Χ. Μεγάλου: Στοχεύουμε να αυξήσουμε τη βιώσιμη δραστηριότητα μας κατά 9 δισ. ευρώ

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς έδωσε το «παρών» στο Bloomberg ESG Forum: Demystifying The Green Agenda.

Στο Bloomberg ESG Forum: Demystifying The Green Agenda και συγκεκριμένα στο πάνελ με θέμα «Perspectives: The rise and rise of the green agenda» συμμετείχε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου.

Στην τοποθέτησής του ο Χ. Μεγάλου, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι: «Σε συνδυασμό με τις χρηματοοικονομικές μας επιδιώξεις τα θέματα Περιβάλλοντος, Κοινωνίας, Εταιρικής Διακυβέρνησης (ESG) αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της λειτουργίας της Τράπεζας Πειραιώς. Υλοποιώντας αυτή τη στρατηγική μας επιλογή, συνεχώς εντάσσουμε στις δραστηριότητές μας υποδομές, πολιτικές και στρατηγικές, που ενσωματώνουν βέλτιστα κριτήρια Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Εταιρικής Διακυβέρνησης (ESG). Έτσι, θα μεγιστοποιήσουμε τη συμβολή μας στην επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού για το Κλίμα και των Στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Για την περίοδο 2022-2025 στοχεύουμε να αυξήσουμε τη βιώσιμη τραπεζική μας δραστηριότητα κατά περίπου 9 δισ. ευρώ».

Αναφερόμενος στις επιχειρήσεις που δανειοδοτεί η Τράπεζα με προνομιακούς όρους για την εφαρμογή κριτηρίων ESG, ο κ. Μεγάλου είπε ότι «οι εταιρείες μπορεί να έχουν διαφορετικές στρατηγικές, αλλά εστιάζουν όλο και περισσότερο στο πώς χτίζουμε την ικανότητα αλλαγής και προσαρμογής έτσι ώστε να επιταχύνουν το θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία και στο περιβάλλον. Η πολυπλοκότητα στην επίτευξη των ESG στόχων, είπε, θα απαιτήσει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση μετασχηματισμού και υψηλό επίπεδο ενδυνάμωσης και τεχνογνωσίας». Ανέφερε μάλιστα ως παράδειγμα την εταιρεία Matrix Pack που χρηματοδότησε η Τράπεζα με ένα από τα πρώτα Sustainability Linked Loans, η οποία όπως είπε «είδε την πρόκληση του ESG ως ευκαιρία και επένδυσε στη μετατροπή της παραγωγής της σε «πράσινη» και συγκεκριμένα από πλαστικά καλαμάκια, σε χάρτινα».

Ο Χ. Μεγάλου επισήμανε ότι η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τον τρόπο λειτουργίας της οικονομίας μας και αυτό συμβαίνει ως αποτέλεσμα δύο ειδών κινδύνου:

  • τα φυσικά ρίσκα ενός μεταβαλλόμενου κλίματος, συμπεριλαμβανομένων συχνότερων ακραίων καιρικών φαινομένων όπως πλημμύρες, ξηρασίες και πυρκαγιές.
  • τα ρίσκα που σχετίζονται με την επίπτωση της μετάβασης σε μια οικονομία με ουδέτερο ισοζύγιο εκπομπών άνθρακα.

Ο CEO της Τρ. Πειραιώς τόνισε ότι η μέτρηση και η παρακολούθηση αυτών των κινδύνων είναι επίσης σημαντική για την Τράπεζα για τη διασφάλιση των περιουσιακών της στοιχείων. Η καλύτερη κατανόηση των ιδιαίτερων κινδύνων που σχετίζονται με το κλίμα μας βοηθά επίσης να κατανοήσουμε τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που μπορούμε να αναλάβουμε. «Στην Τράπεζα Πειραιώς, διαμορφώνουμε μεθοδολογίες και εργαλεία για την εκτίμηση των κλιματικών και περιβαλλοντικών κινδύνων των πελατών μας και αναπτύσσουμε στρατηγικές λύσεις από κοινού για την αντιμετώπισή τους. Οι επενδύσεις που προσανατολίζονται στα θέματα Περιβάλλοντος, Κοινωνίας, Εταιρικής Διακυβέρνησης (ESG) έχουν γνωρίσει απίστευτη άνοδο λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος των κοινωνιών, των κυβερνήσεων και των καταναλωτών στον αντίκτυπο των λειτουργιών των εταιρειών. Ακόμη, οι επενδυτές και τα στελέχη έχουν συνειδητοποιήσει ότι μια δυνατή ESG στρατηγική, μπορεί να διασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη επιτυχία μιας εταιρείας».

Comments are closed.