Νέα Γεωργία Νέα Γενιά: Σημαντική διάκριση ως ΜΚΟ της Χρονιάς στα Hellenic Responsible Business Awards

Αξίζει να σημειωθεί, ότι το συνολικό αποτύπωμα από τις δράσεις του οργανισμού Νέα Γεωργία Νέα Γενιά και των ωφελούμενών του στην ελληνική οικονομία πλησιάζει τα 27 εκατ. ευρώ.

Ο οργανισμός Νέα Γεωργία Νέα Γενιά βραβεύτηκε ως Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός της Χρονιάς στην κατηγορία «Ενίσχυση Απασχόλησης» στο πλαίσιο της τελετής απονομής των βραβείων Hellenic Responsible Business Awards 2023, επιβεβαιώνοντάς τον καταλυτικό ρόλο του στη διαμόρφωση του μέλλοντος της αγροδιατροφής στη χώρα.

Το συνεκτικό και πολυετές έργο του οργανισμού, καθώς και τα μετρήσιμα αποτελέσματα των δράσεων και πρωτοβουλιών του ήταν από τους παράγοντες που οδήγησαν στη διάκριση. Με
αφορμή την εν λόγω βράβευση η CEO του οργανισμού Νέα Γεωργία Νέα Γενιά, Έφη Λαζαρίδου ανέφερε: «Στόχος μας, από την πρώτη ημέρα δραστηριοποίησης του οργανισμού, παραμένει η δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης και επιχειρηματικότητας στην αγροδιατροφήστην Ελλάδα και η αναζωογόνηση του κλάδου συνολικά. Ο αγροδιατροφικός κλάδος είναι κρίσιμος για τον πλανήτη, την ανθρωπότητα και τη βιωσιμότητα των κοινοτήτων της υπαίθρου, καθώς και ο δεύτερος μεγαλύτερος τομέας απασχόλησης στη χώρα. Διανύοντας μια πενταετία επιτυχούς δραστηριοποίησης, η Νέα Γεωργία Νέα Γενιά έχει καταφέρει ουσιαστικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, έχοντας υποστηρίξει σχεδόν 30.000 άτομα (νέους αγρότες, παραγωγούς, απόφοιτους, επαγγελματίες) και άλλους εμπλεκόμενους επιχειρηματίες μέσα από το ευρύ πλέγμα των δράσεών της σε όλη τη χώρα. Ευχαριστούμε το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) για την υποστήριξη του ως ιδρυτικός δωρητής του οργανισμού.»

Αξίζει να σημειωθεί, ότι το συνολικό αποτύπωμα από τις δράσεις του οργανισμού Νέα Γεωργία Νέα Γενιά και των ωφελούμενών του στην ελληνική οικονομία πλησιάζει τα 27 εκατ. ευρώ. Το σημαντικό κοινωνικοοικονομικό αποτύπωμά του επιβεβαιώνεται επίσης από το εύρημα ότι για κάθε ένα 1€ που επενδύει παράγονται 3,6€ στην πραγματική οικονομία. Χάρη στο έργο του οργανισμού Νέα Γεωργία Νέα Γενιά, έχουν δημιουργηθεί περισσότερες από 150 θέσεις εργασίας, το 56,6% των άνεργων ωφελούμενων του έχει πλέον σταθερή εργασία ή τη δική του επιχείρηση και το 86% εξ αυτών δηλώνει απόλυτα ικανοποιημένο από τη συμβολή του οργανισμού στην εξέλιξή τους.

Ο οργανισμός Νέα Γεωργία Νέα Γενιά ιδρύθηκε με πρωτοβουλία και δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος (ΙΣΝ) στο πλαίσιο του προγράμματος Επανεκκίνηση και Ενίσχυση των Νέων, το 2018, με επικεφαλής το Πανεπιστήμιο Rutgers, σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και την Αμερικανική Γεωργική Σχολή. Τον Οκτώβριο του 2020, εξελίχθηκε σε αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με έδρα την Ελλάδα, επεκτείνοντας τις δραστηριότητες του και το δίκτυο συνεργατών του, διατηρώντας παράλληλα τη στενή συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Rutgers ως στρατηγικό και τεχνικό σύμβουλο. Η συμβολή και υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), ως ιδρυτικός δωρητής του οργανισμού υπήρξε καταλυτική στα πρώτα βήματα του οργανισμού και συνεχίζει να είναι μέχρι σήμερα.

Τις υποψηφιότητες στα Hellenic Responsible Business Awards αξιολόγησε κριτική επιτροπή αποτελούμενη από επιχειρηματίες, καταξιωμένα στελέχη, πανεπιστημιακούς, καθώς και
επαγγελματίες των επιμέρους τομέων αξιολόγησης ενισχύοντας περαιτέρω τη σημασία της διάκρισης για τη Νέα Γεωργία Νέα Γενιά.

Comments are closed.