ΙΠΕ: Αλλάζει όνομα και γίνεται « Ινστιτούτο Γεωενέργειας»

Η κίνηση αυτή από το Ινστιτούτο Πετρελαϊκής Έρευνας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, δηλώνει τη πρόθεση του να προσαρμοστεί στις σημερινές τάσεις ενεργειακής μετάβασης.

Σε Ινστιτούτο Γεωενέργειας (ΙΤΕ-ΙΓ) μετονομάζεται το Ινστιτούτο Πετρελαϊκής Έρευνας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), που είχε ιδρυθεί το 2019 στα Χανιά. Η μετονομασία δηλώνει την πρόθεση του Ινστιτούτου να ενισχύσει τη δραστηριότητά του στον τομέα της Ενέργειας, προσαρμοζόμενο στις σημερινές τάσεις της ενεργειακής μετάβασης.

Το Ινστιτούτο Γεωενέργειας συνδυάζει τις κατευθύνσεις των γεωεπιστημών (γεωλογία, γεωχημεία, γεωφυσική) με τις επιστήμες της μηχανικής (ιδιαίτερα της χημικής μηχανικής), ώστε να μελετήσει το υπέδαφος και τη συμβολή που μπορεί να έχει στα ενεργειακά θέματα. Σε αυτές περιλαμβάνονται η «κλασική» κατεύθυνση της έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων, αλλά και οι κατευθύνσεις της βιώσιμης ενεργειακής μετάβασης, με ιδιαίτερη έμφαση στη δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα, τη γεωθερμική ενέργεια και τα εναλλακτικά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών παραγωγής και αποθήκευσης υδρογόνου. Παράλληλα, βασικό πυλώνα του ΙΤΕ-ΙΓ θα αποτελεί η περιβαλλοντική έρευνα για τη μείωση και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενεργειακής βιομηχανίας στο περιβάλλον.

Επιπλέον, η μετονομασία του Ινστιτούτου βρίσκεται σε αρμονία με τον στρατηγικό σχεδιασμό ανάπτυξης του ΙΤΕ, που περιλαμβάνει τη δημιουργία του «Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας για τη Βιώσιμη Ενεργειακή Μετάβαση» στα Χανιά, η υλοποίηση του οποίου βρίσκεται σε εξέλιξη με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Ο Πρόεδρος του ΙΤΕ, καθηγητής Νεκτάριος Ταβερναράκης, δήλωσε σχετικά: «Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, ανταποκρινόμενο στις συνεχώς αυξανόμενες προκλήσεις που θέτει η κλιματική αλλαγή, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς της ασφαλούς και περιβαλλοντικά φιλικής αξιοποίησης των ενεργειακών πόρων. Η τεχνογνωσία που αναπτύσσεται στο Ινστιτούτο Γεωενέργειας, έχει διαμορφώσει σημαντική δυναμική για τη σύγχρονη περιβαλλοντική έρευνα, με αποτελέσματα τα οποία δύναται να αξιοποιηθούν σε κατευθύνσεις, που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητά, συμβάλλοντας καταλυτικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Εν κατακλείδι, στόχος του Ινστιτούτου Γεωενέργειας είναι η προώθηση της έρευνας, ώστε να υποστηριχθεί η πράσινη μετάβαση στην παραγωγή ενέργειας με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα, η βιωσιμότητα της βιομηχανίας ενέργειας με όρους κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς και οικονομικούς, και η βέλτιστη για την Ελλάδα διαχείριση των διαθέσιμων ενεργειακών πόρων».

Comments are closed.