Ποιες είναι οι καλύτερες πόλεις για τις επιχειρήσεις για το 2022;

Η λίστα περιλαμβάνει το Χονγκ Κονγκ, το Λονδίνο, το Παρίσι και τη Φρανκφούρτη.

Το παγκόσμιο οικονομικό κέντρο Χονγκ Κονγκ καταλαμβάνει την πρώτη θέση στην τελευταία κατάταξη των παγκόσμιων επιχειρηματικών πόλεων της Statista. Οι εκθέσεις της Statista Global Business Cities αξιολογούν οικονομικά σημαντικές πόλεις από όλο τον κόσμο με βάση τα πιο σημαντικά δεδομένα για τη λήψη αποφάσεων σε εταιρικό επίπεδο. Εκτός από το μέγεθος του πληθυσμού και το ΑΕΠ, πολλοί άλλοι παράγοντες παίζουν σημαντικό ρόλο στον προσδιορισμό του βαθμού στον οποίο μια πόλη είναι κατάλληλη ως τόπος εγκατάστασης επιχειρήσεων.

Ως εκ τούτου, ο συνολικός δείκτης βασίζεται σε έναν αριθμό επιμέρους δεικτών, η διάσταση “οικονομία” εξετάζει την οικονομική ισχύ και το επίπεδο ανάπτυξης της εκάστοτε πόλης. Η συνιστώσα “επιχειρηματικό περιβάλλον” εστιάζει στις υποδομές και τα logistics. Η διάσταση “κοινωνία” αναλύει την πληθυσμιακή ανάπτυξη, τους τομείς της εκπαίδευσης και του βιοτικού επιπέδου. Ο παράγοντας “χάρισμα” αναδεικνύει πτυχές όπως ο τουρισμός, ο πολιτισμός και το περιβάλλον. Η μητρόπολη του Χονγκ Κονγκ για παράδειγμα, λαμβάνοντας την πρώτη θέση, σημειώνει ιδιαίτερα καλή βαθμολογία στην κατηγορία “επιχειρηματικό περιβάλλον” συνολικά.

Η σημασία των πόλεων για την παγκόσμια οικονομία αυξάνεται και αυτό συνδέεται με το φαινόμενο της αστικοποίησης. Προς το παρόν, λίγο περισσότερο από το μισό του παγκόσμιου πληθυσμού ζει σε αστικές περιοχές. Το 1950, αυτό ίσχυε για λιγότερο από το ένα τρίτο όλων των πολιτών του κόσμου. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΟΗΕ, η τάση αυτή της “φυσικής αστικοποίησης” θα συνεχιστεί και τις επόμενες δεκαετίες. Μέχρι το 2050, μάλιστα, περισσότερα από τα δύο τρίτα του συνόλου των ανθρώπων αναμένεται ότι θα ζουν σε αστικές περιοχές.

Comments are closed.