Γιατί οι ευέλικτοι χώροι εργασίας είναι πιο ανταγωνιστικοί στην ESG εποχή

Η υβριδική εργασία παρουσιάζει σημαντικά βιώσιμα οφέλη για ιδιοκτήτες και εργαζόμενους, όπως η μείωση εκπομπών CO2.

Η χρήση ευέλικτων χώρων εργασίας, όπως οι χώροι Spaces και Regus σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη που παρέχει η ΙWG στη χώρα μας, ήδη αποτελεί τάση και φαίνεται ότι θα αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερη αξία μέσα στα επόμενα χρόνια, επειδή η υβριδική εργασία μπορεί να βοηθήσει τις εταιρείες να επιτύχουν τους ESG στόχους τους με διάφορους τρόπους.

Στην πρόσφατη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (COP 26), βρέθηκε στο επίκεντρο η επιτακτική ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα από τις επιχειρήσεις στο θέμα αντιμετώπισης των ESG κινδύνων, με σκοπό να διαμορφώσουν μια στρατηγική πιο φιλική προς το περιβάλλον και την κοινωνία.

Ιδιαίτερο ρόλο στην επίτευξη των στόχων αυτών θα διαδραματίσει η προσαρμογή των εμπορικών ακινήτων, στα οποία οφείλονται σε ένα μεγάλο ποσοστό οι εκπομπές άνθρακα. Πιο συγκεκριμένα, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στους ευέλικτους χώρους μιας και συμβάλλουν στην μείωση των γραφειακών χώρων και κατ’ επέκταση μειώνουν το αποτύπωμα άνθρακα, στην μείωση των μετακινήσεων, στην δημιουργία περισσότερου προσωπικού χρόνου για τους εργαζομένους καθώς και στην μείωση του άγχους ενώ θα δημιουργηθούν περισσότερες ευκαιρίες για όσους βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές.

Χαμηλότεροι λογαριασμοί ενέργειας

Οι ευέλικτοι χώροι εργασίας συμβάλλουν στην μείωση του φυσικού χώρου που καταλαμβάνει ένας εταιρικός μισθωτής – και, κατά συνέπεια, μειώνεται το αποτύπωμα άνθρακα. Σε ένα ευέλικτο γραφείο, οι χώροι εργασίας είναι κοινόχρηστοι, επομένως απαιτείται μικρότερος χώρος και λιγότερα γραφεία, ειδικά εάν το προσωπικό εργάζεται από το σπίτι ή εκ περιτροπής σε ένα κεντρικό γραφείο μερικές φορές την εβδομάδα. Αυτό είναι σημαντικό, καθώς τα κτίρια αντιπροσωπεύουν το 39% των εκπομπών CO2 παγκοσμίως και, εκτός από τον άνθρακα που ενσωματώνεται στις κατασκευές, τα κτίρια γραφείων είναι σημαντικοί καταναλωτές ενέργειας τόσο για θέρμανση όσο και για κλιματισμό. Με τον τρόπο αυτό, οι ιδιοκτήτες ακινήτων που επινοικιάζουν τα κτίρια τους σε ευέλικτη βάση χρησιμοποιούν πιο αποτελεσματικά τα φυσικά τους περιουσιακά στοιχεία και προσφέρουν στους ενοικιαστές τους την ευκαιρία να βελτιώσουν την ενεργειακή τους απόδοση. Για παράδειγμα, η IWG έχει δεσμευτεί για μια συνεχή βελτίωση της βιώσιμης κατανάλωσης νερού και ενέργειας στα κτίρια της, επιτυγχάνοντας ετήσια μείωση της ενέργειας και των εκπομπών άνθρακα που υποβάλλονται στο “Πρόγραμμα Αποκάλυψης Άνθρακα” – το 2020, το κόστος φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας ανά σταθμό εργασίας ήταν 33% χαμηλότερο από τον αντίστοιχο για το 2016.

Βελτιωμένη ευεξία – οφέλη για το περιβάλλον και τους εργαζόμενους

Ως μέρος μιας υβριδικής στρατηγικής εργασίας, ο ευέλικτος χώρος εργασίας μπορεί επίσης να συμβάλλει στη μείωση των μετακινήσεων. Σύμφωνα με την οικονομική έρευνα “Regus 2019”, όταν επιτρέπουμε στους ανθρώπους να εργάζονται πιο κοντά στο σπίτι τους εξοικονομούνται κατά μέσο όρο 7.416 ώρες μετακίνησης ανά κέντρο της εταιρείας ετησίως, που ισοδυναμεί με 118 μετρικούς τόνους άνθρακα.

Οι μειωμένες μετακινήσεις παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στην ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής μιας και οι εργαζόμενοι δεν θα χρειάζεται να περνούν ατέλειωτες ώρες την ημέρα στο αυτοκίνητό ή στα ΜΜΜ. Αυτό συμβάλλει επίσης στα επίπεδα μείωσης του άγχους (Health in a Hurry report) ενώ βοηθάει στο να μοιράζονται οι ρόλοι φροντίδας των παιδιών ομοιόμορφα και να υπάρχουν καλύτερες ευκαιρίες για όσους βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές ή δυσκολεύονται να εργάζονται όλες τις ημέρες της εβδομάδας στο γραφείο.

Υψηλότερα πρότυπα για τις πόλεις και τους εργαζομένους – οφέλη για τους ιδιοκτήτες ακινήτων

Τα κτίρια που διαθέτουν υψηλή βαθμολογία σύμφωνα με τα προγράμματα BREEAM (Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method) ή LEED (Leadership in Energy and Environmental Design ) θα αποτελέσουν τα πρώτα που θα είναι έτοιμα για επενδύσεις. Μέσα από τα προγράμματα αυτά θα ανταμείβονται τα κτίρια που χρησιμοποιούν λιγότερη ενέργεια στην κατασκευή και τη λειτουργία τους, μειώνουν τα απόβλητα, εξοικονομούν νερό και ενσωματώνουν βιώσιμα υλικά. Όπως για παράδειγμα, ένα από τα κτίρια της IWG, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στην λίστα του προγράμματος BREEAM και συγκεντρώνει εξαιρετική βαθμολογία είναι το Spaces “Tour & Taxis” στις Βρυξέλλες. Το κτίριο αυτό επιτυγχάνει ουδετερότητα άνθρακα μέσω γεωθερμικής και ηλιακής ενέργειας και συλλέγει το νερό της βροχής για να ποτιστούν οι δέκα κήποι του.Επομένως μέσω της ευέλικτης εργασίας και της αναβάθμισης των κτιρίων με περιβαλλοντικές και ενεργειακές πιστοποιήσεις, οι ιδιοκτήτες θα αποκομίσουν πολλαπλά οφέλη για τις εταιρείες αλλά και τους εργαζόμενούς τους, ενώ οι πόλεις θα αποκτήσουν ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα και θα γίνουν πιο βιώσιμες για όλους.

 

Comments are closed.