2ος Διαγωνισμός Καινοτομίας: Η μεγαλύτερη ευκαιρία για τις Startups

Πρόκειται για την πλατφόρμα που υλοποιήθηκε με τη συνεργασία των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Τουρισμού.

Για δεύτερη διαδοχική χρονιά η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα – HDB σε αποκλειστική συνεργασία με το Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων «Elevate Greece» ανακοίνωσαν, από τη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της Δ.Ε.Θ., τον 2ο διαγωνισμό καινοτομίας με τίτλο «HDB Innovation Challenge».

Στόχος του φετινού Διαγωνισμού είναι η δημιουργία μιας εξελιγμένης πλατφόρμας Funding Wizard.

  • Η πλατφόρμα αυτή συγκεντρώνει και παρέχει αυτόματα πληροφορίες χρηματοδότησης μέσω προγραμμάτων που διαχειρίζονται δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς παγκοσμίως. Δηλαδή θα είναι ένα aggregator πληροφόρησης με συνεχή επικαιροποίηση που θα περιλαμβάνει grants/ συγχρηματοδοτήσεις/ εγγυήσεις ή συνδυασμό τους, βάσει του προφίλ που θα
    συμπληρώνει ο ενδιαφερόμενος – χρήστης στο website της HDB www.hdb.gr.
  • Η HDB παρέχει στην εταιρεία που θα διακριθεί τη δυνατότητα χρηματοδότησης PoC (Proof of Concept) μέχρι το ποσό των 20.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με την προοπτική σύναψης σύμβασης εμπορικής συνεργασίας.

Στόχος της HDB είναι να διευκολύνει την πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.

Η πλατφόρμα Funding Wizard που αποτελεί μια προσωποποιημένη αναζήτηση προγραμμάτων χρηματοδότησης, θα λειτουργεί συμπληρωματικά με τη νέα πλατφόρμα Know Your Customer που αναπτύσσει η HDB αλλάζοντας τα δεδομένα χρηματοδότησης.

Η ιδέα θα αναγνωριστεί και θα προβληθεί από την HDB και το δίκτυο συνεργατών της, ως προς τη συμβολή που θα έχει στην εύκολη αναζήτηση πηγών χρηματοδότησης με θετικό αντίκτυπο σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο.

Οι υποβολές αιτήσεων ξεκίνησαν στις 14 Σεπτεμβρίου 2022 και θα ολοκληρωθούν στις 19 Οκτωβρίου 2022.

 

Comments are closed.