Ετήσιος Απολογισμός Βιωσιμότητας της United Group

Σημαντικά βήματα προόδου στους τομείς περιβαλλοντικής και κοινωνικής υπευθυνότητας

Η United Group, ο κορυφαίος πάροχος τηλεπικοινωνιών και μέσων ενημέρωσης της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και μητρική εταιρεία της Nova, ανακοινώνει τη δημοσίευση του Απολογισμού Βιωσιμότητας για το 2022, ο οποίος καταδεικνύει τη σταθερή δέσμευση της United Group για περιβαλλοντική διαχείριση, κοινωνική ευθύνη και βιώσιμες επιχειρηματικές πρακτικές.

Τα βασικά επιτεύγματα του 2022 περιλαμβάνουν:

  • Δέσμευση για καθαρές μηδενικές εκπομπές σε όλη την αλυσίδα αξίας μας μέχρι το 2040.
  • Βελτίωση κατά 17% της ενεργειακής απόδοσης το 2022 και μείωση κατά 19% των εκπομπών στα scope 1 και 2 από το 2020.
  • 109,532 MWh ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας παραγόμενη από δικές μας πηγές, που αντιπροσωπεύει πάνω από το ένα τέταρτο της συνολικής μας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.
  • Ανακύκλωση πάνω από 736 τόνων μπαταριών, καλωδίων και ηλεκτρικού εξοπλισμού.
  • Κάλυψη άνω του 52% των ηγετικών ρόλων του Ομίλου από γυναίκες.

Η United Group αναγνωρίζει τη σημασία της διαφάνειας και της λογοδοσίας για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων ζητημάτων της κλιματικής αλλαγής, της κοινωνικής ισότητας και της εταιρικής υπευθυνότητας. Παράλληλα, η United Media, η κορυφαία εταιρεία μέσων ενημέρωσης στην περιοχή, εκπέμπει 55 κανάλια σε 8 χώρες, που φτάνουν σε πάνω από 40 εκατομμύρια τηλεθεατές και αντιπροσωπεύει την ανεξάρτητη, ποιοτική δημοσιογραφία. Τα παραπάνω εντάσσονται στη διαρκή δέσμευση της United Group να προωθεί και να υπερασπίζεται την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, συμπεριλαμβανόμενης της ελευθερίας του Τύπου, διαδραματίζοντας ζωτικό ρόλο στην καταπολέμηση των “ψευδών ειδήσεων”.

Ο Ετήσιος Απολογισμός Βιωσιμότητας παρέχει στους ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των πελατών, των επενδυτών και των εταίρων μας, σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τις πρωτοβουλίες, τα επιτεύγματα και τις συνεχείς προσπάθειες της εταιρείας για θετικό αντίκτυπο. Κατά τη διάρκεια του 2022 η United Group σημείωσε σημαντική πρόοδο στους ακόλουθους τομείς:

  • Περιβαλλοντικές Πρωτοβουλίες: H United Group έχει αναλάβει δράσεις για την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος, όπως μέτρα ενεργειακής απόδοσης, προγράμματα μείωσης αποβλήτων και η προώθηση και ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
  • Κοινωνική Υπευθυνότητα: Η United Group έχει αναπτύξει ολοκληρωμένες πολιτικές για την προώθηση της διαφορετικότητας, της ισότητας και της ενσωμάτωσης στο εργατικό δυναμικό του, καθώς και για την υποστήριξη πρωτοβουλιών για τη στήριξη των τοπικών κοινοτήτων. Επιπλέον, ο Όμιλος διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην περιοχή για να καταστήσει την ψηφιακή τεχνολογία προσιτή σε όλους.
  • Ηθικές Επιχειρηματικές Πρακτικές: Η United Group διατηρεί τα υψηλότερα ηθικά πρότυπα σε όλες τις πτυχές των δραστηριοτήτων του, από την προστασία των δεδομένων μέχρι τη διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού και τις σχέσεις με τους πελάτες.
  • Καινοτομία για ένα Βιώσιμο Μέλλον: Η United Group βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του ψηφιακού μετασχηματισμού στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αναπτύσσοντας καινοτόμες λύσεις και τεχνολογίες σε κρίσιμους τομείς, όπως η διαχείριση δεδομένων, για να συμβάλει σε έναν πιο βιώσιμο και διασυνδεδεμένο κόσμο.

Η Miriam Di Traglia, Executive Director Compliance, Risk & Sustainability της United Group, δήλωσε: “Πρωταρχική μας αποστολή παραμένει η παροχή κρίσιμων ψηφιακών υποδομών και υπηρεσιών που επιτρέπουν την ταχεία και αξιόπιστη πρόσβαση στην πληροφορία και τη γνώση, η οποία υπογραμμίζει πολλούς από τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Η Ετήσια Έκθεσή μας για τη Βιωσιμότητα ενσαρκώνει τη συνεχή δέσμευσή μας να επιφέρουμε θετικές αλλαγές σε παγκόσμιο επίπεδο. Ως εταιρεία τηλεπικοινωνιών και μέσων ενημέρωσης, αναγνωρίζουμε τον μοναδικό μας ρόλο στη διαμόρφωση ενός πιο βιώσιμου και διασυνδεδεμένου μέλλοντος”.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στον πλήρη Ετήσιο Απολογισμό Βιωσιμότητας, επισκεφθείτε τη σχετική ιστοσελίδα της United Group.

Comments are closed.