Δημήτρης Καζάζογλου-Σκούρας (Alpha Bank): Οι τράπεζες θα παίξουν κρίσιμο ρόλο στην «πράσινη» μετάβαση

«Η αλλαγή του τρόπου σκέψης είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για τη μετάβαση της οικονομίας στη βιωσιμότητα» τόνισε ο ESG Coordinator του Ομίλου Alpha Bank.

Στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι τράπεζες στην ενσωμάτωση των κριτηρίων ESG και στον ρόλο  που αναλαμβάνουν ως φορέας αλλαγής προς την πράσινη μετάβαση, αναφέρθηκε ο Δημήτρης  Καζάζογλου-Σκούρας, ESG Coordinator του Ομίλου Alpha Bank, μιλώντας στο συνέδριο Global Sustain – ESG & Sustainability Forum 2022.

Η σημασία της υιοθέτησης κριτηρίων βιωσιμότητας καθίσταται ολοένα και πιο σημαντική για τις  τράπεζες, σημείωσε ο κ. Καζάζογλου-Σκούρας, καθώς, τόσο οι ρυθμιστικές και εποπτικές αρχές, το κράτος και  τα διεθνή πρότυπα, σε θεσμικό επίπεδο όσο και οι επενδυτές και το κοινό γενικότερα ασκούν πίεση στα  χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για την άμεση υιοθέτηση των κριτηρίων ESG, τα οποία θεωρούν ως το κύριο  εργαλείο για τη μετάβαση στην πράσινη οικονομία.

Η ενσωμάτωση των ESG κριτηρίων αποτελεί πολυδιάστατη πρόκληση για τα τραπεζικά ιδρύματα καθώς και για  τους πελάτες τους, τόνισε ο κ. Καζάζογλου-Σκούρας. Υπογράμμισε δε, ότι η αξιολόγηση κλιματικών και  περιβαλλοντικών κινδύνων στη δανειοδοτική διαδικασία, δημιουργεί ιδιαίτερες απαιτήσεις ως προς τη  συλλογή και ανάλυση νέων δεδομένων, πολλά εκ των οποίων οι πελάτες δεν είναι ακόμα σε θέση να  διαθέσουν. Σε αυτή την κατεύθυνση τόνισε ότι οι τράπεζες «θα πρέπει κατ’ αρχήν να θεσπίσουν πολιτικές  αξιολόγησης κλιματικού κινδύνου, και σε συνέχεια να βρίσκονται σε εγρήγορση για να εμπλουτίζουν και να  ανανεώνουν τα κριτήριά τους ανάλογα με τα νέα δεδομένα που λαμβάνουν».

Ωστόσο, η μεγαλύτερη πρόκληση για τον τραπεζικό κλάδο, σημείωσε, «είναι να αλλάξουμε τον τρόπο που  σκεφτόμαστε», καθώς «σε αυτόν τον συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο που ζούμε, τομείς που μέχρι σήμερα  αποτελούσαν κοινό τόπο για επενδύσεις θα υποστούν σημαντικούς κινδύνους στο μέλλον, ενώ άλλοι  

κλάδοι μπορεί να εξελιχθούν σε νέους πυρήνες ανάπτυξης. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, το σημαντικότερο είναι  να διαβάσουμε το μέλλον και να αξιολογήσουμε τις επερχόμενες αλλαγές».

«Στην Alpha Bank, κατ’ αρχήν επανασχεδιάσαμε τις δομές διακυβέρνησης της Βιωσιμότητας σε  επίπεδο Ομίλου, προκειμένου να διασφαλίσουμε την βέλτιστη ενσωμάτωση των Αρχών Υπεύθυνης  Τραπεζικής σε όλα τα επίπεδα και τις δραστηριότητές μας» 

Στο νέο οικονομικό περιβάλλον που διαμορφώνεται, οι τράπεζες θα παίξουν κρίσιμο ρόλο κατά τη μετάβαση της οικονομίας στη βιωσιμότητα, αφενός χρηματοδοτώντας νέες υποδομές αειφορίας,  αφετέρου δε, αναπτύσσοντας χρηματοδοτικά εργαλεία, που θα βοηθήσουν τους πελάτες τους να  επενδύσουν στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματός τους. Σε αυτή την κατεύθυνση,  πρόσθεσε, οι τράπεζες πρέπει να αναπτύξουν στρατηγικές που να υιοθετούν κριτήρια βιωσιμότητας, προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες της Ελληνικής οικονομίας, προσθέτοντας ότι στην Alpha Bank «πολύ νωρίς, επανασχεδιάσαμε τις δομές διακυβέρνησης της Βιωσιμότητας σε επίπεδο Ομίλου,  προκειμένου να διασφαλίσουμε τη βέλτιστη λήψη αποφάσεων, με γνώμονα την ενσωμάτωση των  Αρχών Υπεύθυνης Τραπεζικής σε όλα τα επίπεδα της Τράπεζας».

Τέλος ο κ. Καζάζογλου-Σκούρας σημείωσε ότι «η Alpha Bank, ως ενεργό μέλος του UNEP FI (United Nations  Environment Programme Finance Initiative), έχει προσυπογράψει από το 2019 τις Αρχές Υπεύθυνης  Τραπεζικής (PRB) και τις ενσωματώνει στις δραστηριότητές της, θεσπίζοντας συγκεκριμένους στόχους που θα παράγουν θετικό αντίκτυπο για την κοινωνία και το περιβάλλον».

Comments are closed.