MYTILINEOS: Παρουσίασε για πρώτη φορά τα οικονομικά αποτελέσματα στο Metaverse!

Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας ανήλθαν στα 466 εκατ. ευρώ το 2022

Μια παγκόσμια καινοτομία υλοποίησε σήμερα (26/1) η MYTILINEOS, η οποία ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα για το 2022 σε περιβάλλον metaverse, μέσω 3D απεικόνισης.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της MYTILINEOS, Ευάγγελος Μυτιληναίoς, προχώρησε σε μια πρωτόγνωρη στα ελληνικά χρονικά παρουσίαση, δείχνοντας πως η εταιρεία έχει το βλέμμα της στραμμένο στο μέλλον.

Όσον αφορά τα οικονομικά αποτελέσματα η MYTILINEOS ανακοίνωσε υπερδιπλάσια κέρδη, κύκλο εργασιών και μέρισμα με ταυτόχρονη μείωση του δανεισμού και αύξηση των επενδύσεων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σημερινή ανακοίνωση, το 2022 η εταιρεία κατέγραψε:

  • 187% αύξηση στα καθαρά κέρδη μετά από δικαιώματα μειοψηφίας που ανήλθαν σε 466 εκατ. ευρώ έναντι 162 εκατ. ευρώ το 2021. Αντίστοιχα, τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 3,41 ευρώ, αυξημένα κατά 186% σε σύγκριση με το 2021.
  • 130% αύξηση των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) που ανήλθαν σε 823 εκατ. ευρώ, έναντι 359 εκατ. ευρώ το 2021.
  • 137% αύξηση του κύκλου εργασιών που ανήλθε σε 6.306 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με 2.664 εκατ. ευρώ το 2021.
  • μείωση του καθαρού δανεισμού στα 716 εκατ. ευρώ το 2022, από 803 εκ. ευρώ στο τέλος του 2021 και αύξηση των επενδύσεων σε νέο υψηλό επίπεδο άνω των 700 εκατ. ευρώ.

Το προτεινόμενο μέρισμα 1,20 ευρώ ανά μετοχή (προσαρμοσμένο για τις ίδιες μετοχές), αυξημένο κατά 176% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Σχολιάζοντας τα Οικονομικά Αποτελέσματα, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Ευάγγελος Μυτιληναίος, ανέφερε:

«Για τη MYTILINEOS, το 2022 ήταν ένα έτος ορόσημο, όχι μόνο για τις ιστορικά υψηλές επιδόσεις που πέτυχε η Εταιρεία απέναντι σε ένα αρνητικό διεθνές περιβάλλον, αλλά κυρίως γιατί αποτέλεσε το έτος μετάβασης σε μια νέα εποχή, μέσω του εταιρικού μετασχηματισμού της σε MYTILINEOS Energy & Metals.

Αυτή τη χρονιά, η MYTILINEOS βρέθηκε απέναντι σε προκλήσεις όπως η άνευ προηγουμένου ενεργειακή κρίση και οι επιπτώσεις της, ο παρατεταμένος πόλεμος στην Ουκρανία και τα αποτελέσματά του, η ραγδαία αύξηση του ενεργειακού κόστους και των επιτοκίων αλλά και οι εντονότερες πληθωριστικές πιέσεις που έχουν καταγραφεί από τη δεκαετία του 1970. Σε αυτό το περιβάλλον, η Εταιρεία κατόρθωσε να ανταποκριθεί με επιτυχία, θέτοντας παράλληλα τις βάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη τα επόμενα έτη.

Πιο συγκεκριμένα, το 2022, η MYTILINEOS πέτυχε μία συστηματική αύξηση της κερδοφορίας της, μέσω της επίτευξης διαδοχικών ιστορικών υψηλών σε κάθε επόμενο τρίμηνο του έτους, ενώ ταυτόχρονα μείωσε σημαντικά τον δείκτη μόχλευσής της, σε μία χρονιά που έκανε τις μεγαλύτερες επενδύσεις της. Επιβεβαιώνεται έτσι ο στρατηγικός σχεδιασμός και οι προβλέψεις της Διοίκησής της, τη στιγμή κατά την οποία θέτει τις βάσεις για ακόμα υψηλότερα επίπεδα κερδοφορίας το επόμενο διάστημα.

Παράλληλα, η ένταξη της MYTILINEOS για πρώτη φορά στον δείκτη MSCI, καθώς και η συνεχής ενίσχυση της συμμετοχής των ξένων, κυρίως, θεσμικών επενδυτών – με πιο πρόσφατη τη σημαντική αύξηση του ποσοστού της Fairfax – αποτελούν σημαντική αναγνώριση των επιδόσεων της MYTILINEOS όλα αυτά τα χρόνια, όπως και την προσήλωσή της στον στρατηγικό στόχο για δημιουργία αξίας για όλους τους μετόχους.

Τέλος, η εισαγωγή της Εταιρείας στους δείκτες βιωσιμότητας Dow Jones, καθώς και στον δείκτη MSCI ESG Ratings, αποδεικνύουν ότι η MYTILINEOS ανήκει πλέον στην παγκόσμια ελίτ εταιρειών με υψηλές επιδόσεις σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης».

Σε σχέση με τις προοπτικές για το 2023, επισημαίνεται μεταξύ άλλων η επιτάχυνση της ανάπτυξης τόσο του ελληνικού όσο και του διεθνούς χαρτοφυλακίου ΑΠΕ η συνεισφορά, για πρώτη φορά στην κερδοφορία του 2023, της νέας μονάδας φυσικού αερίου 826 MW και η υψηλή κερδοφορία για την Μεταλλουργία, μέσω ενεργειών αντιστάθμισης κινδύνων τόσο σχετικά με τις διακυμάνσεις των τιμών του μετάλλου και της ισοτιμίας Euro/$, όσο και με τη διατήρηση ανταγωνιστικού κόστους παραγωγής, ιδιαίτερα αναφορικά με το ενεργειακό κόστος.

Comments are closed.