των σχετικών οφειλών.

Ανακοίνωση εξέδωσε η Cepal Hellas, με την οποία γνωστοποιεί την μεταβίβαση απαιτήσεων στην εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία «GLX ONE IRELAND DESIGNATED ACTIVITY COMPANY», που εδρεύει στην Ιρλανδία.

Η μεταβίβαση των Απαιτήσεων έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 και 14 του N. 3156/2003 για την τιτλοποίηση απαιτήσεων και ολοκληρώθηκε την 11.04.2022 με σχετική καταχώρηση στο Δημόσιο Βιβλίο του άρθρου 3 του Ν. 2844/2000 του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών με αριθμό πρωτοκόλλου 303/11.04.2022 (τόμος 14 αρ. σελίδας 50).

Η κατά τα ανωτέρω μεταβίβαση των Απαιτήσεων δεν επηρεάζει τη θέση των οφειλετών ή άλλων ενεχομένων προσώπων, ούτε τους όρους αποπληρωμής των σχετικών οφειλών.

H Cepal Hellas εξακολουθεί να διαχειρίζεται τις Απαιτήσεις μετά τη μεταβίβασή τους στην GLX ONE IRELAND, για λογαριασμό αυτής, στο πλαίσιο σχετικής σύμβασης διαχείρισης μεταξύ της GLX ONE IRELAND και της Cepal Hellas.

Ακολουθεί η ανακοίνωση:

H CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ», (εφεξής «Cepal Hellas») (Λεωφόρος Συγγρού αριθ. 209 – 211, Νέα Σμύρνη Τ.Κ. 171 21, τηλ. 213 010 6850, ΕΠΑΘ 207/1/29.11.2016: ΦΕΚ Β, 970/22.3.2017), υπό την ιδιότητα της διαχειρίστριας εταιρείας, ενημερώνει ότι η εταιρεία με την επωνυμία «GLX ONE HOLDING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Μεταβιβάζουσα»), πώλησε και μεταβίβασε προς την εταιρία ειδικού σκοπού με την επωνυμία «GLX ONE IRELAND DESIGNATED ACTIVITY COMPANY», που εδρεύει στην Ιρλανδία, Δουβλίνο, Ιρλανδία , 2nd Floor, Palmerston House Denzille Lane, Dublin 2 Ireland D02 WD37, με αριθμό καταχώρισης 711328 (η «GLX ONE IRELAND» ή η «Αποκτώσα Εταιρεία») χαρτοφυλάκιο απαιτήσεών της από δάνεια ή/και πιστώσεις (α) καταναλωτικής και στεγαστικής πίστης και (β) προς Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις για ορισμένες εκ των οποίων έχουν παρασχεθεί σχετικές εξασφαλίσεις (όπως π.χ. εγγύηση, ενέχυρο, υποθήκη κ.λπ.) (οι «Απαιτήσεις»), οι οποίες είχαν μεταβιβαστεί στη Μεταβιβάζουσα δυνάμει των διατάξεων του Ν. 4354/2015 από την εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία «Galaxy II Funding Designated Activity Company», (η οποία τις απέκτησε από την πιστώτρια τράπεζα Alpha Bank).

Η μεταβίβαση των Απαιτήσεων έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 και 14 του N. 3156/2003 για την τιτλοποίηση απαιτήσεων και ολοκληρώθηκε την 11.04.2022 με σχετική καταχώρηση στο Δημόσιο Βιβλίο του άρθρου 3 του Ν. 2844/2000 του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών με αριθμό πρωτοκόλλου 303/11.04.2022 (τόμος 14 αρ. σελίδας 50).

Η κατά τα ανωτέρω μεταβίβαση των Απαιτήσεων δεν επηρεάζει τη θέση των οφειλετών ή άλλων ενεχομένων προσώπων, ούτε τους όρους αποπληρωμής των σχετικών οφειλών.

H Cepal Hellas εξακολουθεί να διαχειρίζεται τις Απαιτήσεις μετά τη μεταβίβασή τους στην GLX ONE IRELAND, για λογαριασμό αυτής, στο πλαίσιο σχετικής σύμβασης διαχείρισης μεταξύ της GLX ONE IRELAND και της Cepal Hellas.

Στο πλαίσιο της ανωτέρω μεταβίβασης και προς συμμόρφωση με το νόμο, τα προσωπικά δεδομένα των οφειλετών και εγγυητών καθώς και άλλων φυσικών προσώπων, που συνδέονται με τις Απαιτήσεις υπό οποιαδήποτε ιδιότητα (π.χ. τρίτων προσώπων που παρείχαν εξασφαλίσεις, ειδικών ή καθολικών διαδόχων, πληρεξουσίων δικηγόρων, αντικλήτων, τρίτων στα χέρια των οποίων είναι δυνατόν να επιβληθεί κατάσχεση ή κατά των οποίων είναι δυνατόν να προβληθεί δικαίωμα συμψηφισμού, μελών διοίκησης νομικών προσώπων κλπ.) διαβιβάστηκαν από την Μεταβιβάζουσα στην Αποκτώσα Εταιρεία και θα τύχουν επεξεργασίας από τη Cepal Hellas για τους σκοπούς της διαχείρισης των Απαιτήσεων της GLX ONE IRELAND.

Ως εκ τούτου, μετά την ως άνω μεταβίβαση των Απαιτήσεων, η Αποκτώσα Εταιρεία και η Cepal Hellas επεξεργάζονται τα Προσωπικά Δεδομένα ως Αυτοτελώς Υπεύθυνοι Επεξεργασίας, η καθεμία ενεργώντας ανεξάρτητα ως προς τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων αναφορικά με τις Απαιτήσεις.

Περαιτέρω, η Cepal Hellas ενδέχεται να διαβιβάσει τα ως άνω Προσωπικά Δεδομένα σε εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων του Ν. 4354/2015, εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες οφειλές του ν. 3758/2009, δικηγόρους, δικηγορικές εταιρείες, δικαστικούς επιμελητές, συμβολαιογράφους, τρίτους παρόχους υπηρεσιών, καθώς και αρμόδιες εποπτικές και δικαστικές αρχές. Η Cepal Hellas λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων και δεν τα διαβιβάζει σε τρίτες χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Για την αναλυτικότερη ενημέρωσή σας ως προς την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την GLX ONE IRELAND και τη Cepal Hellas, τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων που απορρέουν από το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων ((EE) 679/2016) και τον τρόπο άσκησης αυτών, καθώς και τους τρόπους πληρωμής παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Cepal Hellas στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.cepal.gr

Comments are closed.