Οδυνηρές οι συνέπειες της κλιματικής κρίσης στην αλιεία

Η άνοδος της θερμοκρασίας της θάλασσας αναμένεται να έχει τραγικές επιπτώσεις στην αλιεία μικρής κλίμακας.

Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και οι σοβαρές επιπτώσεις της στις θάλασσες του πλανήτη είναι παραπάνω από αισθητές, ενώ οι προβλέψεις για το μέλλον είναι εξαιρετικά δυσοίωνες. Καθώς τα θαλάσσια οικοσυστήματα μεταβάλλονται, η αλιεία που είναι άμεσα εξαρτώμενη από αυτά είναι αδύνατον να παραμείνει βιώσιμη, εκτός εάν καταφέρει τελικά να προσαρμοστεί στις μεταβαλλόμενες συνθήκες ανόδου της θερμοκρασίας. Εξαιρετικά σημαντικές είναι οι επιπτώσεις στην αλιεία μικρής κλίμακας, η οποία είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης θαλάσσιας δραστηριότητας και είναι υπεύθυνη για τη διαβίωση περισσότερων ανθρώπων από τη βιομηχανική αλιεία, τη βιομηχανία πετρελαίου και αυτή του φυσικού αερίου. Η αλιεία μικρής κλίμακας είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στις αναπτυσσόμενες χώρες , για τις οποίες υπάρχει επείγουσα ανάγκη βοήθειας, προκειμένου να μπορούν οι επαγγελματίες να ασκούν τη δραστηριότητα τους, σε βιώσιμη βάση.

Σύμφωνα με μελέτη της WWF, για τις επιπτώσεις της ανόδου της θερμοκρασίας της θάλασσας στην αλιεία μικρής κλίμακας, για το 2020, από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα, οι θάλασσες έχουν απορροφήσει περίπου το 28% του διοξειδίου του άνθρακα που παράγεται από την ανθρώπινη δραστηριότητα. Επίσης, έχουν απορροφήσει πάνω από το 90% της θερμότητας που αυτή προκαλεί. Οι εκτιμήσεις είναι απαισιόδοξες καθώς προβλέπεται πως μέχρι τα τέλη του αιώνα η οξύτητα της θάλασσας θα αυξάνει με δεκαπλάσιο ρυθμό, μεγαλύτερο από κάθε άλλο φαινόμενο όξυνσης που έχει σημειωθεί τα τελευταία 55 εκατομμύρια χρόνια. Τα θαλάσσια είδη αντιδράνε στην αύξηση αυτή και μεταναστεύουν σε ολοένα πιο ψυχρά και βαθειά νερά, ενώ πολλά είδη αδυνατούν να επιβιώσουν, εξαιτίας των χαμηλών επιπέδων οξυγόνου που προκαλείται από την όξυνση. Σε ένα σενάριο τρόμου, οι συνθήκες της κλιματικής αλλαγής αναμένεται να μειώσουν τα ψάρια ορισμένων τροπικών περιοχών σε ποσοστό 30-40% μέχρι το 2100. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να έχει καταστροφικές συνέπειες στο μέλλον των περιοχών αυτών, καθώς η οικονομία και η διαβίωση τους εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αλιεία.

Κατά την έρευνα, τα μικρά νησιωτικά κράτη και οι αναπτυσσόμενες χώρες κινδυνεύουν να χάσουν το 70% των εσόδων τους, καθώς τα αλιεύματα τους συρρικνώνονται. Η άνοδος της θερμοκρασίας, θα επιφέρει μείωση της τάξης του 50% στα ετήσια αλιεύματα, στις χώρες αυτές. Ακόμα, έχει παρατηρηθεί πως η στάθμη της θάλασσας έχει ανέβει κατά 25 εκατοστά τα τελευταία 140 χρόνια, ενώ από τη δεκαετία του 90 ανεβαίνει 3 χιλιοστά τον χρόνο. Στις μεταβολές αυτές υπάρχει και η ανθρώπινη διάσταση, όταν τα ψάρια είναι λιγότερα, οι ψαράδες θα πρέπει να περνούν περισσότερο χρόνο στη θάλασσα και να κερδίζουν λιγότερα. Αν αναλογιστούμε πως οι κοινότητες αυτές ήδη ζουν με στερήσεις, καταλαβαίνουμε πως κινδυνεύουν να ζήσουν σε συνθήκες ακόμα μεγαλύτερης φτώχειας. Η ανησυχία έχει ήδη αρχίσει να γίνεται έκδηλη στα μέλη των κοινοτήτων αυτών. Συγκεκριμένα, ένας ψαράς από Νήσο Ισαβέλα του Ισημερινού, δήλωσε χαρακτηριστικά στα πλαίσια της έρευνας: «Ανησυχώ πολύ, επηρεάζεται η οικονομία μου και επομένως η ευημερία της οικογένειάς μου».

Είναι λοιπόν παραπάνω από φανερή η ανάγκη για πρόληψη και προσαρμογή. Η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να να επικεντρώσει όλες τις προσπάθειες παντού στον πλανήτη, στον κοινό στόχο να μειωθούν οι εκπομπές άνθρακα. Οι κοινότητες που ασχολούνται με την αλιεία μικρής κλίμακας χρειάζεται να υποστηριχθούν εγκαίρως, ώστε να μπορέσουν να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες. Η σύγχρονη τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει στο να δοθεί περισσότερη αξία στα αλιευτικά προϊόντα αυξάνοντας την σχετική απόδοση μιας μεγαλύτερης ψαριάς. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να διατηρηθεί η οικονομική βιωσιμότητα της αλιείας. Εξίσου σημαντική είναι και η ενίσχυση των επιπέδων ασφάλειας των ψαράδων, καθώς θα χρειάζεται πλέον να εργάζονται ακόμα πιο μακριά από τις ακτές και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Τέλος, δεν πρέπει να ξεχνάμε τη σημασία της συμμετοχής των αλιευτικών κοινοτήτων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, καθώς μια κοινότητα που συμμετέχει ενεργά είναι περισσότερο πιθανό να αναπτύξει άμεσο ενδιαφέρον, να συμμορφώνεται με τους κανονισμούς και να πετύχει τους βιώσιμους στόχους.

Comments are closed.