ΙΕΝΕ: Σαφής Διαφοροποίηση του Ενεργειακού Προφίλ της Ελλάδας τον Αύγουστο

Μείωση σημειώθηκε στις τιμές ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου σε σχέση με τον Αύγουστο του 2022. Η Ελλάδα παρέμεινε καθαρά εισαγωγός χώρα ηλεκτρικής ενέργειας τον Αύγουστο.

Σαφώς διαφοροποιημένο και με αρκετά χαμηλότερες τιμές σε ηλεκτρισμό και φυσικό αέριο αναδεικνύεται το ενεργειακό καταναλωτικό προφίλ της χώρας για τον
μήνα Αύγουστο, σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι.

Οι πολύ ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις του Δελτίου του ΙΕΝΕ για τον μήνα Αύγουστο συνοψίζονται ως εξής:

– Μείωση των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου τον Αύγουστο στην Ελλάδα. Ειδικότερα, η μέση Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς (ΤΕΑ) τον Αύγουστο του 2023 εμφανίστηκε μειωμένη κατά 3% σε σύγκριση με τον περασμένο Ιούλιο και διαμορφώθηκε στα €109.33/MWh, ενώ μειώθηκε κατά 75% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2022. Σε τροχιά αποκλιμάκωσης βρίσκονται και οι τιμές στο Βάθρο Εμπορίας Φυσικού Αερίου του Ελληνικού Χρηματιστήριου Ενέργειας, με την μέση
τιμή για τον Αύγουστο να διαμορφώνεται στα €28.1/MWh από €30.6/MWh τον Ιούλιο του 2023 και μειωμένη κατά 85% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2022.

– Όσον αφορά τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, αυτή διαμορφώθηκε στις 5,061,690 MWh τον Αύγουστο του 2023, κινούμενη καθοδικά σε σύγκριση με τον Ιούλιο.

– Μειωμένη, επίσης, εμφανίζεται η χρήση φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή τον Αύγουστο του 2023, καλύπτοντας το 39% του μίγματος καυσίμου, σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα που ανήλθε στο 41%. Επίσης, η παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ και φυσικό αέριο τον Αύγουστο ανήλθε σε 1,926,532 MWh και 1,889,188 MWh
αντίστοιχα, ενώ από τα νερά έφτασε τις 376,199 MWh.

– Το μίγμα καυσίμου στην ηλεκτροπαραγωγή τον περασμένο Αύγουστο χαρακτηρίστηκε από ισχυρή συμμετοχή των ΑΠΕ και του φυσικού αερίου, συνεισφέροντας κατά 40% και 39% αντίστοιχα.

– Αξίζει να σημειωθεί ότι το μερίδιο του φυσικού αερίου στο μίγμα καυσίμου της Ελλάδας μειώθηκε κατά 7% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2022, ενώ η συνεισφορά των ΑΠΕ αυξήθηκε κατά 11%. Ειδικότερα, το μερίδιο του φυσικού αερίου τον Αύγουστο του 2023 ήταν στο 39%, σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2022 που ανήλθε στο 46%, ενώ αντίστοιχα το μερίδιο των ΑΠΕ διαμορφώθηκε στο 40% τον περασμένο Αύγουστο από 29% τον Αύγουστο του 2022.

– Η μέση ημερήσια εισαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας της Ελλάδας τον Αύγουστο του 2023 ανήλθε στις 26,609 MWh και η μέση μηνιαία εισαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας έφτασε τις 824,873 MWh, καταγράφοντας μειωμένες εισαγωγές σε σχέση με τον Ιούλιο του 2023. Ομοίως, η μέση ημερήσια εξαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας της Ελλάδας τον Αύγουστο του 2023 ανήλθε στις 14,682 MWh και η μέση μηνιαία εξαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας διαμορφώθηκε στις 455,131 MWh, καταγράφοντας αυξημένες εξαγωγές σε σχέση με τον Ιούλιο του 2023. Ωστόσο, η Ελλάδα παρέμεινε καθαρά εισαγωγός χώρα ηλεκτρικής ενέργειας τον Αύγουστο, με συνολικές
καθαρές εισαγωγές 369,742 MWh, μειωμένες κατά 55% σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2023.

– Οι συνολικές εισαγωγές φυσικού αερίου της Ελλάδας για τον Αύγουστο του 2023 ανήλθαν σε 4.6 TWh, μειωμένες κατά 13% σε μηνιαία βάση και κατά 16% σε
σύγκριση με τον Αύγουστο του προηγούμενου έτους. Η συνεισφορά του LNG τον περασμένο Αύγουστο κινήθηκε σε υψηλό ποσοστό, καλύπτοντας το 52% των
εισαγωγών, αναδεικνύοντας τον σημαντικό ρόλο που ήδη παίζει και αναμένεται να παίξει το εν λόγω καύσιμο τα επόμενα χρόνια στο πλαίσιο απεξάρτησης από το
ρωσικό φυσικό αέριο.

Comments are closed.