KPMG και Microsoft: Συνεργασία για την κυκλοφορία νέων ψηφιακών λύσεων ESG για επιχειρήσεις

Με βάση την επένδυση της KPMG ύψους 5 δισ. στην τεχνολογία, τους ανθρώπους και την καινοτομία καθώς και την επένδυση στην επιτάχυνση των παγκόσμιων ψηφιακών λύσεων για ζητήματα ESG, οι παραπάνω πρωτοβουλίες επεκτείνονται στη μακρόχρονη συμμαχία μεταξύ της KPMG και της Microsoft.

Η KPMG συνεργάζεται με τη Microsoft σε μια σειρά από καινοτόμες νέες λύσεις προκειμένου να στηρίξουν τις επιχειρήσεις στο ταξίδι τους σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης (ESG).

Με βάση την επένδυση της KPMG ύψους 5 δισ. στην τεχνολογία, τους ανθρώπους και την καινοτομία καθώς και την επένδυση στην επιτάχυνση των παγκόσμιων ψηφιακών λύσεων για ζητήματα ESG, οι παραπάνω πρωτοβουλίες επεκτείνονται στη μακρόχρονη συμμαχία μεταξύ της KPMG και της Microsoft, με στόχο να προσφέρουν στους πελάτες χρήσιμες πληροφορίες και υποστήριξη βάσει δεδομένων – από την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων έως την εφαρμογή πιο βιώσιμων στρατηγικών ανάπτυξης.

Στον πυρήνα των νέων προϊόντων ESG βρίσκεται το Microsoft Cloud for Sustainability, που ενοποιεί την ευφυΐα δεδομένων (data intelligence) και ενισχύει τη διαχείριση βιωσιμότητας για τους οργανισμούς σε διάφορα στάδια του ESG ταξιδιού τους. Το νέο KPMG Circularity Tracker προσφέρει ακόμη μεγαλύτερη εμβάθυνση, βοηθώντας στην αυτοματοποίηση της συλλογής δεδομένων από διαφορετικές πηγές και στην εκτέλεση υπολογισμών δεδομένων βάσει μοντέλων με χρήση προτύπων, κανονιστικών μετρήσεων αναφοράς και παγκοσμίως αποδεκτών πλαισίων μέτρησης για την απόδοση της κυκλικότητας – μεταξύ τους οι Δείκτες Κυκλικής Μετάβασης (CTI) από το World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). Πέρα από τη μέτρηση και την παρακολούθηση της κυκλικότητας σε κάθε επίπεδο μιας επιχείρησης, από προϊόντα και τοποθεσίες έως υλικά και άλλες παραμέτρους, το KPMG Circularity Tracker παρέχει επίσης συγκρίσεις μεταξύ προϊόντων και συμπεράσματα σχετικά με τον τρόπο μείωσης της χρήσης πρωτογενών πόρων και της παραγωγής αποβλήτων.

Εν όψει της κυκλοφορίας του KPMG Circularity Tracker, οι εταιρείες της KPMG σε όλο τον κόσμο κάνουν ήδη χρήση του Microsoft Sustainability Manager. Η KPMG Σουηδίας συνεργάζεται με τη Microsoft για την παροχή μιας τεχνολογικής λύσης δημιουργίας αναφορών σε σχέση με θέματα ESG για τον διεθνή όμιλο δασοκομίας Södra. Η Södra μετατρέπει την πρώτη ύλη του ξύλου σε περιβαλλοντικά έξυπνα προϊόντα για την παγκόσμια αγορά. Ο όμιλος χρησιμοποιούσε μέχρι τώρα μη αυτόματες και χρονοβόρες διαδικασίες για τη συλλογή, ανάλυση και αναφορά των δεδομένων βιωσιμότητας. Οι ψηφιακές λύσεις που προσφέρονται από την KPMG στη Σουηδία και η Microsoft μπορούν να βοηθήσουν τη Södra να αφιερώνει περισσότερο χρόνο στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων και σε πιο λεπτομερή ανάλυση και σχεδιασμό.

«Η KPMG και η Microsoft συνεργάζονται και δημιουργούν μαζί μας μια λύση σε ένα μοναδικό έργο που θα βοηθήσει στην εκπλήρωση της περιβαλλοντικής φιλοδοξίας της Södra να πρωτοστατήσει στο ταξίδι της κοινωνίας προς την κλιματική ουδετερότητα. Στόχος μας με το νέο εργαλείο είναι να έχουμε στη διάθεσή μας πληροφορίες σχετικά με τη βιωσιμότητα που θα μας επιτρέψουν να πάρουμε εγκαίρως και με διαφάνεια τις επιχειρηματικές μας αποφάσεις. Με το Microsoft Cloud for Sustainability και την επιχειρηματική τεχνογνωσία των επαγγελματιών της KPMG, είμαστε σε θέση να κάνουμε μεγάλα βήματα προς την επίτευξη αυτών των φιλοδοξιών», σημείωσε ο Cristian Brolin, CDO, Södra.

Η KPMG στις ΗΠΑ κυκλοφόρησε πρόσφατα μια λύση διαχείρισης και ανάλυσης δεδομένων ESG και κλίματος, που αξιοποιεί το Microsoft Cloud for Sustainability και το Microsoft Azure βοηθώντας τους πελάτες να εξάγουν δεδομένα από πολλαπλές πηγές και να τα ενσωματώνουν σε έναν κεντρικό κόμβο προκειμένου να οδηγηθούν σε πολύτιμα συμπεράσματα για τα ESG. Η ενσωμάτωση του Microsoft Cloud for Sustainability στη λύση δεδομένων και αναφορών ESG της KPMG θα επιτρέψει στους πελάτες να αξιοποιήσουν δεδομένα υψηλής ποιότητας για τη λήψη αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο.

Ο John McCalla-Leacy, Head of Global ESG της KPMG, σχολιάζει σχετικά «Στην καρδιά της
παγκόσμιας συμμαχίας της KPMG με τη Microsoft βρίσκεται η κοινή επιθυμία και το πάθος να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να κάνουν το σωστό και να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις τους ώστε να είναι πιο βιώσιμες. Η άποψή μου είναι ότι εισερχόμαστε σε μια νέα φάση στον εταιρικό κόσμο όπου οι αίθουσες συνεδριάσεων λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τα θέματα ESG και επιθυμούν να εφαρμόσουν λύσεις που μπορούν να μειώσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, αυξάνοντας παράλληλα την κοινωνική ισότητα και διαφάνεια. Συχνά το μεγαλύτερο εμπόδιο για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η απουσία κατανόησης σχετικά με τους τρόπους συλλογής πραγματικά χρήσιμων δεδομένων και χρήσης αυτών των πληροφοριών για την πραγματοποίηση θετικών αλλαγών. Καθώς οι εταιρείες της KPMG κάνουν το επόμενο βήμα στη συμμαχία μας με τη Microsoft, είμαι βέβαιος ότι, μαζί με τους επαγγελματίες και πελάτες της KPMG, μπορούμε να προχωρήσουμε προς ένα μοντέλο που δίνει τη δυνατότητα στους επικεφαλής των επιχειρήσεων να παίξουν έναν πιο ισχυρό και ενεργό ρόλο στη δημιουργία ενός βιώσιμου μέλλοντος για όλους.»

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να συνεργαζόμαστε με την KPMG για να προσφέρουμε καινοτόμες λύσεις στο Microsoft Cloud for Sustainability που βοηθούν τους πελάτες να ενοποιήσουν την ευφυΐα των δεδομένων τους και να εξάγουν συμπεράσματα σχετικά με το συνολικό τους αποτύπωμα άνθρακα», αναφέρει η Shelly Blackburn, Αντιπρόεδρος, Cross Solutions, Microsoft. «Το KPMG Circularity Tracker μπορεί να δώσει τη δυνατότητα στους πελάτες να αναπτύξουν και να εκτελέσουν ισχυρές στρατηγικές για την επίτευξη των ESG στόχων τους».

Comments are closed.