Περιφέρεια Αττικής: Μείωσε κατά 25% την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας

Η μείωση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας οφείλεται σε μια σειρά από δράσεις που υλοποίησε η Περιφέρεια Αττικής

Ιδιαίτερα θετικά είναι τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων της Περιφέρειας Αττικής στο πλαίσιο του εθνικού στόχου εξοικονόμησης ενέργειας ο οποίος ετέθη με αφορμή την ενεργειακή κρίση. Συγκεκριμένα η Περιφέρεια Αττικής πέτυχε μείωση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κατά 24,87%. Μάλιστα το ποσοστό αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο από το στόχο 10% που έχει τεθεί για το δημόσιο τομέα.

Η μείωση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας οφείλεται σε μια σειρά από δράσεις που υλοποίησε η Περιφέρεια Αττικής, όπως:

-Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων ατμών νατρίου με φωτιστικά τύπου LED, με εξοικονόμηση ενέργειας περίπου στο 64%.

-Αντικατάσταση φωτεινών σηματοδοτών που φέρουν λαμπτήρα πυράκτωσης με αντίστοιχους LED, με σημαντική μείωση στην κατανάλωση ενέργειας.

-Εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια και εγκαταστάσεις της Περιφέρειας.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γ. Πατούλης, δήλωσε σχετικά: «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με τα αποτελέσματα εξοικονόμησης ενέργειας που πέτυχε η Περιφέρεια Αττικής. Η μείωση κατανάλωσης κατά 24,87% είναι ένα σημαντικό επίτευγμα στο οποίο φτάσαμε με την υλοποίηση ενός συγκεκριμένου στρατηγικού σχεδιασμού.
Οι δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας που υλοποιήσαμε κατά τη τρέχουσα περίοδο της θητείας μας έχουν πολλαπλά οφέλη, όχι μόνο για την Περιφέρεια Αττικής, αλλά και για τους πολίτες. Μεταξύ άλλων, πετύχαμε τη μείωση του κόστους της ενέργειας, ενώ παράλληλα συμβάλαμε στην προστασία του περιβάλλοντος και στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου».

Comments are closed.