ΥΠΠΟΑ: Συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για την κλιματική αλλαγή

Μνημόνιο συνεργασίας υπεγράφη μεταξύ των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού - Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης.

Στην υπογραφή μνημονίου για τη συνεργασία στο ζήτημα της αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης και την ανάπτυξη Σχεδίων Πολιτικής Προστασίας αρχαιολογικών χώρων αρμοδιότητας του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, προχώρησαν η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη και ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστος Στυλιανίδης.

Η υπογραφή του μνημονίου είχε προαναγγελθεί κατά τη συνάντηση εργασίας των δύο υπουργών στις 18 Νοεμβρίου 2021.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ, προβλέπονται οι ακόλουθες δράσεις:

  • Αξιολόγηση της ανάγκης αναθεώρησης υφιστάμενων Σχεδίων Πολιτικής Προστασίας ως αποτέλεσμα κλιματικών κινδύνων και της τρωτότητας στοιχείων της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
  • Καταγραφή των προϋποθέσεων για την σύνταξη όπου απαιτηθεί, νέων Σχεδίων Πολιτικής Προστασίας ή την αναθεώρηση και την ενίσχυση υφιστάμενων.
  • Δρομολόγηση διαδικασιών για τη σύνταξη κατά προτεραιότητα Σχεδίων Πολιτικής Προστασίας για συγκεκριμένους κλιματικούς κινδύνους και αρχαιολογικούς χώρους που θα υποδειχθούν από το ΥΠΠΟΑ.
  •  Αποτύπωση των πρόσθετων αναγκών σε υποδομές, εξοπλισμό και ανθρώπινους πόρους για την υποστήριξη υφιστάμενων ή νέων Σχεδίων Πολιτικής Προστασίας.
  • Σχεδιασμός, ανάπτυξη σεναρίων και διεξαγωγή ασκήσεων κατά προτεραιότητα σε χώρους υψηλής διακινδύνευσης.
  • Δράσεις ενημέρωσης κοινού για τις επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής μέσω προγραμμάτων και δράσεων σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και σχολεία.
  • Συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας (ΕΙΟΡΜ) και άλλους Διεθνείς Οργανισμούς (ΙΙΝΕ500, Ι00ΚΟΜ κ.ά.) για την αξιοποίηση σχετικής εμπειρίας σε θέματα διαχείρισης κρίσεων και εκτάκτων αναγκών στον τομέα της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Τα δύο υπουργεία συγκροτούν κοινή ομάδα εργασίας. Επιστημονικός υπεύθυνος υλοποίησης του μνημονίου συνεργασίας ορίζεται ο καθηγητής Φυσικής Περιβάλλοντος στον Τομέα Φυσικής Περιβάλλοντος του Τμήματος Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Κωνσταντίνος Καρτάλης.

Comments are closed.