CHEP: Δεσμεύσεις για μηδενικές εκπομπές άνθρακα έως το 2040

Στο πλαίσιο του προγράμματος Αειφορίας, η εταιρεία επιταχύνει την απεξάρτηση από τον άνθρακα με σκοπό την καινοτόμο εφαρμογή ανανεώσιμων εφοδιαστικών αλυσίδων.

Η CHEP ανακοίνωσε τη δέσμευσή της να επιτύχει τον στόχο των καθαρών μηδενικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (GHG) έως το 2040. Η υπόσχεση της εταιρείας για μελλοντική σταθεροποίηση της ανόδου της θερμοκρασίας στον 1,5°C αποτέλεσε ουσιαστικό παράγοντα ώθησης των πενταετών στόχων βιωσιμότητας που έθεσε και δημοσίευσε το 2020. Δίνοντας την υπόσχεση να εναρμονιστεί με τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού για την Κλιματική Αλλαγή, η CHEP είχε ήδη αναλάβει τη δέσμευση για την επίτευξη καθαρών μηδενικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (GHG) έως το 2050. Με τον νέο χάρτη πορείας για τις καθαρές μηδενικές εκπομπές, η εταιρεία παροχής λύσεων εφοδιαστικής αλυσίδας θέτει τη συγκεκριμένη προθεσμία κατά μια δεκαετία νωρίτερα.

«Η υπερθέρμανση του πλανήτη αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής μας, για την οποία χρειάζεται να λάβουμε ισχυρότερα μέτρα τώρα. Η CHEP διαθέτει ιστορικό μείωσης των εκπομπών χάρη στο κυκλικό επιχειρηματικό μοντέλο της, σε μια σειρά πρωτοποριακών πρωτοβουλιών που αναλαμβάνει και σε όσα έχει επιτύχει στο παρελθόν. Οι στόχοι αυτοί συνιστούν ένα σημαντικό επόμενο βήμα σε μια πορεία που ξεκινήσαμε πριν από χρόνια».

«Με την υιοθέτηση στόχων που βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα και τον ορισμό της προθεσμίας για τις καθαρές μηδενικές εκπομπές δέκα χρόνια νωρίτερα, επιταχύνεται η αποστολή μας να δημιουργήσουμε μια ανανεώσιμη εφοδιαστική αλυσίδα. Προσπαθώντας να εκπληρώσουμε τη φιλοδοξία μας για καθαρές μηδενικές εκπομπές κι ακόμα παραπέρα, θα συνεχίσουμε να ηγούμαστε παγκοσμίως σε θέματα βιωσιμότητας με την καθιέρωση των εφοδιαστικών αλυσίδων που χρειάζεται ο κόσμος στο μέλλον», αναφέρει ο Επικεφαλής Αειφορίας της Brambles, Juan José Freijo.

Οι νέες φιλόδοξες δεσμεύσεις της Brambles δομούνται πάνω σε έναν σταθερό χάρτη πορείας για την απεξάρτηση από τον άνθρακα, με δύο σημαντικά ορόσημα:

 1. Ενδιάμεσοι στόχοι μείωσης για το 2030 οι οποίοι εγκρίθηκαν πρόσφατα από την Science Based Target Initiative (SBTi, Πρωτοβουλία ορισμού στόχων με βάση την επιστήμη), στους οποίους συμπεριλαμβάνονται τα εξής:
 •  42% μείωση των απόλυτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου του Πεδίου Εφαρμογής 1 και 2 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2020. Οι εκπομπές των Πεδίων Εφαρμογής 1 και 2 είναι οι εκπομπές που προκαλούνται από την κατανάλωση καυσίμων και αγορασμένης ηλεκτρικής ενέργειας του δικτύου διανομής για τις δραστηριότητες της επιχείρισης.
 • 17% μείωση των απόλυτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου του Πεδίου Εφαρμογής 3 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2020. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι εκπομπές της αλυσίδας αξίας από την αγορά κεφαλαιουχικών αγαθών, τις μεταφορές και τη διανομή από την πλευρά των προμηθευτών και των πελατών, τα απόβλητα που παράγονται από τις εργασίες και τα κέντρα επισκευής με εξωτερική ανάθεση, οι οποίες αντιπροσωπεύουν πάνω από το 90% των εκπομπών του Πεδίου Εφαρμογής 3, και

2. Ο μακροπρόθεσμος στόχος 2040 για καθαρές μηδενικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου έως το 2040, ο οποίος έχει τεθεί συμπληρωματικά των
μεσοπρόθεσμων στόχων με βάση την επιστήμη. Ο στόχος θα περιλαμβάνει κατά 100% τις εκπομπές της εταιρείας που εμπίπτουν στο Πεδίο Εφαρμογής 1, 2 και τις
σχετικές εκπομπές του Πεδίου Εφαρμογής 3.

Ένας σταθερός χάρτης πορείας προς την απεξάρτηση από τον άνθρακα 

Για να διαχειριστεί αποτελεσματικά την πρόκληση αυτή, η CHEP έχει δημιουργήσει ένα τμήμα που ασχολείται αποκλειστικά με την απεξάρτηση από τον άνθρακα, το οποίο έχει ενσωματωθεί στην οργάνωση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Σε συνεργασία με εσωτερικά και εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη στο πλαίσιο πολυλειτουργικών πρωτοβουλιών, η ομάδα κατάρτισε έναν εφαρμόσιμο χάρτη πορείας με στόχους, για να διασφαλίσει ότι αυτό το εταιρικό, στρατηγικό όραμα γίνεται πραγματικότητα και στις πέντε ηπείρους και σε 60 χώρες.

«Ο χάρτης πορείας μας προς τις καθαρές μηδενικές εκπομπές έως το 2040, ο οποίος αναπτύχθηκε σε συνεργασία με όλες τις περιοχές όπου δραστηριοποιούμαστε και καταρτίστηκε με βάση εγκεκριμένους στόχους SBT, θα κατευθύνει μακροπρόθεσμα την εταιρεία μας βάσει στρατηγικής και θα συμβάλει στο να διατηρήσουμε την ηγετική μας θέση στον τομέα της βιωσιμότητας», εξηγεί η Διευθύντρια για την Απεξάρτηση της Παγκόσμιας Εφοδιαστικής Αλυσίδας από τον Άνθρακα στη Brambles, Marisa Sánchez Urrea.

«Έχουμε εντοπίσει τους μοχλούς απεξάρτησης που υπάρχουν στη διάθεσή μας, αλλά και τα βασικά μέσα υλοποίησης που θα μας επιτρέψουν να επιτύχουμε τους στόχους μας, συγκεκριμένα η εφαρμογή μιας υποστηρικτικής περιβαλλοντικής πολιτικής όπως και τεχνολογία και υποδομή μεταφορών μηδενικών εκπομπών. Αυτά σε συνδυασμό με ένα σαφές εσωτερικό πλάνο δράσης για την ενσωμάτωση των ζητημάτων εκπομπών αερίων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων της εταιρείας μας, θα διασφαλίσουν τον ταχύτερο ρυθμό μετάβασής μας σε ένα επιχειρηματικό μοντέλο καθαρών μηδενικών εκπομπών».

Η CHEP θα επικεντρωθεί σε τρεις βασικούς τομείς ανάπτυξης για την επίτευξη του στόχου των καθαρών μηδενικών εκπομπών: δραστηριότητες (άμεσης ευθύνης και βάσει σύμβασης υπεργολαβίας), επιμελητεία και άμεσες προμήθειες. Στους βασικούς μοχλούς προώθησης αυτών των τομέων συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, οι εξής:

 • Μεγιστοποίηση της ανάκτησης και της επαναχρησιμοποίησης των παλετών και των εμπορευματοκιβωτίων της CHEP με στόχο την ενίσχυση του κυκλικού
  μοντέλου της εταιρείας.
 • Ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια για την ηλεκτροδότηση των ιδιόκτητων εγκαταστάσεων και των εγκαταστάσεων με σύμβαση υπεργολαβίας της CHEP.
 • Βελτιστοποίηση μονάδων και διαδικασιών επιμελητείας, όπως η μείωση των άδειων διαδρομών και η μεγιστοποίηση των φορτίων.
 • Δυνατότητα ανάπτυξης τεχνολογιών για τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων και την επίτευξη μηδενικών εκπομπών κατά τις μεταφορές (ηλεκτροκίνηση, υδρογόνο).
 • Πρόγραμμα συμμετοχής προμηθευτών με σκοπό την υποστήριξη των προμηθευτών σε επίπεδο λογιστικής των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και καθορισμού στόχων.
 • Μείωση του όγκου των αποβλήτων και εκτροπής τους από χώρους υγειονομικής ταφής και
 • Διερεύνηση των ευκαιριών για «carbon insetting», συμπεριλαμβανομένων των φυσικών και των τεχνικών λύσεων

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη στρατηγική απεξάρτησης από τον άνθρακα της Brambles, κάντε κλικ εδώ.

Comments are closed.