Vienna Tech for Green: Η Huawei βάζει τέλος στις εκπομπές άνθρακα

Οι διοργανωτές βλέπουν ήδη την ευκαιρία για αλλαγή υπό το πρίσμα της οπτικής του Charles Darwin για την ανθρωπότητα.

Το φετινό συνέδριο ήταν αφιερωμένο στο σύνθημα «Πλοήγηση μέσα από την αβεβαιότητα» και τόνισε τις ευκαιρίες που προσφέρουν η ψηφιοποίηση και η τεχνολογία για βιώσιμες και κοινωνικές εξελίξεις. Οι διοργανωτές βλέπουν ήδη την ευκαιρία για αλλαγή υπό το πρίσμα της οπτικής του Charles Darwin για την ανθρωπότητα: «Δεν είναι το ισχυρότερο από τα είδη που επιβιώνουν, ούτε το πιο έξυπνο, αλλά αυτό που ανταποκρίνεται περισσότερο στην αλλαγή». Η Huawei συμμερίζεται αυτή την άποψη και παρουσίασε ένα όραμα για ένα μέλλον με πράσινη τεχνολογία. Επιπλέον, η Huawei, η UNIDO και το DARWIN’s CIRCLE, οι οποίες εκπροσωπούν επιχειρηματικές εταιρείες, διεθνείς οργανισμούς και ΜΚΟ, καλούν εταιρείες από διάφορες βιομηχανίες να συμμετάσχουν στην κοινή συμμαχία “Vienna Tech for Green”.

Οι Καινοτόμες Τεχνολογίες ΤΠΕ Ενδυναμώνουν την Πράσινη Ανάπτυξη

Η κεντρική ομιλία από την Huawei δόθηκε από τον Radosław Kędzia, Huawei CEE & Nordic Europe Region, με τίτλο “Το βιώσιμο μέλλον είναι το “Tech For Green”. Η Huawei ευθυγραμμίζεται ενεργά με τους στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης  των Ηνωμένων Εθνών και σκοπεύει να προωθήσει την ψηφιακή ένταξη, την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος ως μέρος της στρατηγικής της για τη βιωσιμότητα. «Οι ΤΠΕ είναι ένας παράγοντας βιωσιμότητας», είπε ο Radoslaw Kedzia στην παρουσίασή του. «Ως κορυφαίος πάροχος υποδομών ΤΠΕ και έξυπνων συσκευών στον κόσμο, πιστεύουμε ότι η τεχνολογία ΤΠΕ θα διαδραματίσει βασικό ρόλο στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) του ΟΗΕ». Προκειμένου να παρακινήσει άλλους φορείς λήψης αποφάσεων από διαφορετικούς τομείς με αυτήν την προσπάθεια, ο Kedzia παρουσίασε το Vienna Tech for Green Coalition μαζί με τον Marco Kamiya, Επικεφαλής του Τμήματος Καινοτομίας και Ψηφιοποίησης της UNIDO, και τον Nikolaus Pelinka, ιδρυτή του DARWIN’s CIRCLE.

Αξιωματούχος του ΟΗΕ παρουσίασε ένα σύστημα δεικτών ενεργειακής απόδοσης NCIe που προτείνει η ITU

«Η σημερινή εκδήλωση παρουσίασε και μοιράστηκε καινοτόμες ιδέες για την προστασία του περιβάλλοντος αξιοποιώντας υψηλή τεχνολογία», δήλωσε ο Nikolaus Pelinka, ιδρυτής του DARWIN’s CIRCLE. «Αντιμετωπίζοντας την παγκόσμια πρόκληση της κλιματικής αλλαγής και της απώλειας της βιοποικιλότητας, όλοι έχουμε έναν ρόλο να παίξουμε και οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να μας βοηθήσουν σε μεγάλο βαθμό στην εύρεση λύσεων». Για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής, οι οποίες δεν πρέπει να υποτιμηθούν, η UNIDO, η Huawei και το DARWIN’s CIRCLE καλούν εταιρείες από διαφορετικούς κλάδους να ενώσουν τις δυνάμεις τους. Μετά την ανακοίνωση, πραγματοποιήθηκε συζήτηση για το πώς η τεχνολογία θα μπορούσε να προωθήσει την πράσινη ανάπτυξη. Στη συζήτηση συμμετείχαν εκπρόσωποι των Meta, Amazon Web Services, Maganta Telekom, ClimaTech, FARM.NOW, OBB, TECHHOUSE κ.λπ.

«Οι τεχνολογίες ΤΠΕ διαδραματίζουν βασικό ρόλο στη διατήρηση της φύσης και στην ενδυνάμωση της πράσινης ανάπτυξης. Ένα βιώσιμο μέλλον απαιτεί τη συνεχή υποστήριξη και τις κοινές προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας στο σύνολό της.  Επιπλέον, τα μέλη του Τομέα Τυποποίησης Τηλεπικοινωνιών της Ένωσης Διεθνών Τηλεπικοινωνιών πρόκειται να εισαγάγουν, στο επερχόμενο COP27, την πρόσφατα δημοσιευμένη μέτρηση Ενέργειας Έντασης Ανθρακούχου Δικτύου (NCIe), μια συστηματική προσέγγιση για την παρακολούθηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Αυτό θα υποστηρίξει τη βιομηχανία ΤΠΕ ώστε να επικεντρωθεί στην πρόοδο της απαλλαγής από τις εκπομπές άνθρακα», δήλωσε ο Marco Kamiva.

Comments are closed.