ΜΕΓΑ: Διεθνείς πιστοποιήσεις επισφραγίζουν τις δεσμεύσεις της στη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Η 100% ελληνική εταιρεία - leader στον τομέα προσωπικής υγιεινής στην Ελλάδα εφαρμόζει υπεύθυνη περιβαλλοντική στρατηγική, με σημαντικές πρωτοβουλίες και διαφανείς διαδικασίες, ελεγμένες από αξιόπιστους διεθνείς φορείς πιστοποίησης.

Η ΜΕΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε., υιοθετώντας τις αρχές της Κυκλικής Οικονομίας, έχει εστιάσει στη συστηματική μείωση των υλικών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία (πρώτες ύλες, συσκευασίες, αναλώσιμα, νερό κλπ.), στη μείωση του παρθένου πλαστικού και στη χρήση ανακυκλώσιμων και ανακυκλωμένων υλικών συσκευασίας, στην 100% χρήση πράσινης ενέργειας, στη βέλτιστη αξιοποίηση των αποβλήτων των παραγωγικών διαδικασιών, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει τις πρωτοβουλίες Βιώσιμης Ανάπτυξης, με στόχο πάντα ένα θετικό περιβαλλοντικό πρόσημο.

Η 100% ελληνική εταιρεία – leader στον τομέα προσωπικής υγιεινής στην Ελλάδα εφαρμόζει υπεύθυνη περιβαλλοντική στρατηγική, με σημαντικές πρωτοβουλίες και διαφανείς διαδικασίες, ελεγμένες από αξιόπιστους διεθνείς φορείς πιστοποίησης.

Πράσινο Πιστοποιητικό – Εγγυήσεις Προέλευσης 100% Πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας. Η ΜΕΓΑ έχει λάβει το Πράσινο Πιστοποιητικό που διασφαλίζει ότι το σύνολο της ηλεκτρικής ενέργειας που προμηθεύεται προέρχεται σε ποσοστό 100% από Σταθμούς Παραγωγής Πράσινης Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Επένδυση σε μεγάλο έργο εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων. Η εταιρεία προχώρησε πρόσφατα στην εγκατάσταση ενός εκσυγχρονισμένου φωτοβολταϊκού συστήματος ονομαστικής ισχύος 3MWp στις οροφές κτιρίων της μονάδας της στις Αχαρνές Αττικής. Με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών τελευταίας τεχνολογίας, σε μια συνολική έκταση 25.000 τετραγωνικών μέτρων, η ΜΕΓΑ αξιοποιεί πλέον την ηλιακή ενέργεια για την παραγωγή των προϊόντων της με μικρότερο περιβαλλοντικό αντίκτυπο, στρέφοντας, παράλληλα, το παραγωγικό της μοντέλο προς ένα ανθρακικά ουδέτερο μέλλον.

Πιστοποίηση FSC & PEFC. Η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί με τα πρότυπα αειφορικής διαχείρισης FSC (Forest Stewardship Council) και PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification). Η διαδικασία πιστοποίησης ξεκινάει από το δάσος και συνεχίζεται με αυστηρές προδιαγραφές στα στάδια της αλυσίδας παραγωγής, εξασφαλίζοντας για τους τελικούς καταναλωτές τη σιγουριά ότι αγοράζουν προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον.

Πιστοποιητικό Αειφορίας CHEP, ένα Πιστοποιητικό Βιωσιμότητας για την Προστασία του Περιβάλλοντος και την Προώθηση ενός Βιώσιμου Μοντέλου Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Μέσω του πιστοποιητικού αυτού η ΜΕΓΑ ενισχύει σημαντικά την συμβολή της στην εξοικονόμηση δασικών πόρων, στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα καθώς επίσης και των αποβλήτων.

Πιστοποίηση Zero Waste to Landfill (ZWTL) H ΜΕΓΑ κατέχει τη διεθνή πιστοποίηση Zero Waste to Landfill, σε επίπεδο «Platinum», καθώς εντός του έτους 2021 η μονάδα παραγωγής της πέτυχε ποσοστό 99,8% ανακύκλωσης και ενεργειακής αξιοποίησης.

100% ανακυκλώσιμες συσκευασίες και αύξηση χρήσης σακουλών από ανακυκλωμένο πλαστικό σε ποσοστό 30%, σε συνεργασία με πιστοποιημένους προμηθευτές για χρήση ανακυκλωμένου πιστοποιημένου υλικού, με βάση τις απαιτήσεις του προτύπου RecyClass, του σημαντικότερου πιστοποιητικού ιχνηλασιμότητας πλαστικών, με διαφάνεια σε όλη την αλυσίδα αξίας.

Πιστοποίηση Rafcycle – Ανακύκλωση Ταινιών Σιλικόνης. Η ΜΕΓΑ είναι κάτοχος του πιστοποιητικού ανακύκλωσης των ταινιών σιλικόνης που προκύπτουν από την παραγωγική δραστηριότητα των μηχανών. Η συγκεκριμένη δράση ξεκίνησε το 2021 και πραγματοποιείται στα πλαίσια της αποδοτικότερης διαχείρισης των παραγόμενων παραπροϊόντων, ενώ το 2022 ανακυκλώθηκαν 42 τόνοι σιλικινόχαρτου.

Πιστοποιήσεις ISO. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία έχει λάβει τις παρακάτω πιστοποιήσεις
ISO:

– ISO 14064-1 (Σύστημα μέτρησης Ανθρακικού Αποτυπώματος)
– ISO 14001 (Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης)
– ISO 50001 (Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας)
– ISO 45001 (Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία)

Τέλος, η ΜΕΓΑ έχει πιστοποιηθεί με τα παρακάτω πρότυπα:

Πιστοποιητικό COSMOS- Standard και and Beauty Standard της Soil Association για την πιστοποίηση των βιολογικών και των φυσικών προϊόντων καλλυντικών, που διασφαλίζουν ότι η διαδικασία διαχείρισης ενός προϊόντος από το «χωράφι στο ράφι» έχει τύχει δίκαιης μεταχείρισης (treated fairly).

Πιστοποιητικό GOTS, το οποίο ορίζει υψηλού επιπέδου περιβαλλοντικά κριτήρια σε όλο το μήκος της παραγωγικής αλυσίδας. Επίσης περιέχει και κοινωνικά κριτήρια.

Πιστοποιητικό OEKO-TEX Standard 100, το οποίο αποτελεί μια ολοκληρωμένη πιστοποίηση για όλα τα στάδια παραγωγής παραγωγής προϊόντων της ΜΕΓΑ, όπως βρεφικές πάνες Babylino, σερβιέτες – σερβιετάκια EveryDay, έτσι ώστε να εξασφαλίσει ότι το τελικό προϊόν δεν περιέχει βλαβερές χημικές ουσίες.

Δεσμεύσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης:

– H ΜΕΓΑ αναγνωρίζοντας τη σημασία της «Ατζέντας 2030» και τους 17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ, έχει εντάξει στην μακροπρόθεσμη στρατηγική πλήρως εναρμονισμένους στόχους βιωσιμότητας (https://sdgs.un.org/goals)

– Η ΜΕΓΑ υποστηρίζει τις 10 αρχές του Σύμφωνου “Global Compact” του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις συνθήκες εργασίας, την προστασία του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της διαφθοράς (https://www.unglobalcompact.org/)

– Η ΜΕΓΑ έχει υιοθετήσει τις παγκόσμιες κατευθυντήριες γραμμές συγγραφής απολογισμών Βιώσιμης Ανάπτυξης «GRI» (https://www.globalreporting.org/standards)

– Η ΜΕΓΑ είναι πρεσβευτής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας, ο οποίος αποτελεί ένα δομημένο σύστημα αναφοράς ως προς τη διαφάνεια και την αυτοδέσμευση των Οργανισμών στα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας. (https://greekcode.sustainablegreece2020.com)

Η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί μέρος της κουλτούρας και της φιλοσοφίας της ΜΕΓΑ, καθώς ήδη εδώ και χρόνια προσέφερε μια πλήρη γκάμα προϊόντων προσωπικής υγιεινής άριστης ποιότητας, εξαιρετικών ιδιοτήτων φιλικότητας προς το δέρμα, σχεδιασμένα με σεβασμό στο περιβάλλον. Mε το Στρατηγικό Πρόγραμμα Βιωσιμότητας ΑCT GREEN, η ΜΕΓΑ κατήρτισε ένα πρόγραμμα εντατικοποίησης των περιβαλλοντικών δεσμεύσεών της, με μετρήσιμους στόχους και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Στα πλαίσια αυτού, στοχεύει στη δημιουργία θετικού αντικτύπου βιωσιμότητας, μέσω του ουσιαστικού επανασχεδιασμού των διαδικασιών και προϊόντων της (REDESIGN), υιοθετώντας τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, επιτυγχάνοντας σημαντικά επίπεδα επαναχρησιμοποίησης υλικών (RECYCLE) και εξοικονόμησης πόρων (REDUCE).

Comments are closed.