Σημαντώνης – ΕΕΝΜΑ: Ζητά κίνητρα για την «πράσινη» μετάβαση του στόλου

Αναφορικά με την πράσινη μετάβαση του στόλου, εκτιμά ότι πρόκειται για μία διαδικασία μονόδρομο, αλλά όπως δηλώνει, οι πλοιοκτήτες δεν γνωρίζουν ακόμα τι πλοίο θα πρέπει να χτίσουν.

Την παροχή κινήτρων προς τους πλοιοκτήτες της ναυτιλίας μικρών αποστάσεων (shortsea) για την πράσινη μετάβαση του στόλου, με ταυτόχρονη άρση των νομοθετικών αγκυλώσεων που εμποδίζουν την εξέλιξη και τη βιωσιμότητα του κλάδου, ζητά ο πρόεδρος της Ένωσης Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων (ΕΕΝΜΑ), Χαράλαμπος Σημαντώνης.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, αναφέρει ότι ο κλάδος, για να μπορέσει να υλοποιήσει το χτίσιμο νεότευκτων πλοίων στα ελληνικά ναυπηγεία, θα πρέπει να υπάρξει νομοθετική πρωτοβουλία σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς και την Ευρωπαϊκή Ένωση για κατάλληλη χρηματοδότηση αλλά και βελτίωση των προϋποθέσεων ναυπήγησης πλοίου (π.χ. δυνατότητα έκδοσης guarantee από τα ναυπηγεία και μείωση του ΦΠΑ).

Αναφορικά με την πράσινη μετάβαση του στόλου, εκτιμά ότι πρόκειται για μία διαδικασία μονόδρομο, αλλά όπως δηλώνει, οι πλοιοκτήτες δεν γνωρίζουν ακόμα τι πλοίο θα πρέπει να χτίσουν, αφού  το 2030 τα υπάρχοντα πλοία αλλά και τα νεοναυπηγούμενα, σε μεγάλο ποσοστό, (70%-80%) θα χρησιμοποιούν ως βασικό καύσιμο τα πετρελαιοειδή, αφού τα εναλλακτικά καύσιμα δε θα είναι επαρκή και θα διατίθενται σε μονοψήφια ποσοστά.

Επισημαίνει ότι, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ανακοινώσει τους κανονισμούς στο πλαίσιο του “Fit for 55” με στόχο τη μείωση των καθαρών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στα πλοία έως το 2030, ακόμα δεν έχει προσδιοριστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο το είδος των εναλλακτικών καυσίμων που θα καίνε τα πλοία.

Αναφερόμενος στο πλεονέκτημα του στόλου της shortsea ναυτιλίας, όπου δίνεται η δυνατότητα να κατασκευαστούν ηλεκτρικά πλοία, λόγω μεγέθους και διανυομένων αποστάσεων, επισημαίνει ότι και σε αυτό το στάδιο απουσιάζουν υποδομές στη ξηρά για τη χρήση και φόρτιση πλοίων με ηλεκτρική ενέργεια, ενώ ακόμα το κράτος δεν έχει προσδιορίσει ποιός θα είναι ο πάροχος, υπό ποιές προϋποθέσεις θα πουλάει και σε ποιά τιμή το ρεύμα.

Επίσης, αναφέρεται στο χτίσιμο πλοίων με εναλλακτική δυνατότητα χρήσης καυσίμου LNG, έως ότου υπάρξει σαφής εικόνα για τα καύσιμα που θα μπορέσει να χρησιμοποιήσει η ναυτιλία.

Ο κ. Σημαντώνης τονίζει ότι οι χώρες της βόρειας Ευρώπης εκμεταλλεύτηκαν τα πιλοτικά επιδοτούμενα προγράμματα της ΕΕ,  προκειμένου να φτιάξουν πλοία μειώνοντας το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να πλέουν μόνο στη Νορβηγία και σε ζώνες SECA (περιοχές ελέγχου εκπομπών θείου) σημαντικός αριθμός ηλεκτροκίνητων πλοίων.

Αυτό συμβαίνει γιατί ταυτόχρονα έχουν δημιουργηθεί και οι κατάλληλες υποδομές.

-Μείωση του ΦΠΑ στις επισκευές πλοίων-

Ο πρόεδρος της ΕΝΜΑ αναφέρει ότι, προκειμένου πολλά πλοία που εκτελούν αυτή τη στιγμή εσωτερικές μεταφορές στη χώρα μας και δεν εκτελούν πλόες ανοικτής ναυσιπλοΐας να μπορέσουν να  επιστρέψουν στα ελληνικά ναυπηγεία, θα πρέπει να υπάρξει άμεση μείωση του ΦΠΑ, που είναι 24%, από 18/1/16 και μέχρι σήμερα, στην ναυπήγηση, μετασκευή, επισκευή και συντήρηση των πλοίων αυτών.

Ο κ Σημαντώνης τόνισε ότι κάτι τέτοιο θα βοηθήσει στην σημαντική αύξηση του αριθμού των πλοίων της Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων που θα επιλέγουν ελληνικά ναυπηγεία για τις ανάγκες τους αφού, όπως ο ίδιος είπε, «είμαστε από τους καλύτερους πελάτες των ελληνικών ναυπηγείων καθώς το λιμάνι αναφοράς μας είναι ο Πειραιάς».  Επεσήμανε ότι σήμερα στην Ελλάδα ο ΦΠΑ για τις προαναφερθείσες εργασίες είναι 24% ενώ την ίδια ώρα ο αντίστοιχος στην Κροατία είναι 3% και στη Μάλτα 4% ενώ η Κύπρος έχει μηδενικό ΦΠΑ.

-Η ελληνική σημαία να καταστεί ανταγωνιστική-

Για να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής σημαίας για τα πλοία της Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων, ο πρόεδρος της ΕΕΝΜΑ Χαράλαμπος Σημαντώνης θέτει το θέμα των οργανικών συνθέσεων στα πληρώματα.

Ζητά ο νόμος Κεφαλογιάννη, που είναι σε ισχύ από το 2007, να θέτει την ίδια οργανική σύνθεση στα πληρώματα πλοίων από 1500 έως 3000 κόρους, όπως ορίζεται και στα πλοία άνω των 3000 κόρων.

Επισημαίνει ότι ο όρος 8 της εγκριτικής πράξης στα πλοία κάτω των 3.000 κοχ διαφέρει από τον όρο 8 της εγκριτικής πράξης για πλοία που είναι πάνω από 3.000 κοχ. Προσθέτει ότι τα πλοία ελληνικής σημαίας που είναι κάτω από 3.000 κόρους είναι αναγκασμένα να έχουν πλήρωμα 12 με 15 Έλληνες, ενώ τα πλοία από 3.000 κόρους και πάνω υποχρεούνται να έχουν τέσσερις Έλληνες και ένα δόκιμο αντίστοιχα και για αυτούς μόνο να καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές στα σχετικά ταμεία.

Ως αποτέλεσμα του νόμου Κεφαλογιάννη, ο κ. Σημαντώνης σημειώνει ότι πολλοί από τους πλοιοκτήτες, λόγω των μεγάλων επιβαρύνσεων στο λειτουργικό κόστος, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την ελληνική σημαία ή να πουλήσουν τα πλοία τους σε ξένες εταιρείες.

Προσθέτει ότι μετά την εφαρμογή του νόμου Κεφαλογιάννη και την τροποποίηση των εγκριτικών πράξεων για πλοία άνω των 3000 κοχ, τα πλοία της κατηγορίας 1500-3000 κοχ, ενώ ήταν τότε 753 υπό ελληνική σημαία, σήμερα φέρουν την Ελληνική σημαία μόνο 60 και 84 είναι ελληνικής πλοιοκτησίας, αλλά με ξένη σημαία.

Ο πρόεδρος της ΕΝΜΑ ζητά επιπλέον την επανεξέταση και επαναπροσδιορισμό της χωρητικότητας των υπόχρεων πλοίων για ρυμούλκηση και πλοήγηση στη shortsea ναυτιλία, αναφέροντας ότι θα πρέπει ληφθούν υπόψη τα ισχύοντα άλλων Ευρωπαϊκών χωρών, αφού πλέον υπάρχουν τεχνολογικές βελτιώσεις των σκαφών (Bow Thrusters, κλπ) και να γίνει ανάλογη προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας.

Αυτή τη στιγμή τα υπόχρεα για πλοήγηση και ρυμούλκηση πλοία στην Ευρώπη είναι πλοία χωρητικότητας τουλάχιστον άνω των 3000 έως 5.000 gt, ενώ τα αντίστοιχα πλοία στη χώρα μας με ελληνική σημαία υποχρεούνται να χρησιμοποιούν πλοηγό ή ρυμουλκό άνω των 1000 gt και τα ξένης σημαίας πλοία από 500 gt και άνω, βάσει διατάξεων και κανονισμών που έχουν εκδοθεί πριν από 30 χρόνια.

Επιπρόσθετα, ο κ. Σημαντώνης σημείωσε ότι ένα φορτηγό/οχηματαγωγό πλοίο, όταν δρομολογείται, ανεξάρτητα χωρητικότητας, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσει ρυμουλκό ή πλοηγό. Το ίδιο πλοίο, τόνισε, όταν αποδρομολογείται, δεν μπορεί να εισέλθει σε ελληνικό λιμένα, εάν δεν χρησιμοποιήσει ρυμουλκό και πλοηγό αντίστοιχα.

Επίσης, σημείωσε ότι επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις από λιμενικές αρχές στα πλοία της shortsea ναυτιλίας που καταπλέουν σε λιμάνια της δικαιοδοσίας τους, παρότι στην περιοχή τους δεν δραστηριοποιούνται ρυμουλκά.

Αυτά είναι τα παράδοξα που πρέπει να διορθωθούν τονίζει ο πρόεδρος της Ενωσης Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων.

Τέλος, σημειώνει ότι η ΕΝΜΑ ιδρύθηκε το 1940 και αποτελεί μία από τις μακροβιότερες εφοπλιστικές ενώσεις  της ναυτιλίας συμμετέχοντας ενεργά με πλοία του shortsea, τόσο στη μεταφορά φορτίων στην χώρα μας (διασύνδεση Ηπειρωτικής χώρας με νησιά) σε ποσοστό 77%, όσο και στις ευρωπαϊκές και άλλες μεταφορές (Μαύρη θάλασσα, κλπ).

Comments are closed.