Eurobank: Αυτοί είναι οι 5 τομείς της οικονομίας που θα φέρουν επενδύσεις ύψους 32 δισ. ευρώ

Σύμφωνα με τον CEO της τράπεζας, Φωκίωνα Καραβία, η Ελλάδα για πρώτη φορά το 2022 αρχίζει να καλύπτει το επενδυτικό κενό που δημιουργήθηκε τα χρόνια της κρίσης

Εξαιρετικά νέα για την ελληνική οικονομία φέρνει η Eurobank, η οποία προβλέπει ότι την επόμενη τριετία η χώρα μας θα καταφέρει να προσελκύσει επενδύσεις άνω των 30 δισ. ευρώ. Πιο συγκεκριμένα, η Διοίκηση της τράπεζας παρουσίασε σήμερα (23/11) σε ειδική εκδήλωση τους  πέντε τομείς – πυλώνες της οικονομίας που αναμένεται να μονοπωλήσουν το επενδυτικό ενδιαφέρον τα επόμενα χρόνια, να στηρίξουν δυναμική της χώρας και  να πρωταγωνιστούν στη μετάβαση σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, καθώς και τη συμβολή της Eurobank στη χρηματοδότησή τους.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης αναπτύχθηκε η επιχειρηματική στρατηγική δανειοδοτήσεων για δημόσια και ιδιωτικά επενδυτικά σχέδια της τράπεζας, η οποία αντιμετωπίζει ολιστικά την οικονομία της χώρας. Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την παρουσίαση η τράπεζα δίνει προτεραιότητα στη στήριξη επενδυτικών σχεδίων, τα οποία διαχέονται και μπορούν να έχουν ουσιαστικό αποτύπωμα στη μακροπρόθεσμα βιώσιμη ανάπτυξη.

Σύμφωνα με τη μελέτη της τράπεζας, τα πεδία όπου την επόμενη τριετία θα κατευθυνθούν επενδύσεις ύψους τουλάχιστον 30 δισ. ευρώ οριοθετούνται γύρω από πέντε (5) πυλώνες, οι οποίοι είναι οι εξής:

 1. Υποδομές, real estate, αστικές αναπλάσεις,
 2. Ενέργεια, & Πράσινη Μετάβαση,
 3. Τηλεπικοινωνίες, ψηφιακή αναβάθμιση,
 4. Τουρισμός, ξενοδοχειακές μονάδες, δομές ευεξίας,
 5. Βιομηχανία, αναβάθμιση παραγωγικού ιστού.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας, ανέπτυξε το στρατηγικό σχέδιο της Τράπεζας για την ενίσχυση των επενδύσεων που μεγιστοποιούν το αναπτυξιακό δυναμικό της Ελλάδας, παρουσία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, Γιώργου Ζανιά. Στη συνέχεια, ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Κωνσταντίνος Βασιλείου, ανέλυσε τις πρωτοβουλίες που λαμβάνει η Eurobank, ανά πυλώνα, μέσω του χρηματοδοτικού της σχεδιασμού.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν, επίσης, ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Αντρέας Αθανασόπουλος, ο οποίος αναφέρθηκε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι Γενικοί Διευθυντές, Ανδρέας Χασάπης και Μιχάλης Βλασταράκης και οι Αναπληρωτές Γενικοί Διευθυντές, Σπύρος Βενετσιάνος και Πάνος Λυμπερόπουλος.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος, Φωκίων Καραβίας, τόνισε  ότι: «Παρά τις ισχυρές πιέσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο ως συνέπεια της ενεργειακής κρίσης, του πληθωρισμού και της αύξησης των επιτοκίων, η Ελλάδα για πρώτη φορά το 2022 αρχίζει να καλύπτει το επενδυτικό κενό που δημιουργήθηκε τα χρόνια της κρίσης. Σήμερα, παρουσιάζουμε το στρατηγικό σχέδιο της Eurobank ώστε αυτή η επενδυτική άνοιξη που ξεκίνησε, να έχει συνέχεια. Είναι σημαντικό ότι οι επενδύσεις που παρουσιάζουμε σήμερα έχουν υψηλό πολλαπλασιαστή, με το αποτέλεσμα τους να διαχέεται προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και συνολικά σε όλη την οικονομία. Η προβολή της ελληνικής οικονομίας στο μέλλον με όχημα τη σταθερή και στοχευμένη επενδυτική δραστηριότητα είναι η οπτική, η λογική, ο στόχος και η δέσμευσή μας για την Eurobank ως Τράπεζα της Ανάπτυξης».

Με τη σειρά του ο επικεφαλής Οικονομολόγος του Ομίλου, Τάσος Αναστασάτος, ανέλυσε τα βασικά ευρήματα ειδικής μελέτης με θέμα Το Αναδυόμενο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας | 5 Πυλώνες, Μεγάλα Επενδυτικά Έργα και η Συνεισφορά τους στο ΑΕΠ, σημειώνοντας ότι :

 • Η συνολική αύξηση των επενδύσεων επαρκεί για να καλυφθεί σχεδόν η απώλεια 94 δισ. ευρώ κεφαλαιακού αποθέματος κατά τη διάρκεια της προηγούμενης 12ετίας.
 • Το 2022 θα είναι η πρώτη χρονιά μετά το 2009 που οι νέες ακαθάριστες επενδύσεις παγίων θα ξεπεράσουν τις αποσβέσεις και το κεφαλαιακό απόθεμα θα αυξηθεί.
 • Η κλαδική τους διάρθρωση έχει αρχίσει να αλλάζει προς όφελος δραστηριοτήτων υψηλότερης γνώσης και προστιθέμενης αξίας.
 • Το 2021 σημειώθηκε ρεκόρ εικοσαετίας στις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις το 2021 (5,4 δισ. ευρώή 3% του ΑΕΠ), το οποίο θα ξεπεραστεί το 2022. Τα έτη 2021, 2022 και 2023, η αύξηση των επενδύσεων διαμορφώθηκε ή αναμένεται να διαμορφωθεί σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα του 8%.
 • Για να φτάσει το μερίδιο των επενδύσεων στο ΑΕΠ τον μέσο όρο της Ευρωζώνης απαιτείται μέση ετήσια πραγματική αύξηση των επενδύσεων παγίων κατά σχεδόν 8% έως το 2031.
 • Τα επενδυτικά σχέδια συνολικού ύψους 38,5 δισ. ευρώ που εξετάζει η μελέτη μπορούν να αυξήσουν το ΑΕΠ μεταξύ 55,4 δισ. ευρώ στη δεκαετία και 95,9 δισ. ευρώ στην εικοσαετία, ενώ στα ίδια τα έργα -και στα υπόλοιπα που θα προκύψουν από αυτά- μπορούν να απασχοληθούν τουλάχιστον 470.000 εργαζόμενοι.

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, επικεφαλής Corporate & Investment Banking, Κωνσταντίνος Βασιλείου, παρουσίασε το χρηματοδοτικό σχεδιασμό της Τράπεζας και τις σημαντικότερες επενδύσεις ανά πυλώνα. Συνολικά,

 • από το 2019 μέχρι σήμερα το χαρτοφυλάκιο της Eurobank στην επιχειρηματική πίστη έχει αυξηθεί κατά 50% φτάνοντας τα 14,5 δισ. ευρώ, ενώ αναμένεται να έχει σχεδόν διπλασιαστεί, αγγίζοντας τα 18 δισ. ευρώ, στο τέλος του 2025,
 • η καθαρή πιστωτική επέκταση της Τράπεζας προς τις επιχειρήσεις αναμένεται να ξεπεράσει φέτος τα 2,5 δισ. ευρώ,
 • οι πέντε πυλώνες μπορούν να προσελκύσουν επενδύσεις της τάξης των 32 δισ. ευρώ έως το 2025,
 • η σωρευτική χρηματοδότηση των σχετικών επενδυτικών σχεδίων από το τραπεζικό σύστημα υπολογίζεται σε 24 δισ. ευρώ (περιλαμβανομένων των πόρων του ΤΑΑ).

«Η Ελλάδα», ανέφερε ο Κ. Βασιλείου, «βρίσκεται σε δυναμική πορεία υλοποίησης σημαντικών επενδυτικών σχεδίων και νιώθουμε ιδιαίτερη ικανοποίηση που αποτελούμε εταίρο στη μεγάλη προσπάθεια επιτάχυνσης του ρυθμού ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας. Μέσα από τη χρηματοδότηση έργων στρατηγικής σημασίας για τη βελτίωση καίριων υποδομών, την ενεργειακή μετάβαση, την αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής, στοχεύουμε η Ελλάδα να ανταμείβει τον κάτοικο και τον επισκέπτη και να αποτελεί πόλο έλξης ολοένα και περισσότερων εγχώριων και διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων. Αντιμετωπίζοντας ολιστικά το επενδυτικό οικοσύστημα, βλέπουμε πώς συνδέεται το ένα σχέδιο με το άλλο και όλα μαζί με την εθνική επενδυτική στρατηγική και τις ανάγκες της χώρας. Έτσι, δεν χρηματοδοτούμε απλώς επενδυτικά σχέδια, αλλά χρηματοδοτούμε μια στρατηγική ανάπτυξης της χώρας».

Ο Κ. Βασιλείου σημείωσε, επίσης, ότι η Eurobank πρωτοστατεί στην απορρόφηση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ). Είναι η πρώτη τράπεζα που έχει ήδη διαθέσει πλήρως την πρώτη δόση των δανείων του ΤΑΑ, και έχει αξιοποιήσει το μεγαλύτερο μέρος της δεύτερης δόσης χρηματοδοτώντας έργα που αφορούν στο σύνολο των παραγωγικών τομέων της οικονομίας.

Κλείνοντας την εκδήλωση, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Τράπεζας, Γιώργος Ζανιάς, αναφέρθηκε στη δυναμική που αναπτύσσεται στην ελληνική οικονομία μέσα από τις επενδύσεις. «Οι επενδύσεις», σημείωσε, «αποτελούν την καρδιά ενός βιώσιμου μοντέλου ανάπτυξης καθώς έχουν πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στην παραγωγή, την απασχόληση, τις εξαγωγές και προάγουν την κοινωνική ευημερία σε μακροπρόθεσμη βάση. Η προτεραιοποίηση που κάνει η Eurobank σε αυτόν τον τομέα συμβάλλει στην κάλυψη ενός σημαντικού κενού επενδύσεων που δημιούργησε η κρίση στη χώρα μας, παρά τις σχετικά πρόσφατες βελτιώσεις, και στην αποτροπή αναπτυξιακών λαθών του παρελθόντος».

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η μελέτη για το Αναδυόμενο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας θα παρουσιαστεί στην πλήρη της μορφή το αμέσως επόμενο διάστημα, ενώ θα ακολουθήσει σειρά επιμέρους μελετών, οι οποίες θα αναφέρονται ξεχωριστά στον καθέναν από τους πέντε πυλώνες που αναλύονται.

Comments are closed.